Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą (Wrocław).

O szkoleniu

Celem zajęć jest wskazanie możliwości dochodzenia należności od firm zagranicznych oraz osób fizycznych przebywających za granicą.

W szczególności omówimy:
• podstawy prawne, organy właściwe i konieczne dokumenty,
• ogólne zasady sporządzania dokumentów w formie przeznaczonej do użytku za granicą,
• zagadnienia pomocy sądowej za granicą, zwolnienia strony postępowania od kosztów sądowych.
Kto powinien wziąć udział?
Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników działów windykacyjnych w firmach, które mają swoich dłużników poza granicami Polski.

Program szkolenia

Dzień I

I. Odzyskiwanie należności wynikających z umów lub innych dokumentów od osób przebywających za granicą.
1. Dokumenty na podstawie których dochodzimy należności: istnienie, prawidłowe sporządzanie, prawomocność, wykonalność i wymagalność.
2. Miejsce pobytu dłużnika za granicą.
3. Podstawy prawne dla międzynarodowego dochodzenia należności:
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1896/2006r. Z 12 grudnia 2006r. ustanawiające europejskie postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty,
- Rozporządzanie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lipca 2007r. Ustanawiające europejskie postepowanie w sprawie drobnych roszczeń,
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 805/2004 z 21 kwietnia 2004r. W sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych,
- Rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2012 z dnia z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych,
- Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, Lugano 16 września 1988r.,
- Europejska Sieć Sądownicza ds. cywilnych i handlowych, utworzona na podstawie Decyzji Rady Unii Europejskiej z 28 maja 2001(201/470/CE),
- Europejski Atlas Sądowniczy.
4. Wszczęcie procedury, gdy dłużnik przebywa za granicą:
- Wybór podstawy prawnej,
- Organy właściwe i dokumenty konieczne do rozpoczęcia procesu egzekucji należności.
5. Przebieg postępowania w różnych państwach na terenie UE.
6. Przebieg postepowania w różnych państwach poza UE.

Dzień II

I. Sporządzanie dokumentów międzynarodowych.
1. Ogólne zasady sporządzania dokumentów w formie przeznaczonej do użytku za granicą.
2. Wymagania formalne dla poszczególnych podstaw prawnych zgodnie z którymi dochodzimy należności.

II. Pomoc sądowa za granicą, zagadnienia zwolnienia strony postepowania od kosztów sądowych:
1. Dyrektywa rady nr 2003/8/WE z 27 stycznia 2003r. w celu usprawnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimalnych wspólnych zasad odnoszących się do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze.
2. Konwencja haska dotycząca procedury cywilnej z 1 marca 1954r.
3. Konwencja o ułatwianiu dostępu do wymiaru sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych, Haga 25 październik 1980 r.
4. Umowy dwustronne.

III. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości.

Czas trwania

19-20.10.2015, poniedziałek (10.30-16.30) - wtorek (9.00 - 15.00)

Prelegenci

Kierownik sekcji obrotu prawnego z zagranicą w sądzie okręgowym. Prowadzi liczne szkolenia m.in. dla pracowników sądów, kancelarii prawnych, Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury głównie w zakresie prawa międzynarodowego, sądowego i pozasądowego dochodzenia roszczeń od firm i osób przebywających za granicą oraz szeroko rozumianej współpracy z podmiotami zagranicznymi. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych przy odzyskiwaniu należności od partnerów biznesowych zza granicy.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Golden Floor Plaza

Wrocław

Kazimierza Wielkiego 27A

woj. dolnośląskie

Rejestracja

Cena 1
zł brutto
1 463
Cena zawiera:
  • wykłady, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji poszkoleniowych.
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

http://www.jgt.pl/szkolenia/windykacja_miedzynarodowa_1503wmw-w

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!