Szkolenie

Wdrożenie modelu COSO

O szkoleniu

Celem szkolenia jest omówienie zasad związanych z zarządzaniem ryzykiem korporacyjnym przedstawianych i promowanych przez Komitet Organizacji Sponsorujących Komisję Treadwaya (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway - COSO). Analogiczne do COSO rozwiązania są również wskazywane przez Ministra Finansów w Standardach kontroli finansowej kierowanych do jednostek sektora finansów publicznych. Skuteczne wdrożenie zarządzania ryzykiem w organizacji zapewnia przejrzystość działania, pozwala na wykrycie i eliminację występujących w organizacji nieprawidłowości, identyfikację "słabych punktów", usprawnienie procesów etc., co w efekcie prowadzi do zwiększenia efektywności jej funkcjonowania.
Kto powinien wziąć udział?

Członkowie kadry kierowniczej, w szczególności osoby odpowiedzialne za wdrażanie systemów kontroli wewnętrznej lub zarządczej oraz zarządzanie działalnością kontrolną,  osoby kierujące komórkami audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej, osoby odpowiedzialne za wdrażanie zintegrowanego systemu zarządzania, kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni

Program szkolenia

Wprowadzenie do COSO:

Pojęcie i geneza modelu kontroli wewnętrznej. Inne systemy kontroli wewnętrznej – INTOSAI, CoCo, kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. Elementy Coso.

 

Środowisko wewnętrzne

Etyka, zarządzanie zasobami ludzkimi, kompetencje zawodowe, definiowanie procesów i struktury organizacyjnej, delegowanie uprawnień, znaczenie i rola Zarządu.

 

Cele i zarządzanie ryzykiem

Filozofia zarządzania ryzykiem. Misja organizacji. Ustanowienie celów. Identyfikacja ryzyka, pomiar (analiza) ryzyka, dokumentacja – rejestry ryzyka. Zarządzanie ryzykiem – sposoby reakcji na ryzyko, uczestnicy, role zarządu, role audytora.

 

Mechanizmy kontroli

Rodzaje mechanizmów kontrolnych, podział obowiązków projektowanie procedur i innych regulacji wewnętrznych, mechanizmy  kontroli systemów informatycznych.

 

Informacja i komunikacja

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, kanały komunikacyjne, wymagania jakościowe dotyczące informacji.

 

Monitorowanie i ocena

Bieżący monitoring, odrębne oceny, zapobieganie, wykrywanie i raportowanie nieprawidłowości. Wymagania dotyczące ustanowienia zasad monitorowania – kluczowe trudności. Rola audytu wewnętrznego.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat

Ekspert PIKW – certyfikat AW wydany przez MF, CGAP, CFE oraz Certyfikat IIA Internal Audit Quality Assessment / Ocena jakości audytu wewnętrznego / – Wiceprzewodniczący Rady Programowej PIKW, Prezes PIKW w latach 2010 – 2011. Obecnie Dyrektor Biura ds. Compliance i Systemów Antykorupcyjnych w Spółce Skarbu Państwa, wieloletni  Dyrektor Biura Kontroli w Spółkach Skarbu Państwa. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego określone w ustawie o finansach publicznych. Zdany egzamin z metodyki Prince 2 – poziom Fundation. Prawnik, ukończone studia Podyplomowe na kierunkach rachunkowość oraz bankowości i finansów. Doświadczony trener i wykładowca zagadnień związanych z systemami kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego. Ponad 15 letnie doświadczenie w realizacji audytów zleconych w instytucjach zewnętrznych – m.in. w zakresie oceny zewnętrznej audytu, oceny postępowań o zamówienia publiczne, wykorzystania funduszy UE, struktury organizacyjnej w organizacjach zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Współpracował m.in. z Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w zakresie doradztwa na temat kontroli zarządczej. Od przeszło 18 lat związany z tematyka  audytu i kontroli wewnętrznej w tym również ponad 10 letnie doświadczenie w sektorze publicznym (administracja rządowa).

Gdzie i kiedy

Warszawa 22 - 23 września 2021
Warszawa Centrum lub Wola

Warszawa

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
1285 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
00-815 Warszawa
Sienna 93 lok. 35
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
00-815 Warszawa Sienna 93 lok. 35
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!