WINDYKACJA KOMORNICZA I GENERALNA

O szkoleniu

Udział w szkoleniu uprawnia do otrzymania przez Radcę Prawnego 15 pkt. szkoleniowych. (zgodnie z Uchwałą KRRP Nr 30/B/VII/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. oraz Uchwałą z dnia 9 grudnia 2011r Nr 74/VIII/2011 w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych).
Kto powinien wziąć udział?
wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Program szkolenia

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO, W RAMACH KTÓREGO REALIZOWANE SĄ UPRAWNIENIA WIERZYCIELI

1. Podstawy ogłoszenia upadłości.

2. Podstawa oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości (wentyl bezpieczeństwa).

3. Zmiana opcji postępowania upadłościowego.

4. Postępowanie zabezpieczające.

5. Wstępne zgromadzenie wierzycieli.

6. Elementy wniosku o ogłoszenie upadłości i załączniki do wniosku.

7. Zarząd własny upadłego w opcji układowej.

8. Wpis hipoteki po ogłoszeniu upadłości. Niedopuszczalność wpisu.

9. Podstawy bezskuteczności wobec masy upadłości.

10. Prowadzenie spraw sądowych po ogłoszeniu upadłości.

11. Koszty postępowania upadłościowego.

12. Przebieg postępowania likwidacyjnego.

13. Sprzedaż przedsiębiorstwa.

14. Podział sumy, uzyskanej po zlikwidowaniu masy upadłości.

15. Podstawy orzeczenia zakazu prowadzenie działalności gospodarczej.DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI OD CZŁONKÓW ZARZĄDU, W RAZIE BEZSKUTECZNEJ EGZEKUCJI WOBEC SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1. Określenie warunków, po spełnieniu których egzekucję można uznać za bezskuteczną.

2. Ustalenie okresu, za który odpowiadają członkowie zarządu.

3. Sposoby pozyskiwania danych umożliwiających zidentyfikowanie osób odpowiadających w trybie art. 299 ksh.

4. Katalog podmiotów odpowiadających w trybie art. 299 ksh.

5. Przesłanki wyłączające odpowiedzialność członków zarządu.

6. Właściwy termin do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.REGUŁY POSTĘPOWANIA ZMIERZAJĄCE DO WYELIMINOWANIA BŁĘDÓW FORMALNO - PRAWNYCH PRZY SPORZĄDZANIU UMOWY

1. Reprezentacja stron w umowach gospodarczych - problemy praktyczne (casus study):

- przez zarząd,

- przez prokurentów,

- przez pełnomocników.ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI WIERZYCIELA I ORGANÓW EGZEKUCYJNYCH

1. Uzyskiwanie informacji przez wierzyciela o prowadzonych przeciwko dłużnikowi egzekucjach od komornika właściwości ogólnej (art. 7601 kpc),

2. Współpraca wierzyciela z komornikiem, w tym pozyskanie danych o majątku dłużnika,

3. Zlecenie poszukiwania majątku dłużnika przez komornika- przydatność tej instytucji i opłaty z nią związane,

4. Korzystne dla wierzyciela formy sprzedaży praw majątkowych dłużnika,EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI ZABEZPIECZONYCH WPISEM HIPOTEKI

1. Zakres zabezpieczenia hipotecznego,

2. Możliwe zmiany pierwszeństwa zabezpieczenia hipoteką,

3. Obowiązek uzyskania tytułu wykonawczego przez wierzyciela hipotecznego w egzekucjach wszczętych po 20 lutego 2011 roku,

4. Prawidłowość opisu i oszacowania nieruchomości, tryb i podstawy praktyczne kwestionowania tej czynności egzekucyjnej,

5. Prawidłowość planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji, tryb i podstawy praktyczne kwestionowania tej czynności egzekucyjnej,

6. Wysokość kosztów egzekucji i niektóre aspekty zawyżania ich przez komorników,PRAWA WIERZYCIELA W POSTEROWANIU EGZEKUCYJNYM ORAZ OBOWIĄZKI I PRZYWILEJE ORGANU EGZEKUCYJNEGO

1. Wierzyciel jako dysponent zakresu i toku postępowania egzekucyjnego,

2. Środki zaskarżenia czynności egzekucyjnych przez wierzyciela i praktyczne aspekty korzystania z nich,

3. Zażalenie do sądu II instancji, ich dopuszczalność i podstawy,

4. Skargi administracyjne na działania i zaniechania komornika do prezesów sądów i innych organów nadzoru,

5. Wnioski o obniżenie opłaty egzekucyjnej, tryb ich znoszenia i podstawy merytoryczne.

6. Zbieg egzekucji sądowych oraz zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej- ich wpływ na skuteczność egzekucji,

7. Korzystanie przez wierzyciela z prawa wyboru komornika w ramach art. 8 uksie – problemy praktyczne i związane z tym koszty,NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM PO 3 MAJA 2012 ROKU.

1. Nowy zakres skuteczności tytułów egzekucyjnych z art. 791 kpc oraz skutki zmian art. 1046 kpc,

2. Istotne zmiany w egzekucji z nieruchomości oraz z praw majątkowych,

3. Nowe sposoby egzekucji, w tym egzekucji czynności niezastępowalnych art. 1050 kpc i art. 1051 kpc.

Czas trwania

3 dni; około 20 godz.dyd.

Prelegenci

Sędzia Sądu Rejonowego od 1993 r. orzeka w sprawach gospodarczych. W latach 1999 – 2002 i roku 2007 brał udział w pracach zespołu problemowego postępowania upadłościowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, którego zadaniem było przygotowanie projektu nowego prawa upadłościowego, a następnie nowelizacja ustawy. W roku 2008 konsultował zasady wprowadzenia do polskiego porządku prawnego upadłości konsumenckiej. Współautor komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Doświadczony wykładowca zbierający wysokie noty uczestników szkoleńSędzia Sądu Okręgowego, doświadczony wykładowca, bardzo wysoko oceniany przez uczestników szkoleń

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
PLN+VAT
1 930
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!