Windykacja w biznesie

O szkoleniu

Cel szkolenia
Nabycie wiedzy i umiejętności umożliwiających skuteczne ściąganie należności od dłużników, a w szczególności wskazanie rozwiązań zapobiegających powstawaniu przeterminowanych należności od kontrahentów. Zapoznanie z zagadnieniami związanymi z windykacją należności występującymi w całym procesie biznesowym: od momentu negocjacji z kontrahentem lub braku zapłaty ze strony kontrahenta do skutecznej windykacji trudnych należności. Przedstawienie sposobów oceny kontrahenta i możliwości skutecznego zabezpieczenia transakcji. Poznanie zasad przygotowania sprawy do skierowania jej na drogę postępowania sądowego oraz zapoznanie się z rodzajami postępowań sądowych występujących w prawie polskim. Przedstawienie zasad prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Uczestnicy dowiedzą się:
• jak rozpoznać zagrożenia związane z zawieraniem kontraktów handlowych?
• jaki wybrać najkorzystniejszy sposób zabezpieczenia należności?
• jakie są podstawowe zasady radzenia sobie w negocjacjach z trudnymi dłużnikami?
• jak sporządzać wezwania do zapłaty?
• jakie przygotować dokumenty do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz jaki wybrać właściwy tryb prowadzenia takiego postępowania?
• jak określić zasady tworzenia skutecznych struktur windykacyjnych w firmie?
• jak przygotować dokumenty do zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym?

Metodyka szkolenia
Interaktywny warsztat, w którym Uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę oraz umiejętności. Praktyczna część odnosi się do bogatego doświadczenia trenera i materiału wniesionego przez grupę. Wśród wielu form aktywności, będą wykorzystywane: mini wykład, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, analiza przypadków i symulacje, dyskusja.
Kto powinien wziąć udział?
Pracownicy działów windykacji i księgowości, kontrolerzy finansowi, menedżerowie pozostałych działów, zajmujący w przedsiębiorstwach stanowiska kierownicze niezwiązane z windykacją należności a także osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą.

Program szkolenia

1. Rodzaje działalności gospodarczej, z którymi mamy najczęściej do czynienia:
• działalność gospodarcza,
• spółka cywilna
• spółki prawa handlowego:
– spółka jawna,
– spółka partnerska,
– spółka komandytowa,
– spółka komandytowo – akcyjna,
– spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
– spółka akcyjna.

2. Zabezpieczenie należności:
• przewłaszczenie na zabezpieczenie,
• zastaw rejestrowy,
• gwarancja bankowa,
• akredytywa,
• hipoteka,
• weksel in blanco,
• zaliczka,
• przelew wierzytelności,
• poręczenie cywilne,
• zastrzeżenie własności,
• dobrowolne poddanie się egzekucji.

3. Kim jest nasz dłużnik? – klasyfikacja dłużników:
• biedacy,
• fraudzi,
• gracze,
• techniki stosowane przez dłużników w celu opóźnienia faktycznej zapłaty:
– twierdzenie, że dokonali przelewu,
– zbieranie środków na zobowiązania wobec instytucji państwowych i inne ważne wydatki,
– zastrzeżenia wobec dostawy,
– nawał obowiązków
– wypadek losowy.

4. Podstawowe zasady ostrożności przy zawieraniu umów:
• dane, które należy otrzymać od przyszłego kontrahenta:
– od spółek prawa handlowego,
– od osób prowadzących działalność gospodarczą i osób fizycznych,
• spisanie umowy,
• istotne elementy umowy.

5. Windykacja telefoniczna:
• postępowanie w przypadku dużych kwot,
• postępowanie w przypadku mniejszych kwot,
• elementy występujące w rozmowie telefonicznej z kontrahentem:
– nawiązanie rozmowy,
– powody braku zapłaty,
– wyłapywanie sprzeczności w oświadczeniach kontrahenta,
– negocjacje z dłużnikiem,
– znalezienie wyjścia z sytuacji – kto ma je zaproponować?
– notatka z rozmowy telefonicznej,
• osoba rozmówcy – z kim rozmawiamy?
• konsekwencja w działaniach windykacyjnych,
• klasyfikacja należności w zależności od okresu po terminie płatności.

6. Wezwania do zapłaty:
• upomnienie,
• wezwanie do zapłaty,
• wezwanie przedprocesowe.

7. Spotkania bezpośrednie:
• przygotowanie do spotkania bezpośredniego
• jakie powinny być efekty spotkania bezpośredniego

8. Przedawnienie roszczeń:
• okres przedawnienia roszczeń,
• przerwanie biegu przedawnienia i jego skutki w zakresie dochodzenia roszczeń,
• jakość dokumentów a skuteczne przerwanie biegu przedawnienia,
• wpływ przedawnienia roszczeń na możliwość przekazania sprawy na drogę, postępowania sądowego.

9. Postępowanie sądowe:
• dokumenty, które należy przekazać do sądu,
• trzy podstawowe rodzaje postępowań sądowych:
– postępowanie zwykłe,
– postępowanie upominawcze,
– postępowanie nakazowe,
• inne tryby postępowań sądowych:
– postępowanie uproszczone,
– elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU),
– zawezwanie do próby ugodowej,
– sąd polubowny.

10. Postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe:
• przesłanki do ogłoszenia postępowania restrukturyzacyjnego i postępowania
• upadłościowego przez sąd
• możliwość zmiany postępowania restrukturyzacyjnego na postępowanie upadłościowe oraz postępowania upadłościowego na postępowanie restrukturyzacyjne,
• zabezpieczenie majątku dłużnika,
• osoby zarządzające postępowaniem restrukturyzacyjnym i upadłościowym,
• rada wierzycieli,
• wpływ ogłoszenia postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłości na płynność finansową przedsiębiorstwa
• postępowanie restrukturyzacyjne:
– rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego,
– propozycje układowe,
– zgromadzenie wierzycieli,
– warunki przyjęcia układu i skutki przyjęcia układu,
– przesłanki do odmowy zatwierdzenia układu przez sąd,
– sankcje cywilne i karne wobec dłużnika,
• postępowanie upadłościowe:
– kategorie należności,
– kolejność zaspokojenia roszczeń,
– zakończenie postępowania upadłościowego,
– sankcje prawne wobec upadłego: cywilne i karne.

11. Podsumowanie:
• ryzyko związane z zaciąganiem zobowiązań finansowych,
• ryzyko związane z oceną kontrahenta,
• siła ekonomiczna kontrahentów i ich wpływ na zawierane umów,
• ocena naszej sytuacji i sytuacji kontrahenta jako czynnik minimalizacji ryzyka przy zawieraniu umów.

Czas trwania

9:30 – 16:30 (2 dni, 14 godzin)

Prelegenci

Trener Akademii Biznesu MDDP

Gdzie i kiedy

Katowice 23-24 marzec 2020
Sala szkoleniowa w centrum miasta

Katowice

bd.

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Poznań 19-20 marzec 2020
Sala szkoleniowa w centrum miasta

Poznań

bd.

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 19-20 marzec 2020
Sala szkoleniowa w centrum miasta

Gdańsk

bd.

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Kraków 12-13 marzec 2020
Sala szkoleniowa w centrum miasta

Kraków

bd.

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 24-25 luty 2020
Sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP budynek Atrium Tower

02-672 Warszawa

Al. Jana Pawła II 25

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Kraków 30-31 styczeń 2020
Sala szkoleniowa w centrum miasta

Kraków

bd.

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 16-17 styczeń 2020
Sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP budynek Atrium Tower

02-672 Warszawa

Al. Jana Pawła II 25

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
cena za 1 os.
1 190
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o zgłoszenie z użyciem formularza rejestracji online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!