Szkolenie

Weksel w obrocie gospodarczym - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania weksla a także zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności wypełniania weksla i posługiwania się nim w obrocie gospodarczym oraz pozyskanie praktycznej wiedzy w zakresie sądowego dochodzenia roszczeń wekslowych.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in.:
jakie są możliwości wykorzystania weksla,
jak posługiwać się wekslem w obrocie gospodarczym,
jak ocenić czy weksel jest prawidłowo wystawiony,
jakie są zagrożenia związane z wystawieniem weksli i jak ich uniknąć,
jak prawidłowo uzupełnić weksel in blanco w oparciu o deklarację wekslową,
jak przygotować pozew w celu dochodzenia roszczeń wekslowych,
jak ocenić zasadność zarzutów wekslowych.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie polecamy szczególnie pracownikom instytucji finansowych, w tym banków, instytucji leasingowych, podmiotom zawierającym umowy handlowe zabezpieczone wekslem, podmiotom przyjmującym płatności w formie weksla oraz wszystkim osobom zainteresowanym tematyką praktycznego wykorzystania weksla.

Program szkolenia

DZIEŃ I

1. Źródła prawa wekslowego.

2. Weksel jako papier wartościowy.

3. Funkcje weksla w obrocie cywilno-prawnym:
o płatnicza,
o obiegowa,
o kredytowa,
o gwarancyjna,
o refinansowa.

4. Elementy weksla:
o weksel trasowany,
o weksel własny,
o klauzule wekslowe.

5. Zobowiązanie wekslowe.

6. Zdolność wekslowa i zdolność do czynności wekslowych.


7. Uczestnicy stosunku wekslowego.

8. Czynności wekslowe.
o wystawienie weksla jako jednostronna czynność prawna,
o przyjęcie weksla,
o poręczenie wekslowe,
o indos,
o protest,
o regres,
o wyręczenie.

9. Przedstawienie weksla do zapłaty.

10. Zgoda współmałżonka na wystawienie weksla jako przesłanka skuteczności czynności prawnej.

11. Weksel in blanco:
o deklaracja wekslowa,
o wypełnianie weksla.


DZIEŃ II
12. Wtóropisy i odpisy weksla.

13. Odpowiedzialność wekslowa:
o charakter odpowiedzialności wekslowej,
o zarzuty wekslowe.

14. Dochodzenie roszczeń wekslowych na drodze sądowej:
o właściwość sądu,
o opłaty sądowe,
o wymogi formalne pozwu,
o wszczęcie postępowania nakazowego,
o nakaz zapłaty przeciwko zobowiązanemu z weksla,
o postępowanie po wniesieniu zarzutów od nakazu zapłaty,
o nakaz zapłaty jako tytuł zabezpieczający,
o natychmiastowa wykonalność nakazu zapłaty wydanego na podstawie weksla,
o sporządzenie projektu pozwu opartego na konkretnym stanie faktycznym (część praktyczna).

15. Bankowy tytuł egzekucyjny (BTE).

16. Zajęcie wierzytelności z weksla.

17. Przedawnienie zobowiązań wekslowych; przerwanie i zawieszenie biegu przedawnienia roszczeń wekslowych.

18. Roszczenie z tytułu niesłusznego wzbogacenia (art. 76); tryb dochodzenia.

19. Postępowanie związane z umorzeniem weksla.

20. Postępowanie w przedmiocie wydania sumy wynikającej ze zobowiązania wekslowego złożonej do depozytu sądowego; wniosek o wydanie depozytu.

21. Pytania i dyskusja.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat
Sędzia sądu rejonowego – przewodniczący wydziału cywilnego. Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego i prawa gospodarczego, w tym sprawy obejmujące roszczenia wekslowe. Posiada wiedzę praktyczną z tego zakresu dotyczącą prawidłowości wypełniania weksla i występowania z roszczeniami wekslowymi do sądu oraz oceny zasadności tych roszczeń. Pracownik dydaktyczny uczelni wyższej: prowadzi zajęcia z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego i postępowania egzekucyjnego.

Gdzie i kiedy

Warszawa 17 września 2015
Golden Floor

Warszawa

Al. Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Wrocław 13 - 14 listopada 2014
Hotel Europeum****

Wrocław

Centrum Miasta

woj. dolnośląskie

Zapisz się

Cena 1
zł netto
1190 PLN
Cena zawiera:
  • Cena zawiera materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia.
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj:
http://jgt.pl/szkolenia/prawo_wekslowe_1402prw-w

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!