Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/work-life-balance-w-trosce-o-wydajnosc-lojalnosc-i-bezpieczenstwo-pracownikow-50642-id1018

Informacje o szkoleniu

 • Work-life balance – w trosce o Wydajność, Lojalność i Bezpieczeństwo pracowników


  ID szkolenia: 50642
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Kadry, Human Resources
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel HP Park Plaza
  B. Drobnera 11-13
  50-257 Wrocław
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Zajęcia będą trwały 2 dni w godzinach: 09:00-17:00
 • Organizator szkolenia:

  TAW Polska Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Koncepcja work-life balance narodziła się latach 70-tych w Stanach Zjednoczonych, kiedy to wagę nadano potwierdzonej naukowo i organizacyjne zależności między wydłużającym się czasem pracy a spadkiem produktywności, zaangażowania i kreatywności pracowników przy jednoczesnym wzroście ich absencji i problemów zdrowotnych.

Był to sygnał dla pracodawców i działów human resources do budowania polityki personalnej ukierunkowanej na dbałość o harmonię życia zawodowego i prywatnego kadr. Bowiem, jak wskazują dobre praktyki; włączenie idei work-life balance
do standardów zarządzania przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i organizacjom.

Co to jest work-life balance?
Kto jest odpowiedzialny za work-life balance: pracownik czy organizacja?
Jakie są konsekwencje zaburzenia work-life balance dla organizacji i dla pracownika?
Jakie są możliwe rozwiązania w ramach programów wspierania równowagi: praca – życie?
Jaka jest rola menadżerów zespołów/działów human resources w zakresie polityki work- life balance w organizacji?

Odpowiedzi na te pytania pozwoli znaleźć praktyczny warsztat szkoleniowy TAW Polska:

Work-life balance – w trosce o Wydajność, Lojalność i Bezpieczeństwo pracowników

Szkolenie skierowane jest do:

kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, menadżerów firm, pracowników działu HR.

Program szkolenia:

Istota work-life balance
 Postrzeganie zagadnień work-life balance przez organizacje w UE
 Przegląd wyników badań dot. Satysfakcji z pracy prowadzonych w 27 krajach UE i 3 krajach kandydujących
 Analiza modelu work-life balance
 Aspekt społeczny i ekonomiczny work-life balance
 Skutki zaburzeń work-life balance i ich wpływ na efektywność zatrudnionych
Rozwiązania w ramach wspierania work-life balance
 Czas pracy
 Miejsce pracy
 Środowisko pracy
Implementacja programów work-life balance
 Dualizacja działań
 Praca na postawach
 Edukowanie
 Narzędzia pomiaru satysfakcji
 Kampania informacyjna
 Monitorowanie procesu
 Feed-back
Pułapki procesu
 Analiza szans i zagrożeń
 Opór wobec zmian
 Pozorna aprobata

Informacje o prelegentach:

Doświadczony trener i konsultant biznesu z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowo-doradczym.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1100 zł netto za 1 os.

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch, zaświadczenie udziału

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

1.Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia faksem pod numer (71) 346 81 35
lub mailem (skan) na adres: e.chytra@tawpolska.pl
2.Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia rezerwacji miejsca.
3. Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch, zaświadczenie udziału.
4.W przypadku szkoleń otwartych zastrzegamy sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia
w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników. Informacje o zmianach w terminie przesłana będzie najpóźniej do 2 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
5. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu do dnia 07.05.2013 jest podstawą do zwrotu całej wpłaty.
6. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu po dniu 07.05.2013 nie stanowi podstawy do zwrotu dokonanej wpłaty.
7.W przypadku odwołania szkolenia z winy TAW Polska Sp. z o.o., wpłata zostaje zwrócona w całości.
8.Nieobecność na szkoleniu nie stanowi podstawy do zwrotu dokonanej wpłaty.
9.Niniejszy formularz zgłoszeniowy stanowi zgłoszenie udziału w szkoleniu.
10.Przesłanie formularza zgłoszenia faksem lub mailem oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych i marketingowych przez TAW Polska Sp. z o.o., ul. Więzienna 21, 50-118 Wrocław. Jest ono równoznaczne z akceptacją prawa do wglądu i możliwości poprawienia oraz usunięcia danych osobowych. (art. 23 ust. 1 pkt 1 i ust 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883). A także wyrażeniem zgody na wysyłanie korespondencji mailowej, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku - Dz. U Nr 144, poz.1204.

Wydarzenie: Work-life balance – w trosce o Wydajność, Lojalność i Bezpieczeństwo pracowników