Windykacja dla przedsiębiorców

O szkoleniu

Efektem szkolenia „Windykacja dla przedsiębiorców” będzie uzyskanie wiedzy na temat: 

Czym jest windykacja, jakie są jej rodzaje, podstawowe zasady i etapy
W jaki sposób można odzyskać dług, a także sprawdzić swojego kontrahenta
Różnego rodzaju kanałów windykacji, a także sposobów negocjacji z dłużnikiem
Jakie dokumenty są niezbędne przy windykacji i w jaki sposób szukać majątku dłużnika.

Dlaczego warto wziąć udział?

Zdobycie podstawowej wiedzy i kompetencji z zakresu windykacji dla przedsiębiorców. 

Wykorzystanie umiejętności oraz wiedzy z zakresu windykacji w pracy zawodowej i życiu prywatnym.   

Kto powinien wziąć udział?

Propozycja skierowana jest do przedsiębiorców oraz innych osób, oraz instytucji chcących pogłębić tematykę windykacji 

Zakres merytoryczny szkolenia przygotowany jest tak, aby w programie mogły uczestniczyć zarówno osoby z doświadczeniem w zakresie windykacji, jak i również przedstawiciele instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, którzy nie mieli jeszcze styczności z procesem windykacji.  

Program szkolenia

BLOK I: WINDYKACJA – PODSTAWY 

Moduł 1 – Wstęp: 

 1. Windykacja – czym jest? 
 2. Jak można odzyskać dług? 
 3. Rodzaje, etapy i kanały windykacji.  
 4. Firmy windykacyjne i sprzedaż wierzytelności. 
 5. Odpowiedzialność za zobowiązania w zakresie różnych form prowadzonych działalności gospodarczych (z uwzględnieniem spółek).

Moduł 2 – Podstawy windykacji: 

 1. Rodzaje dłużników i rodzaje wierzycieli. 
 2. Prawa dłużnika i wierzyciela. 
 3. Jak zweryfikować daną firmę? 
 4. Dokumenty przydatne w razie windykacji – pisma, korespondencja, faktury, noty obciążeniowe. 
 5. Gdzie szukać majątku dłużnika? 
 6. Narzędzia windykacyjne – wpis do Biur Informacji Gospodarczej, wywiad gospodarczy, giełdy wierzytelności. 
 7. Roszczenia windykacyjne (petytoryjne). 
 8. Odsetki od długu i przedawnienie.

Moduł 3 – Windykacja polubowna i negocjacje z dłużnikiem: 

 1. Negocjacje z dłużnikiem. 
 2. Najczęstsze zachowania dłużników. 
 3. Metody i techniki negocjacyjne. 
 4. Windykacja polubowna. 
 5. Windykacja elektroniczna, telefoniczna i terenowa. 
 6. Wezwanie do zapłaty – wzór z omówieniem.

BLOK II: WINDYKACJA TWARDA 

Moduł 1 – Zabezpieczanie transakcji i konkretne sytuacje 

 1. Weksle – in blanco, deklaracja wekslowa, zwykły, trasowany. 
 2. Hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy. 
 3. Poręczenie, gwarancja, przelew wierzytelności, przystąpienie do długu. 
 4. Windykacja przy restrukturyzacji i upadłości dłużnika. 
 5. Windykacja a ubezwłasnowolnienie dłużnika. 
 6. Pieczęć prewencyjna – jak to działa? 
 7. Co zrobić, gdy dłużnik umiera? Szanse na odzyskanie długu. 
 8. Windykacja od spadkobierców.

Moduł 2 – Etapy i elementy windykacji twardej 

 1. Regularny monitoring płatności. 
 2. Kiedy mamy do czynienia z niewypłacalnością? Podstawy do ogłoszenia upadłości. 
 3. Pozew o zapłatę należności – wzór z omówieniem. 
 4. Postępowanie sądowe.  
 5. Istota i przebieg postępowania egzekucyjnego. Tytuł egzekucyjny a tytuł wykonawczy. 
 6. Komornik – rola w egzekucji, podejmowane działania. 

Moduł 3 – Zakończenie windykacji 

 1. Podsumowanie windykacji i negocjacji z dłużnikiem. 
 2. Podpisanie ugody pozasądowej – wzór z omówieniem.  
 3. Co po bezskutecznej egzekucji? Przykłady działań. 
 4. Opłaty. Umorzenie egzekucji a opłata. 
 5. Pytania z zakresu windykacji – 10-15 minut. 

Czas trwania

8 godzin

Prelegenci

Adrian Szydlik

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie online na platformie TEAMS
To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: tylko online

Rejestracja

Cena standardowa
Dla instytucji budżetowych finansujących udział w szkoleniu w wysokości minimum 70% obowiązuje stawka podatku VAT – zw.
486
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Astitum Konsulting Sp. z o.o.
66-200 Świebodzin
Borów 52
woj. lubuskie
Astitum Konsulting Sp. z o.o. to firma doradcza zajmująca się pozyskiwaniem funduszy unijnych dla projektów z zakresu działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, rozwoju i wdrażania innowacji, projektów infrastrukturalnych i szkoleniowych. Jesteśmy ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Formularz zgłoszeniowy wypełniany przez Zgłaszającego ma formę umowy zawieranej pomiędzy Zgłaszającym a Sprzedającym. 
 2. Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego Sprzedający skontaktuje się ze Zgłaszającym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail w celu potwierdzenia złożenia zamówienia. 
 3. Sprzedający prześle na podany przez Zgłaszającego adres e-mail potwierdzenie udziału w szkoleniu zawierające wszelkie informacje organizacyjne oraz szczegółowe informacje dotyczące płatności. 
 4. Płatność za szkolenie powinna zostać uregulowana przelewem na konto Sprzedającego najpóźniej 5 dni kalendarzowych przed szkoleniem, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu. Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: szkolenia, materiałów w formie elektronicznej (lub papierowej o ilebędzie tak wskazane w opisie szkolenia) oraz certyfikatu 
 5. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji ze szkolenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na biuro@astitum.pl.)w terminie 5 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia szkolenia. 
 6. Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni kalendarzowych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego – nie powoduje to naliczenia dodatkowych kosztów. 
 7. Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu. 
 8. W szczególnych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu. W takiej sytuacji niezwłocznie poinformuje o tym Zgłaszającego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail. 
 9. W przypadku zmiany terminu szkolenia Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z zamówienia bez ponoszenia żadnych kosztów. Wpłacone kwoty zostaną zwrócone bez zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia rezygnacji. 
 10. W razie pytań i wątpliwości Sprzedający udzieli informacji pod numerem telefonu 503 438 680 oraz za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: biuro@astitum.pl 

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Astitum Konsulting Sp. z o.o.
66-200 Świebodzin Borów 52
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!