Wpływ społeczny w zarządzaniu zasobami ludzkimi

O szkoleniu

Zapraszamy Państwa na warsztat pt. „Wpływ społeczny w zarządzaniu zasobami ludzkimi – jak wpływać na sposób myślenia i działania pracowników”.


Wprowadzenie:

W czasach współczesnych zarządzanie organizacją sprowadza się w dużej mierze do zarządzania kapitałem intelektualnym organizacji, a zwłaszcza kapitałem ludzkim. Ze względu na fakt, że kapitał ludzki posiada kilka wymienionych poniżej cech:

· ma jakościowy charakter

· jest trudny do ewidencji i pomiaru

· kształtowany jest powoli siłami własnymi jednostki i organizacji

· nie może być przedmiotem obrotu towarowego

· nie może zmieniać właściciela

· jest unikalny trudny do naśladowania

Jest to kapitał, którym niezwykle trudno jest zarządzać. Posiada on jeszcze jedną szczególną cechę - wrodzoną siłę do generowania wartości. Jest to jedyny rodzaj kapitału, który może dodawać wartość do siebie i przez siebie. Takie podejście otwiera możliwości. Jeśli stworzymy pracownikom w organizacji odpowiednie warunki i zastosujemy adekwatne techniki zarządzania, możemy osiągnąć rezultaty przekraczające pierwotne oczekiwania.
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia:

Adresatami szkolenia są pracownicy działów zarządzania zasobami ludzkimi , menedżerowie, a także kierownicy zespołów w tym zespołów projektowych. Osoby zarówno realizujące obecnie takie funkcje jak i osoby projektujące tego typu działanie w przyszłości.

Program szkolenia

Moduł I. Umiejętności relacyjne w pracy z ludźmi

· Procesy poznawcze i ich ograniczenia

· Rozwijanie Ja, ujawnianie Ja – relacje a tożsamość osobista

· Rola emocji w budowaniu relacji

· Znaczenie empatii, samoobserwacji i przyjmowanie innych perspektyw

· Zagrożenia błędy i ograniczenia w budowaniu relacji

· Typy komunikacyjne

· Typologia zaburzeń i dysfunkcji osobowości i ich wpływ na budowanie relacjiModuł II. Specyfika budowania relacji

· Postawy pracowników i ich kształtowanie

· Kontakty z trudnymi współpracownikami

· Diagnozowanie kłamstwa w relacjach z innymi

· Rozpoznawanie masek i maskarad

· Osobowość makiaweliczna

· Znaczenie intuicji w budowaniu relacji

· Motywowanie poprzez komunikowanieModuł II. Wpływ społeczny

· Reguły wpływu społecznego

· Wpływanie poprzez koncentrowanie na samoocenie

· Wpływanie poprzez emocje

· Wpływanie wykorzystujące dysonans poznawczy

· Wpływanie oparte na mechanizmach wrodzonych

· Wpływanie poprzez poczucie kontroli

· Wpływ społeczny a psychomanipulacjeModuł III. Sztuka argumentowania, wyrażanie opinii i oczekiwań, przyjmowania i przekazywania konstruktywnej krytyki

· Asertywna konfrontacja przekonań i wyrażanie opinii

· Jak mówić nie i jak radzić sobie z krytyką

· Jak udzielać informacji zwrotnej

· Radzenie sobie z manipulacją

· Jak programować umysł w relacjach z innymi

· Jak budować klimat zaufania i zwiększać zaangażowanie pracowników

Czas trwania

10-17
9-16

Prelegenci

trener Effect Group

Gdzie i kiedy

Warszawa 28-29 wrzesień 2011
hotel

Warszawa

Belwederska

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 13-14 czerwiec 2011
hotel

Warszawa

Belwederska

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
+23 % vat
1 400
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa
Erazma Ciołka 16
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

formularz zgłoszeniowy
faktura po szkoleniu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa Erazma Ciołka 16
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!