Szkolenie

Wpływ konkluzji BAT na krajowe przepisy dotyczące ochrony środowiska - wymagnia emisyjne i pomiarowe

O szkoleniu

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu, na którym przedstawione zostaną konkluzje BAT w krajowych regulacjach ochrony środowiska. Omówimy konkluzje BAT dla dużych obiektów spalania (LCP), konkluzje BAT dla spalania odpadów (WI), dla przetwarzania odpadów (WT) oraz konkluzje BAT dla branży spożywczej (FDM). Przedstawimy Państwu Ogólne zasady udzielania odstępstw od granicznych wielkości emisyjnych (BAT AELs) zawartych w Konkluzjach BAT:
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresujemy do pracowników działów ochrony środowiska przedsiębiorstw i organów administracji, pełnomocników ds. jakości i SZŚ, firm doradczych, do wszystkich zainteresowanych.

Program szkolenia

1. Konkluzje BAT w krajowych regulacjach ochrony środowiska:
- ogólne informacje - umocowanie prawne, zasady opracowania i wdrożenia,
- podstawowe definicje,
- wymagania wiążące i niewiążące,
- harmonogram dostosowania.

2. Konkluzje BAT dla dużych obiektów spalania (LCP)

3. Konkluzje BAT dla spalania odpadów (WI)

4. Konkluzje BAT dla przetwarzania odpadów (WT)

5. Konkluzje BAT dla branży spożywczej (FDM)

6. Ogólne zasady udzielania odstępstw od granicznych wielkości emisyjnych (BAT AELs) zawartych w Konkluzjach BAT:
- podstawy prawne udzielenia odstępstwa,
- rodzaje odstępstw,
- kryteria udzielenia odstępstwa,
- analiza kosztów i korzyści środowiskowych – zasady i interpretacja wyników,
- podstawowe niepewności przyjętej metodyki,
- analiza pozwolenia zintegrowanego wydanego z odstępstwem,
- ocena ilościowa vs. ocena jakościowa.

7. Porównanie wymagań emisyjnych wynikających z przepisów krajowych oraz z Konkluzji BAT:
- zasady łączenia,
- emisje do wód – bezpośrednie i pośrednie,
- niepewności pomiarowe,
- standardy emisyjne a graniczne wielkości emisyjne dla energetyki i spalarni odpadów,
- poziomy wskaźnikowe i BAT AEPLs.

8. Ocena dotrzymywania BAT AELs – problematyczne kwestie wynikające z rożnych kresów uśredniana w przypadku prowadzenia ciągłych pomiarów emisji do powietrza

9. Konsultacje, dyskusja

Czas trwania

rejestracja uczestników: godz. 9:30 - 10:00, zajęcia w godz. 10:00 - 16:30.

Prelegenci

Cytat

 

Ekspert w zakresie emisji przemysłowych, pozwoleń zintegrowanych i ochrony środowiska, związany z procesem tworzenia dokumentów referencyjnych BREF oraz konkluzji BAT. Wieloletni pracownik administracji rządowej.

 

Gdzie i kiedy

Warszawa 6 listopada 2020
CK Golden Floor

00-121 Warszawa

Sienna 39

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę
650 PLN
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.
Zapisz się
Cena 2
zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu powyżej 2 osób oraz dla stałych klientów
600 PLN
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.
Zapisz się

Organizator

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
20-952 Lublin
ul. Mełgiewska 7 - 9
woj. lubelskie
Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń specjalizuje się w szkoleniach otwartych i zamkniętych w zakresie ochrony środowiska. Posiadamy wieloletnie doświadczenia pracy w szkoleniach, dzięki czemu zapewniamy wysoką jakość merytoryczną szkoleń ora...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
20-952 Lublin ul. Mełgiewska 7 - 9
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!