Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/wplyw-konkluzji-bat-na-krajowe-przepisy-dotyczace-ochrony-srodowiska-wymagnia-emisyjne-i-pomiarowe-75689-id25

Informacje o szkoleniu

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu, na którym przedstawione zostaną konkluzje BAT w krajowych regulacjach ochrony środowiska. Omówimy konkluzje BAT dla dużych obiektów spalania (LCP), konkluzje BAT dla spalania odpadów (WI), dla przetwarzania odpadów (WT) oraz konkluzje BAT dla branży spożywczej (FDM). Przedstawimy Państwu Ogólne zasady udzielania odstępstw od granicznych wielkości emisyjnych (BAT AELs) zawartych w Konkluzjach BAT:

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie adresujemy do pracowników działów ochrony środowiska przedsiębiorstw i organów administracji, pełnomocników ds. jakości i SZŚ, firm doradczych, do wszystkich zainteresowanych.

Program szkolenia:

1. Konkluzje BAT w krajowych regulacjach ochrony środowiska:
- ogólne informacje - umocowanie prawne, zasady opracowania i wdrożenia,
- podstawowe definicje,
- wymagania wiążące i niewiążące,
- harmonogram dostosowania.

2. Konkluzje BAT dla dużych obiektów spalania (LCP)

3. Konkluzje BAT dla spalania odpadów (WI)

4. Konkluzje BAT dla przetwarzania odpadów (WT)

5. Konkluzje BAT dla branży spożywczej (FDM)

6. Ogólne zasady udzielania odstępstw od granicznych wielkości emisyjnych (BAT AELs) zawartych w Konkluzjach BAT:
- podstawy prawne udzielenia odstępstwa,
- rodzaje odstępstw,
- kryteria udzielenia odstępstwa,
- analiza kosztów i korzyści środowiskowych – zasady i interpretacja wyników,
- podstawowe niepewności przyjętej metodyki,
- analiza pozwolenia zintegrowanego wydanego z odstępstwem,
- ocena ilościowa vs. ocena jakościowa.

7. Porównanie wymagań emisyjnych wynikających z przepisów krajowych oraz z Konkluzji BAT:
- zasady łączenia,
- emisje do wód – bezpośrednie i pośrednie,
- niepewności pomiarowe,
- standardy emisyjne a graniczne wielkości emisyjne dla energetyki i spalarni odpadów,
- poziomy wskaźnikowe i BAT AEPLs.

8. Ocena dotrzymywania BAT AELs – problematyczne kwestie wynikające z rożnych kresów uśredniana w przypadku prowadzenia ciągłych pomiarów emisji do powietrza

9. Konsultacje, dyskusja

Informacje o prelegentach:

 

Ekspert w zakresie emisji przemysłowych, pozwoleń zintegrowanych i ochrony środowiska, związany z procesem tworzenia dokumentów referencyjnych BREF oraz konkluzji BAT. Wieloletni pracownik administracji rządowej.

 

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 650 zł + 23% VAT za osobę
  • 600 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu powyżej 2 osób oraz dla stałych klientów

Cena zawiera:

udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Wpływ konkluzji BAT na krajowe przepisy dotyczące ochrony środowiska - wymagnia emisyjne i pomiarowe