Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/wdrozenie-zmian-i-przejscie-na-iso-90012015-szkolenie-doskonalace-dla-pelnomocnikow-i-auditorow-wewnetrznych-szj-57720-id950

Informacje o szkoleniu

 • Wdrożenie zmian i przejście na ISO 9001:2015. Szkolenie doskonalące dla Pełnomocników i Auditorów wewnętrznych SZJ.


  ID szkolenia: 57720
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Dolnośląski Park Innowacji i Nauki lub Uniwersytet SWPS
  Wrocław
  Wrocław, również siedziba klienta (cały kraj)
  Godziny zajęć (czas trwania):
  8 godzin
 • Organizator szkolenia:

  Firma Doradczo-szkoleniowa JAKOŚĆ
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
• Szkolenie stanowi etap uzupełniający do szkolenia dla pełnomocników i auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością.
• Zapoznanie uczestników z wymaganiami normy ISO 9001:2015 i zmian wobec ISO 9001:2008
• Omówienie procedury przejścia na nową normę ISO 9001:2015
• Przygotowanie Pełnomocników i Auditorów wewnętrznych do bardziej efektywnego sprawowania tej funkcji w organizacji
• Doskonalenie umiejętności uczestników związanych z oceną skuteczności działań korygujących i zapobiegawczych oraz nadzorem nad ich realizacją

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do Pełnomocników i Audytorów wewnętrznych wdrożonych Systemów Zarządzania Jakością wg ISO 9001, zainteresowanych rozwojem kompetencji, mających na celu poznanie zmian w normie ISO 9001 i dostosowanie posiadanego Systemu Zarządzania Jakością do wymagań nowej normy ISO 9001:2015.

Program szkolenia:

1. WYZWANIA PODCZAS WDRAŻANIA, AUDYTOWANIA I NADZORU NAD SYSTEMEM.

a. wady i korzyści Systemu Zarządzania Jakością
b. najczęstsze problemy przy wdrażaniu i recertyfikacji Systemu

2. DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DO WYMAGAŃ ISO 9001:2015

a. cele zmian w ISO 9001
b. procedura przejścia z normy ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015
c. zadania Pełnomocnika przy aktualizacji dotychczasowego Systemu do nowej normy

3. PRZEGLĄD WYMAGAŃ ISO 9001:2015 Z PUNKTU WIDZENIA AUDITORA JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ.

a. podobieństwa i różnice między ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015
b. Kontekst organizacji
c. Przywództwo
d. Planowanie
e. Wsparcie
f. Funkcjonowanie
g. Ocena funkcjonowania
h. Doskonalenie

4. AUDYT JAKO NARZĘDZIE W DOSKONALENIU SYSTEMU.

a. planowanie audytów - kiedy, jak często?
b. prowadzenie audytów w oparciu o podejście procesowe
c. dobór audytorów
d. ocena i weryfikacja audytorów
e. motywowanie audytorów
f. komunikacja audytorów z Pełnomocnikiem

5. SKUTECZNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW JAKOŚCIOWYCH
a. wykrycie niezgodności
b. podjęcie natychmiastowych działań
c. określenie przyczyny powstawania
d. podjęcie działań długoterminowych
e. ocena i nadzór nad działaniami

6. PODSUMOWANIE.

Informacje o prelegentach:

Czynny auditor IRCA, doświadczony konsultant z wieloletnią praktyką w systemach zarządzania jakością

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 500 Przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób, druga i kolejne osoby: 300 PLN/os. zw. z VAT. Promocja dla Studentów studiów dziennych: 300 PLN/os. zw. z VAT

Cena zawiera:

-Materiały szkoleniowe -Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia w języku polskim lub angielskim -Poczęstunek -Bufet kawowy -Bezpłatne konsultacje mailowo lub telefonicznie w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu szkolenia -Rabat na następne szkolenie CDS QUALITY w wysokości 100 PLN zw. z VAT

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Wdrożenie zmian i przejście na ISO 9001:2015. Szkolenie doskonalące dla Pełnomocników i Auditorów wewnętrznych SZJ.