Weryfikacja danych w BDO przed wykonaniem sprawozdania z odpadów

O szkoleniu

Koniec roku kalendarzowego to czas, kiedy przygotowujemy się do przesyłania sprawozdania z BDO. Powinniśmy wtedy przeanalizować, czy nasza ewidencja jest prowadzona prawidłowo i zaktualizować karty ewidencji – po 1 stycznia 2023 r. nie będzie możliwe założenie nowych kart. Brak ewidencji lub prowadzenie jej niezgodnie ze stanem rzeczywistym skutkuje sankcjami finansowymi.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, na jakie aspekty ewidencji odpadów należy zwrócić szczególną uwagę oraz w jaki sposób zweryfikować, czy jest poprawnie prowadzona.

Kto powinien wziąć udział?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Program szkolenia

 1. Kto powinien prowadzić ewidencje odpadów i w jakim zakresie
   
 2. Jakie odpady zostały wyłączone z grupy odpadów komunalnych i podlegają ewidencjonowaniu
   
 3. Aktualizacja danych w BDO:
  • sprawdzenie zapisów BDO w zakresie miejsc prowadzenia działalności,
  • weryfikacja tabel (rodzajów działalności),
  • aktualizacja wpisów po uzyskaniu nowej lub zmienionej decyzji w zakresie odpadów – kto powinien ją wykonać.
   
 4. Prowadzenie ewidencji odpadów – problemy z którymi można się spotkać:
  • rodzaje i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji,
  • odpady, dla których należy prowadzić ewidencję – zakładanie kart ewidencji odpadów,
  • omyłkowe wprowadzenie danych do kart ewidencji,
  • wprowadzenie danych do karty ewidencji od podmiotu, który ewidencji nie prowadzi,
  • kogo dotyczy prowadzenie ewidencji uproszczonej,
  • ewidencja odpadów z instalacji i z poza instalacji,
  • karty przekazania odpadów (KPO):
    – omyłkowe potwierdzenie odbioru,
    – omyłkowe wybranie miejsca prowadzenia działalności odbiorcy,
    – przekazywanie odpadów „sami sobie” – czy jest wymagane i kogo dotyczy,
    – jakie dane możemy poprawić w odrzuconych kartach przekazania odpadów,
    – odrzucone karty przekazania bez możliwości poprawy – co z nimi zrobić,
    – wycofane KPO – powody wycofania, jak wpisywać,
    – zaciąganie KPO do kart ewidencji – w jakich miejscach nie jest to możliwe i kiedy trzeba wpisywać dane ręcznie,
    – kiedy można prowadzić KPO w wersji papierowej.
   
 5. Prowadzenie ewidencji w innych programach (dodatkowo czy koniecznie)
   
 6. Awarie BDO
   
 7. Skutki niewłaściwego prowadzenia ewidencji:
  • decyzje o karze,
  • odwołania,
  • możliwość zastosowania pouczenia zgodnie z Kpa.
   
 8. Czy w BDO możemy przygotować sprawozdanie w sposób automatyczny
   
 9. Analiza tematów przedstawianych przez uczestników szkolenia
   
 10. Konsultacje, dyskusja

Czas trwania

Zajęcia w godzinach: 9:00 – 15:00.

Prelegenci

Ekspert w zakresie gospodarki odpadami, specjalista w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej, w tym organów kontrolnych. Posiada szerokie doświadczenie dotyczące zarówno realizacji obowiązków ustawowych, prowadzenia kontroli, weryfikowania wniosków i wydawania decyzji administracyjnych, jak i praktycznego stosowania przepisów (zdobyte w trakcie pracy w przemyśle). Uczestnik posiedzeń Senackiej Komisji Ochrony Środowiska. Członek zespołu roboczego przy Ministrze Klimatu i Środowiska. Konsultant doboru technologii i przetwarzania odpadów, w tym odpadów komunalnych. Doświadczony wykładowca realizujący szkolenia w ramach ogólnopolskich i regionalnych programów szkoleniowych.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenia online organizujemy z wykorzystaniem platformy szkoleniowej ClickMeeting.

Do udziału w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon, słuchawki/głośniki, ewentualnie kamera internetowa. Prosimy o korzystanie z najaktualniejszych wersji przeglądarek Google Chrome (zalecana) lub Mozilla Firefox.

Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę, mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie – zapewniamy możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia oraz wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Przed rozpoczęciem szkolenia każda zgłoszona osoba otrzyma e-maila z linkiem do wirtualnego pokoju wraz z instrukcją połączenia się z platformą szkoleniową.

Test konfiguracji komputera wraz z testem sprzętu można wykonać korzystając z linku: https://utilities.clickmeeting.com/connection-tester

Rejestracja

Cena szkolenia
650
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Dostępne zniżki:
 • 7.69% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 7.69% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się

Organizator

AMG Szkolenia
20-576 Lublin
Bursztynowa 8/44
woj. lubelskie
AMG Szkolenia zajmuje się organizacją szkoleń stacjonarnych i online z szeroko rozumianej ochrony środowiska. Rozbudowując swoją bazę szkoleń dokładamy starań by sięgać po aktualne tematy, mogące sprostać realnym potrzebom branży oraz rynku pracy. Na...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

• Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie do AMG Szkolenia (Organizatora) prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.amgszkolenia.pl Organizator potwierdza otrzymanie formularza zgłoszeniowego wysyłając e-mail na adresy podane w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku braku informacji potwierdzającej w czasie 24 godzin – należy skontaktować się z Organizatorem.
• Przesłanie do AMG Szkolenia formularza zgłoszeniowego stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy podmiotem zgłaszającym a AMG Szkolenia, jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie, jest podstawą do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
• Płatność za szkolenie powinna być przekazana w formie przedpłaty w terminie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia na n/w nr konta.
• Dokument pro-forma wystawiamy na życzenie. Po uzyskaniu zgody Organizatora istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.
   Nr konta: 37 1020 3176 0000 5602 0283 5627
• Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja z udziału w szkoleniu odbywa się wyłącznie w formie pisemnej,  i musi wpłynąć do Organizatora najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia. Organizator musi pisemnie potwierdzić  otrzymanie informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania pełnej opłaty.
• Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia z przyczyn organizacyjnych oraz do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy wykładowca nie będzie mógł prowadzić zajęć z ważnych przyczyn losowych.
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku zwrot przedpłaty będzie dokonany w terminie do 7 dni roboczych od daty odwołania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
• Wszystkie informacje dotyczące organizacji szkolenia (potwierdzenie, odwołanie, zmiana terminu itp.) Organizator przekaże w formie pisemnej na adresy e-mail podane na formularzu zgłoszeniowym.
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej AMG Szkolenia, Agnieszka Ochmańska, Grzegorz Ochmański z siedzibą w Lublinie, przy ul. Bursztynowej 8/44, kod pocztowy 20-576,  www.amgszkolenia.pl, e-mail: biuro@amgszkolenia.pl, tel. 789 172 032. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu zawarcia umowy (formularz zgłoszeniowy) i realizacji szkolenia. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy. Ma Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia podanych danych.
• Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi. Na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia AMG Szkolenia nie wyraża zgody.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

AMG Szkolenia
20-576 Lublin Bursztynowa 8/44
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!