Weekendowy Kurs Kadry i Płace z Płatnikiem

O szkoleniu

Program Kurs kadry i płace zawiera szerokie spektrum spraw związanych z prawem pracy, obsługą administracyjną kadr oraz płac.
Kto powinien wziąć udział?
Kurs dedykowany jest specjalistom działów kadr i płac, właścicielom i pracownikom biur rachunkowych, osobom prowadzącym działalność gospodarczą, które zatrudniają pracowników, studentom kierunków zarządzania zasobami ludzkimi oraz wszystkim osobom zainteresowanym tematyką szkolenia.

Program szkolenia

MODUŁ I – NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY

1.Procedury wstępne (badania lekarskie, szkolenia bhp, itd.)
2. Rodzaje umów o pracę
3. Informacja do umowy o pracę
4. Inne umowy związane ze stosunkiem pracy
5. Odzież ochronna i wyposażenie i narzędzia pracy
6. Badania wstępne, okresowe i kontrolne
7. Kary i upomnienia, nagrody
8. Akta osobowe
9. Akty wewnętrzne firmy

MODUŁ II – NIEOBECNOŚCI ORAZ UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

1. Nieobecności
a. urlopy wypoczynkowe
b. urlopy bezpłatne
c. urlopy okolicznościowe
d. urlopy szkoleniowe
e. pozostałe nieobecności
2. Uprawnienia związane z rodzicielstwem
a. urlopy macierzyńskie, rodzicielski i ojcowski
b. urlop wychowawczy
c. dni wolne z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14
d. uprawnienia rodziców posiadających dzieci w wieku do 4, 5 i 8 lat
e. łączenie pracy zawodowej z urlopem macierzyńskim i wychowawczym

MODUŁ III – CZAS PRACY

1. Podstawowe definicje czasu pracy
2. Systemy i rozkłady czasu pracy
3. Formy rekompensaty za pracę w niedzielę, święta, dni wolne od pracy oraz godziny nadliczbowe
4. Ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych oraz nocnych
5. Czas pracy w podróży służbowej i czas szkoleń
6. Czas pracy osób zarządzających i kierowników k/o
7. Ćwiczenia w rozliczaniu oraz prowadzeniu ewidencji czasu pracy

MODUŁ IV – USTANIE STOSUNKU PRACY

1. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy
2. Rozwiązanie umowy o pracę
3. Wygaśnięcie stosunku pracy
4. Szczególne zasady rozwiązywania stosunku pracy
5. Dni wolne na poszukiwanie pracy
6. Konsultacje związkowe
7. Grupy chronione przed rozwiązaniem stosunku pracy
8. Zakończenie stosunku pracy (świadectwo pracy, itd.)

MODUŁ V - WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

1. Wynagrodzenie minimalne za pracę i jego wpływ na inne składniki wynagrodzenia
2. Koszty uzyskania przychodu, ulga podatkowa i skala podatkowa
3. Odliczenia z wynagrodzenia (składki ZUS i zaliczka na pdof)
4. Sposoby obliczania wynagrodzenia
a. zasadniczego (miesięczne, godzinowe, prowizyjne, akordowe)
b. wynagrodzenie zasadnicze za przepracowaną część miesiąca
c. wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
d. dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
e. dodatkowe wynagrodzenie za godzinę pracy w porze nocnej
5. Odprawy i odszkodowania
6. Inne świadczenia ze stosunku pracy
a. świadczenia medyczne
b. opodatkowanie wycieczki
c. kupony okolicznościowe
d. dojazd do pracy
e. inne

MODUŁ VI – WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ I POTRĄCENIA Z WYNAGRODZEŃ

1. Narzuty pracodawcy (składki ZUS, FP, FGŚP, FEP)
2. Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy
3. Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz FEP
4. Obowiązkowe i dobrowolne dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń

MODUŁ VII - UMOWY CYWILNOPRAWNE i PODRÓZE SŁUŻBOWE

1. Rodzaje umów cywilnoprawnych
2. Sposób rozliczania wynagrodzenia z umowy cywilnoprawnej
a. wynagrodzenie ryczałtowe
b. wynagrodzenie wyższe niż 200 zł
c. koszty uzyskania przychodów z umów cywilnoprawnych (20%, 50% oraz rzeczywiste)
3. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne
a. zasady zlecania podróży służbowych
b. diety i inne świadczenia z tytułu podróży służbowych
c. rozliczanie podróży służbowych

MODUŁ VIII - ZASIŁEK / WYNAGRODZENIE CHOROBOWE

1. Ustalanie uprawnień do zasiłków
2. Rodzaje zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego
4. Okres zasiłkowy
5. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku
6. Zasady ustalania wysokości zasiłków
7. Sposób obliczania wynagrodzenia / zasiłku chorobowego netto
8. Obniżenie zasiłku o 25%
9. Potrącenia obowiązkowe i dobrowolne z zasiłków


MODUŁ IX - PROGRAM PŁATNIK wersja 9.01.001


1. Założenie firmy w programie Płatnik
2. Aktualizacja parametrów ZUS
3. Korzystanie z repliki
4. Zakładanie kartoteki ubezpieczonego
5. Podstawowe dokumenty ZUS
6. Dokonywanie zgłoszenia do ubezpieczeń
7. Tworzenie dokumentów rozliczeniowych
8. Przekazywanie dokumentów do ZUS
9. Dokumenty płatnicze
10. Korekta dokumentów rozliczeniowych
11. Rejestracja identyfikatorów i potwierdzeń

Czas trwania

Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym, w soboty i niedzielę i trwają od godz. 09:00 (09:30) - 15:00 (15:30) po uzgodnieniu stałej godziny na pierwszych zajęciach

Prelegenci

Przez wiele lat prowadziła działy personalne wielu firm zdobywając doświadczenia w administracji kadr i płac oraz w relacjach międzyludzkich. Od prawie 5 lat funkcjonuje jako trener na rynku zewnętrznym. Współuczestniczyła w realizacji projektu ”Profesjonalny pracownik działu kadr i płac” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, mający na celu przeszkolenie ponad 200 osób z województwa kujawsko-pomorskiego z tematyki kadrowo-płacowej. Przeprowadziła 29 kursów kadrowo-płacowych i wiele szkoleń z prawa pracy. Przeszkoliła ok. 1.300 osób oraz przeprowadziła ponad 1.300 godzin szkoleniowych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Kampus WSG

85-224 Bydgoszcz

Naruszewicza 11

woj. kujawsko-pomorskie

Rejestracja

Cena 1
1.095 zł brutto (890.24 zł netto + 23% VAT)
1 095
Cena zawiera:
  • udział w kursie, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu kursu, indywidualne konsultacje z trenerem
Zapisz się

Organizator

Personnel Project Małgorzata Grajewska
85-795 Bydgoszcz
Gen. Hallera 7
woj. kujawsko-pomorskie
Oferujemy: Szeroki zakres rozwiązań w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi: 1. Szkolenia otwarte oraz zamknięte z zakresu kadr i płac, prawa pracy, zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozwoju osobistego w formie: a. e-learning b. blend...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia dokonywane są przez stronę internetową organizatora szkolenia: http://dp-pp.pl/course/info.php?id=5794.
Płatność należy dokonać po dokonaniu zgłoszenia na kurs i potwierdzeniu uczestnictwa przez przedstawiciela Personnel Project

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Personnel Project Małgorzata Grajewska
85-795 Bydgoszcz Gen. Hallera 7
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!