Szkolenie

Windykacja dla księgowych

O szkoleniu

wykład połączony z prezentacja, case study
Dlaczego warto wziąć udział?

Cel szkolenia:

• zapoznanie uczestników szkolenia z zagadnieniami związanymi z windykacją należności występującymi od momentu braku zapłaty ze strony kontrahenta do skutecznej windykacji trudnych należności

• zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami radzenia sobie w negocjacjach z trudnymi dłużnikami

• zapoznanie uczestników z okresami przedawnienia roszczeń obowiązującymi w prawie polskim

• zapoznanie uczestników z zasadami przygotowania sprawy do skierowania jej na drogę postępowania sądowego oraz rodzajami postępowań sądowych występujących w prawie polskim

Uczestnik szkolenia będzie umiał:

• prowadzić windykację telefoniczną

• sporządzać wezwania do zapłaty

• panować nad okresem przedawnienia roszczeń w prowadzonych sprawach

• przygotować dokumenty do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz wybrać właściwy tryb prowadzenia takiego postępowania

 

Kto powinien wziąć udział?

- pracownicy księgowości i działów finansowych, kontrolerzy finansowi

- osoby zajmujące w przedsiębiorstwach stanowiska kierownicze, odpowiedzialne za wynik finansowy firmy

- osoby prowadzące działalność gospodarczą

Program szkolenia

1. Klasyfikacja dłużników

1.1. Biedacy

1.2. Fraudzi

1.3. Gracze

1.4. Techniki stosowane przez dłużników w celu opóźnienia faktycznej zapłaty

1.4.1. Twierdzenie, że dokonali przelewu

1.4.2. Zbieranie środków na zobowiązania wobec instytucji państwowych i inne ważne wydatki

1.4.3. Zastrzeżenia wobec dostawy

1.4.4. Nawał obowiązków

1.4.5. Wypadek losowy

2. Windykacja telefoniczna

2.1. Postępowanie w przypadku dużych kwot

2.2. Postępowanie w przypadku mniejszych kwot

2.3. Elementy występujące w rozmowie telefonicznej z kontrahentem

2.3.1. Nawiązanie rozmowy

2.3.2. Powody braku zapłaty

2.3.3. Wyłapywanie sprzeczności w oświadczeniach kontrahenta

2.3.4. Negocjacje z dłużnikiem

2.3.5. Znalezienie wyjścia z sytuacji (kto ma je zaproponować?)

2.3.6. Notatka z rozmowy telefonicznej

2.4. Osoba rozmówcy (z kim rozmawiamy?)

2.5. Konsekwencja w działaniach windykacyjnych

2.6. Klasyfikacja należności w zależności od okresu po terminie płatności

3. Wezwania do zapłaty

3.1. Upomnienie

3.2. Wezwanie do zapłaty

3.3. Wezwanie przedprocesowe

4. Spotkania bezpośrednie

4.1. Przygotowanie do spotkania bezpośredniego

4.2. Jakie powinny być efekty spotkania bezpośredniego

5. Przedawnienie roszczeń

5.1. Okres przedawnienia roszczeń

5.2. Przerwanie biegu przedawnienia i jego skutki w zakresie dochodzenia roszczeń

5.3. Jakość dokumentów a skuteczne przerwanie biegu przedawnienia

5.4. Wpływ przedawnienia roszczeń na możliwość przekazania sprawy na drogę postępowania sądowego

6. Postępowanie sądowe

6.1. Dokumenty, które należy przekazać do sądu

6.2. Trzy podstawowe rodzaje postępowań sądowych

6.2.1. Postępowanie zwykłe

6.2.2. Postępowanie upominawcze

6.2.3. Postępowanie nakazowe

6.3. Inne tryby postępowań sądowych

6.3.1. Postępowanie uproszczone

6.3.2. Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU)

6.3.3. Zawezwanie do próby ugodowej

6.3.4. Sąd polubowny

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych

Prelegenci

Cytat

Jacek Sularz

Ekonomista, posiada ponad 32-letnie doświadczenie zawodowe, z czego 15 lat przypada na pracę w windykacji należności. Doświadczenie zdobywał pracując w dużych koncernach międzynarodowych, banku, przemyśle oraz biurach turystycznych. Interim Manager z zakresu windykacji należności. Prowadził projekty polegające na wdrożeniu systemu odzyskiwania należności i zarządzania należnościami. Zarządzał wierzytelnościami obejmującymi jednocześnie kilka tysięcy faktur (pozycji otwartych) wystawionych dla kilkuset odbiorców. Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej, na Uczelni Łazarskiego.

Gdzie i kiedy

Kraków 22 października 2021
Hotel DEMEL ***

30-085 Kraków

Ul. Głowackiego 22

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Online 13 grudnia 2021

Gdzie i kiedy

Poznań 12 stycznia 2022
Poznań

60-529 Poznań

Ul. Dąbrowskiego 79 A - 11 piętro

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Online 7 marca 2022

Gdzie i kiedy

Lublin 12 maja 2022
Alter sp. z o. o.

20-824 Lublin

Aleja Warszawska 102

woj. lubelskie

Gdzie i kiedy

Online 1 lipca 2022

Gdzie i kiedy

Wrocław 2 września 2021
Novotel Wrocław City

53-011 Wrocław

Ul. Wyścigowa 35

woj. dolnośląskie

Zapisz się

500
Wrocław / Warszawa / Poznań
500 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
400
Lublin
400 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
250
on-line
250 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin
Aleja Warszawska 102
woj. lubelskie
ORYLION to działająca grupa doradcza, w ramach tej grupy doskonaleniem biznesu zajmuje się Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION. Instytucją szkoleniowa, działa od 2004 roku. Aktywnie zajmujemy się doskonaleniem zawodowym dla biznesu. ORYLION Ewo...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

Harmonogram szkolenia / 1 dzień

 • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
 • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa/
 • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
 • godz. 13.15 - 13.30 /przerwa/
 • godz. 13.30 - 14.15 /c.d. zajęć 1 godz./

MS TEAMS (link do szkolenia zostanie wysłane najpóźniej dzień przed szkoleniem)

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin Aleja Warszawska 102
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!