Windykacja międzynarodowa. Egzekucja długów od osób zamieszkałych za granicą w sprawach cywilnych i handlowych

O szkoleniu

Szkolenie pozwoli poznać zasady oraz przepisy międzynarodowe, a także uzyskać praktyczną wiedzę na temat możliwości odzyskania należności od osób / podmiotów / przebywających za granicą - zarówno od podmiotów polskich jak i zagranicznych.

Cel szkolenia:

 • przekazanie wiedzy na temat możliwości egzekucji długu od dłużnika przebywającego za granicą,
 • zapoznanie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
 • wskazanie, w jaki sposób praktycznie stosować przepisy międzynarodowe i z których w danym przypadku należy skorzystać,
 • wskazanie zasad współpracy z organami zagranicznymi.
Dlaczego warto wziąć udział?
 • Uczestnicy uzyskają aktualną wiedzę na temat wyboru przepisów międzynarodowych w sprawach cywilnych i gospodarczych, opracowania wniosków, specyfiki współpracy z różnymi państwami w UE oraz poza UE,
 • Wypracują standardy opracowywania i kierowania za granicę wniosków o odzyskanie długu dla swojej firmy.

Podczas części warsztatowej przeanalizujemy i przećwiczymy następujące zagadnienia:

 • znajomość aktualnych przepisów i umiejętność ich praktycznego zastosowania,
 • opracowanie wniosków kierowanych za granicą w celu odzyskania długu,
 • procedurę wyboru najkorzystniejszej podstawy prawnej, w zależności od tego, jakie dokumenty już posiadamy,
 • ustalenie organu za granicą, do którego skierować wniosek,
 • które prawo stosować przy egzekucji i gdzie odnaleźć podstawowe informacje,
 • najczęściej popełniane błędy przez wnioskodawców.
Kto powinien wziąć udział?

Pracownicy działów windykacyjnych, osoby zajmujące się przygotowaniem dokumentów cywilno-prawnych w celu przekazania wniosków o egzekucję za granicą.

Program szkolenia

 1. Odzyskiwanie należności wynikających z umów lub innych dokumentów od osób przebywających za granicą.
  1. Dokumenty, na podstawie których dochodzimy należności:
   • istnienie,
   • prawidłowe sporządzenie,
   • prawomocność, wykonalność i wymagalność.
  2. Miejsce pobytu dłużnika za granicą.
  3. Podstawy prawne dla międzynarodowego dochodzenia należności w Unii Europejskiej.
  4. Postępowanie gdy dłużnik przebywa w kraju poza UE.
 2. Wszczęcie procedury, gdy dłużnik przebywa za granicą:
  • Wybór podstawy prawnej.
  • Organy właściwe i dokumenty konieczne do rozpoczęcia procesu egzekucji należności.
 3. Przebieg postępowania w różnych państwach na terenie UE.
 4. Przebieg postepowania w różnych państwach poza UE.
 5. Pomoc sądowa za granicą, zagadnienia zwolnienia strony postepowania od kosztów sądowych na terenie państw UE oraz poza UE.
 6. Pytania, dyskusja, konsultacje.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Wieloletni pracownik sądu okręgowego, kierownik Sekcji Obrotu Prawnego z Zagranicą. Wykładowca szkoleniowy m.in. dla pracowników sądów, kancelarii prawnych, Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – głównie w zakresie prawa międzynarodowego oraz międzynarodowego postępowania dotyczącego obrotu prawnego z zagranicą w zakresie sądowego i pozasądowego dochodzenia roszczeń od osób przebywających za granicą oraz szeroko rozumianej współpracy z podmiotami zagranicznymi. Uczestnik seminarium doktoranckiego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Aktualnie Dyrektor Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!