WINDYKACJA SĄDOWO –KOMORNICZA W ŚWIETLE WYBRANYCH ZAGADNIEŃ PRAKTYCZNYCH

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z aspektami prawnymi dochodzenia należności: jakie kroki należy podjąć aby skutecznie zabezpieczyć transakcje przed koniecznością dochodzenia swoich praw przed sądem.
Kto powinien wziąć udział?
Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników zajmujących się windykacją, w szczególności osoby odpowiedzialne za organizację komórek windykacyjnych i ograniczanie pobocznych kosztów odzyskania roszczenia, a także pracowników zawierających umowy i zabezpieczających ich realizację.

Program szkolenia

E- SĄD, ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE – ZAJĘCIA WARSZTATOWE WARSZTATY
§ Zagadnienia teoretyczne
§ Opracowanie pozwu i załączników.
§ Współpraca z referendarzem sądowym.

CO MOŻE ZROBIĆ NIEUCZCIWY DŁUŻNIK I JAK SIĘ PRZED TYM BRONIĆ?
§ wyprowadzenie majątku
§ czynności ukryte i pozorne
§ przewlekanie postępowań
§ nieuczciwa upadłość
§ pozorowanie gotowości spłaty należności, zwłaszcza w ratach
§ nieuczciwe lub nieetyczne przedłużanie procesów sądowych inicjowanych przez wierzyciela
SKARGA PAULIAŃSKA I INNE ŚRODKI ZWALCZANIA TRANSFERU MAJĄTKU NA MAŁŻONKA I INNE OSOBY.

DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI OD SPADKOBIERCÓW DŁUŻNIKA

DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI OD WSPÓŁMAŁŻONKA

WPŁYW OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI NA STOSUNKI CYWILNOPRAWNE UPADŁEGO, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM STOSUNKÓW MAJĄTKOWYCH MAŁŻEŃSKICH.

PRAWIDŁOWE KONSTRUOWANIE UMÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH PRZED POTENCJALNĄ NIEUCZCIWOŚCIĄ KONTRAHENTA.

DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI ZABEZPIECZONYCH:
§ wekslem
§ hipoteką
§ zastawem
§ przewłaszczeniem na zabezpieczenie
§ poręczeniem.

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA ZABEZPIECZAJĄCEGO.

SKUTECZNA EGZEKUCJA POZASĄDOWA, SĄDOWA I KOMORNICZA.

WYWIAD GOSPODARCZY W POLSCE I NA ŚWIECIE.

EUROPEJSKI TYTUŁ EGZEKUCYJNY.

EUROPEJSKI NAKAZ ZAPŁATY.

DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI WOBEC DŁUŻNIKÓW ZAGRANICZNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH KRAJACH.
§ Ogólne zasady dochodzenia roszczeń za granicą - akty prawne i praktyczne aspekty (konwencje i ich zastosowanie)
§ Specyfika egzekucji prowadzonej w krajach związanych z Polską bilateralnymi umowami
§ Egzekucja świadczeń alimentacyjnych za granicą (ogólne zasady)
§ Włoskie prawo insolwencyjne i egzekucyjne
§ Cywilna procedura w Anglii
§ Prowadzenie postępowania we Francji
§ Egzekucja holenderskich nakazów zapłaty
§ Udział w amerykańskim postępowaniu upadłościowym
§ Niemiecki model egzekucji roszczeń
§ Współpraca z zagranicznymi kancelariami

USTAWA O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI GOSPODARCZYM W ŚWIETLE ZMIAN OSTATNICH ZMIAN.

Czas trwania

3 dni; około 20 godz.dyd.

Prelegenci

Radca prawny - specjalizacja w zakresie prawa upadłościowego, prawa spółek, fuzji i przejęć, prawa konsumenckiego i antymonopolowego, prawa międzynarodowego i europejskiego oraz funduszy unijnych. Specjalista Wykładowca na seminariach i szkoleniach, opiekun merytoryczny konferencji tematycznych. Autor kilkudziesięciu publikacji oraz opinii prawnych z zakresu prawa upadłościowego, prawa pracy, medycyny i marketingu. W latach 2007 – 2009 zatrudniony w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie pełnił również obowiązki Zastępcy Dyrektora Zespołu Prawa Gospodarczego, Danin Publicznych i Ochrony Praw Konsumenta. Superarbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Wielkopolskiej Izbie Budownictwa, arbiter w Krajowym Sądzie Arbitrażowym

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel o wysokim standardzie

33-380 Krynica-Zdrój

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
PLN+VAT
2 100
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyzywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!