Szkolenie: Windykacja należności w ujęciu prawnym oraz postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające po zmianach w 2013r. - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji.

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/windykacja-naleznosci-w-ujeciu-prawnym-oraz-postepowanie-egzekucyjne-i-zabezpieczajace-po-zmianach-w-2013r-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji-53768-id1095

Informacje o szkoleniu

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Informacje organizacyjne:
-czas trwania szkolenia - 2 dni (16h);
-w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz lunch;
-każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;
-Zespół Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych oferuje także kompleksową pomoc dla Uczestników szkolenia w zakresie rezerwacji noclegów w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Cel szkolenia:
Szkolenie składa się z analizy dwóch bloków tematycznych. W pierwszym omówiona zostanie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego (weszła w życie w dniu 3 maja 2012) . Zakres tematyczny obejmuje zmiany w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym. Natomiast druga część dotyczy problematyki skutecznego procesu windykacji należności.
Wszystkie zagadnienia omawiane będą na przykładach z praktyki. Skoncentrujemy się na tematach budzących wątpliwości, dlatego żeby pokazane zostały praktyczne sposoby ich rozwiązania, bazujące na przepisach prawa i bardzo bogatej wiedzy praktycznej wykładowcy. Szkolenie ma na celu praktyczne omówienie zmian w przepisach dotyczących postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego, w tym wskazując jakie konsekwencje wynikają z wprowadzonych zmian i jak skutecznie poprowadzić windykację aby odzyskać należności bez potrzeby uruchamiania postępowania sądowego.

Zaletą organizowanych przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST szkoleń w formie otwartej jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących podobne projekty w bliskim dla uczestników środowisku. Szkolenia otwarte to szansa, by spojrzeć na własny styl pracy z odmiennej perspektywy, by doskonalić się przez pryzmat osób pracujących w innych organizacjach.
Aby zadbać o najwyższą efektywność naszych szkoleń, grupy liczą maksymalnie do 16 osób.

Szkolenie skierowane jest do:

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do
przedsiębiorców,
pracowników działów windykacji oraz działów prawnych,
właścicieli firm mających problem ze skutecznym odzyskaniem należności.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu otwartym organizowanym przez IIST?
kompetentny wykładowca - praktyk;
ciekawa forma prowadzenia zajęć;
możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji po szkoleniu;
udział w szkoleniach otwartych to dużo więcej niż poddanie się procesowi szkoleniowemu - to niepowtarzalna możliwość wymiany doświadczeń z ciekawymi, nierzadko inspirującymi ludźmi a także asumpt do nawiązania nowych, owocnych kontaktów zawodowych.

Program szkolenia:

I.Zmiany w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym.
-tytuł wykonawczy - czy nowe brzmienie przepisu zmienia istotę tytułu skarga na czynności w przypadku zaniechania czynności
-sytuacja wierzyciela w razie zbiegu egzekucji
-zmiana art. 801 k.p.c – fakultatywny charakter wezwania komornika
-wyjawienie majątku
-nowy wymiar grzywny w sytuacji odmowy udzielenia informacji komornikowi oraz w sytuacji niewłaściwego zachowania się osoby, która przeszkadza w
podejmowanych czynnościach
-zmiany w zakresie zbiegu egzekucji
-rozszerzenie zakresu tytułu wykonawczego zobowiązującego do wydania nieruchomości, statku lub do opróżnienia pomieszczenia (art. 791 k.p.c)
-postanowienie komornika o kosztach
-sądowe określenie kwoty, jaką dłużnik może pobierać w okresie zawieszenia postępowania w celu zaspokajania bieżących potrzeb.
-egzekucja z nieruchomości – opis i oszacowanie, licytacja, ogłoszenia o licytacji.
-wykreślenie przez komornika wpisu ostrzeżenia o toczącej się egzekucji
-strona Krajowej Rady Komorniczej – miejsce publikacji obwieszczeń o licytacji.

II.Windykacja należności
-Ocena poziomu ekonomicznej opłacalności w procesie ściągania wierzytelności - audyt wierzytelności
Ocena charakteru prawnego wierzytelności
Rodzaje dochodzonych wierzytelności i charakterystyka prawna ich dochodzenia
wierzytelności pieniężne
wierzytelność, której świadczenie ma charakter niepieniężny
-Ocena możliwości sądowego dochodzenia wierzytelności
-Weryfikacja terminu przedawnienia wierzytelności
-Ocena kosztów sądowego dochodzenia należności
-wysokość wpisu sądowego
-koszty zastępstwa procesowego
-Ocena horyzontu czasowego dochodzenia wierzytelności
·Wpływ zawieranych kontraktów handlowych (popełnianych w nich błędów) na obniżenie (pozbawienie) skuteczności prowadzonej windykacji
·Skuteczne sposoby skłonienia dłużnika do zapłaty należności bez konieczności wszczynania przymusowego postępowania sądowego i egzekucyjnego

Poszukiwanie majątku dłużnika przez wierzyciela
-Weryfikacja stanu majątku dłużnika
-ocena rodzaju i wartości nieruchomości dłużnika
-weryfikacja dłużnika w Urzędzie Miasta Wydział Geodezji
-weryfikacja dłużnika w Sądzie - Wydział Ksiąg Wieczystych
-ocena rodzaju i wartości rzeczy ruchomych będących własnością dłużnika
-weryfikacja własności pojazdów mechanicznych należących do dłużnika
-weryfikacja własności innych rzeczy ruchomych
-ocena charakteru pracy wykonywanej przez dłużnika lub prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
-weryfikacja dłużnika w rejestrach przedsiębiorców: Ewidencja Działalności Gospodarczej lub przed KRS
-weryfikacja dłużnika u Pracodawcy

Proces dochodzenia wierzytelności
-Przedsądowe dochodzenie wierzytelności
-negocjacje w zakresie wykonania zobowiązania
-postępowanie koncyliacyjne
-mediacja gospodarcza
-charakterystyka prawna wezwania do zapłaty

Charakter wierzytelności w postępowaniu sądowym z uwagi na podmioty związane zobowiązaniem
-zobowiązania pomiędzy przedsiębiorcami
-zobowiązania nie wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej

Charakterystyka postępowań o zapłatę
-postępowania w trybie zwykłym
-postępowania odrębne
-warunki prowadzenia postępowania nakazowego i jego skutki prawne
-warunki prowadzenia postępowania upominawczego i jego skutki prawne

Porozumienia kompensacyjne wraz z oceną ich zasadności

Potrącanie wierzytelności
-potrącanie wierzytelności przed wystąpieniem na drogę postępowania sądowego
-potrącenie, jako czynność procesowa

Sposoby zabezpieczania wierzytelności
-zastaw
-zastaw rejestrowy
-weksel
-ustanowienie hipoteki
-przewłaszczenie na zabezpieczenie
-poddanie się egzekucji

Krajowy Rejestr Długów - jako narzędzie wspomagające dochodzenie wierzytelności oraz weryfikujące podmiot starający się zaciągnąć zobowiązanie.

Metody pracy:
Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia to przede wszystkim aktywny warsztat pozwalający na zdobycie praktycznych umiejętności, case study oraz elementy wykładu. Dzięki takiej formie dodatkowo wzbogaconej o pracę indywidualną i w małych grupach przekazujemy uczestnikom wiedzę pozwalającą na kompetentą realizację zadań, z którymi spotykają się w swojej pracy zawodowej.

Szkolenie zostało zaprojektowane w ramach programu partnerskiego Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER & Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST.


Wykładowcy:
Zespół Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST to nasza największa wartość. Jako eksperci traktujemy nasze cele bardzo poważnie i dokładamy wszelkich starań, aby je realizować na najwyższym poziomie. Dysponujemy międzynarodową kadrą wybitnych specjalistów, trenerów biznesu, prawników, inżynierów i techników, którzy pozostając do Państwa dyspozycji pracują z pasją i pełnym zaangażowaniem wykorzystując światowe standardy i rozwiązania.

Dedykowany trener:
Ekspert Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST, Prawnik, asystent naukowy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, zajmujący się zawodowo problematyką egzekucji sądowej, autor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego i postępowania egzekucyjnego, współautor publikacji pt. „Egzekucja sądowa świadczeń pieniężnych”. Jako trener przeprowadził wiele szkoleń z zakresu windykacji, egzekucji należności oraz postępowania cywilnego m.in. dla ING Bank Śląski, Santander Consumer Bank, Przewozy Regionalne, Mota - Engil, Linde Gaz, B+M Baustoff+Metall Sp. z o.o., LOTOS PALIWA Sp. z o.o., Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, Raiffeisen Bank Polska SA, PMR Ltd, AM FCE Services Poland Sp. z o.o. (Arcelormittal).

Zasady uczestnictwa:
Koszt uczestnictwa: 1250zł netto (+ 23% Vat)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Miedzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem (61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl)
Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu oraz przekazać pozostałe informacje organizacyjne.

Kontakt:
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych
ul. Grottgera 16/1
60-758 Poznań
tel.(061) 307 01 49
fax. (061) 666 15 66
e-mail biuro@iist.pl
www.iist.pl

Informacje o prelegentach:

Ekspert Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST, Prawnik, asystent naukowy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, zajmujący się zawodowo problematyką egzekucji sądowej, autor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego i postępowania egzekucyjnego, współautor publikacji pt. „Egzekucja sądowa świadczeń pieniężnych”. Jako trener przeprowadził wiele szkoleń z zakresu windykacji, egzekucji należności oraz postępowania cywilnego m.in. dla ING Bank Śląski, Santander Consumer Bank, Przewozy Regionalne, Mota - Engil, Linde Gaz, B+M Baustoff+Metall Sp. z o.o., LOTOS PALIWA Sp. z o.o., Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, Raiffeisen Bank Polska SA, PMR Ltd, AM FCE Services Poland Sp. z o.o. (Arcelormittal).

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1250 - zł netto

Cena zawiera:

-w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz lunch; -każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Miedzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem (61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl)

Wydarzenie: Windykacja należności w ujęciu prawnym oraz postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające po zmianach w 2013r. - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji.