Szkolenie

Wielość podmiotów po stronie wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

O szkoleniu

CENA SZKOLENIA: 495 PLN
Korzyści ze szkolenia

Poznanie różnych wariantów zakładających wielość podmiotową po stronie wykonawców
Zdobycie wiedzy dotyczącej oceny spełniania przez konsorcjum i podmioty powołujące się na zasoby osób trzecich warunków dopuszczenia do udziału w postepowaniu
Poznanie zasad dotyczących łączenia potencjału konsorcjantów, konstruowania umów konsorcjum, skutecznego pozyskania zasobów podmiotów trzecich w celu realizacji zamówienia
Poznanie najczęściej popełnianych błędów w ubieganiu się o zamówienie przez współpracujących wykonawców (tak ze strony samych przedsiębiorców, jak i zamawiających) oraz orzecznictwa w tym zakresie
Kto powinien wziąć udział?
Odbiorcy szkolenia
Wszyscy Zamawiający oraz Wykonawcy działający w konsorcjum, korzystający z usług podwykonawców lub zasobów podmiotów trzecich w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego.

Program szkolenia

Program


Modele organizacyjno-prawne współpracy wykonawców w procedurze ubiegania się o zamówienia publiczne
Umowa konsorcjum – co zawierać powinna, by zagwarantować należyte wykonanie zamówienia i chronić interesy konsorcjantów we wzajemnych relacjach
Ocena spełniania przez konsorcjum warunków udziału w postępowaniu – łączenie potencjału konsorcjantów – teoria i praktyka
Reprezentacja konsorcjum a reprezentacja wykonawców – jak ustrzec się błędów przy jej ocenie
Pełnomocnictwo, prokura, spółka cywilna i komandytowo-akcyjna – najczęstsze błędy w przyjmowaniu przez zamawiającego oświadczeń wykonawców i w ocenie dokumentów składanych przez nich w postępowaniu
Prokura łączna w świetle najnowszego wyroku Sądu Najwyższego – kontrowersje i praktyka
Dokumenty składane przez konsorcjum i ich właściwa ocena przez zamawiającego – przykłady praktyczne
Udostępnienie zasobów podmiotu trzeciego – jak skutecznie zagwarantować transfer zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, czyli stop „handlowi referencjami”Podwykonawstwo – kiedy jest wskazane, a kiedy z niego zrezygnować – przykłady z praktyki
Specyficzne wymogi w stosunku do podwykonawców robót budowlanych
Kiedy dany podmiot jest podwykonawcą, a kiedy „zwykłym” członkiem zespołu oferenta?
Kiedy wykonawca bezwzględnie musi zatrudnić podwykonawcę? Kiedy musi to zrobić w procedurze z PZP?
Zmiany w składzie konsorcjum – czy są dopuszczalne, a jeśli tak, to kiedy
Zmiana podmiotu udostępniającego zasoby oraz zmiana podwykonawców
Tajemnica przedsiębiorstwa – jak oceniać skuteczność jej zastrzeżenia w przypadku wielości podmiotów po stronie wykonawcy?
Konsorcjum, podwykonawstwo i potencjał osób trzecich w umowie o realizację zadania publicznego – jak zabezpieczyć interesy zamawiającego w przypadku wielości podmiotów po stronie wykonawców
Najciekawsze orzecznictwo dotyczące wielości podmiotowej po stronie wykonawców, czyli jak zabezpieczyć się przed sporem w KIO (zamawiający) i jak skutecznie go wygrać (wykonawcy)

Czas trwania

1 DZIEŃ

Prelegenci

Cytat
DAMIAN MICHALAK
Radca prawny, ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Trener z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego, prawa zamówień publicznych i prawnych aspektów realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Posiada także doświadczenie w doradztwie związanym z aplikowaniem o środki z funduszy europejskich.

Gdzie i kiedy

Warszawa 25 czerwca 2015
GOLDEN FLOOR

Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
-
4 PLN
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę
Zapisz się
Cena 2
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!