Szkolenie

Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów"

O szkoleniu

Termin szkolenia
29-30 sierpnia 2019r., Gdańsk - Novotel Marina***

Cele szkolenia
zapoznanie uczestników z metodologią Lean Manufacturing oraz praktyczne przygotowanie do samodzielnego wdrożenia:
• dokładne wykazanie w jaki sposób Lean Manufacturing i jego narzędzia wpływają na redukcję strat,
• praktyczne przedstawienie, jak identyfikować wartość dodaną i marnotrawstwo,
• zrozumienie jakie funkcje można pełnić w trakcie transformacji do "Lean przedsiębiorstwa".

Korzyści dla uczestników
• pobudzenie świadomości dotyczącej większości procesów w przedsiębiorstwie, nabycie umiejętności patrzenia na przedsiębiorstwo jako na całość organizacji,
• poznanie narzędzi pozwalających na bardziej efektywną produkcję,
• nabycie umiejętności identyfikacji problemów na produkcji oraz możliwości ich eliminacji,
• poznanie metod angażowania pracowników w doskonalenie swoich miejsc pracy oraz umożliwienie im realizacji tych pomysłów.
Kto powinien wziąć udział?
-

Program szkolenia

Szkolenie oparte jest na cztero-rundowej grze symulacyjnej - fabryka ekspresowych pociągów. Po każdym bloku teoretycznym uczestnicy wykorzystują zdobytą wiedzę w symulowanej fabryce. Przedsiębiorstwo The Vagon światowej klasy producent taboru kolejowego z USA zamierza założyć w Polsce zakład produkcji pociągów. Firmie zależy na maksymalnej wydajności i efektywności polskiego oddziału, dlatego słysząc o warsztatach z Lean Manufacturing, postanowiła zlecić uczestnikom zadanie zaprojektowania najbardziej wydajnego systemu produkcyjnego w obszarze magazynu i hal montażowych.
Po rozpoczynającym bloku tematycznym zostanie przeprowadzona pierwsza runda gry symulacyjnej. Uczestnicy zostaną przydzieleni do stanowisk w nieznanej im fabryce ekspresowych pociągów. Każdy będzie miał możliwość odnalezienia się w zupełnie nowej dla siebie roli. Fabryka zatrudnia operatorów, magazynierów, kierownika, posiada swojego dostawcę i oczywiście klienta. Zaczynamy od tzw. green field, czyli punktu zero. Będzie to widoczne w wynikach czasowych, które przedstawiane są pod koniec każdej rundy. Celem jest jak najskuteczniejsze i najefektywniejsze wyprodukowanie taboru kolejowego, przy zadanej jakości.
Przed każdą rundą jest czas na sesję SWOT oraz Kaizen tzw. Kaizen Blitz, czyli warsztaty wdrażające strategię postępowania, na bazie zdobytej wiedzy. Czas pierwszej sesji jest zazwyczaj dłuższy niż kolejnych. Uczestnicy omawiają problemy, które zauważyli podczas rund i szukają sposobów na ich wyeliminowanie. Po ustaleniu planu działania nowe rozwiązania znajdują swoje zastosowanie w kolejnej rundzie symulowanej fabryki pociągów ekspresowych.
Na stanowiskach wdrażamy 5S, Visual management, budujemy layout'y i standardy magazynu. Uczestnicy będą musieli tak zaprojektować fabrykę, żeby możliwa była praca na hali montażowej, zgodnie ze wszystkimi poznanymi standardami i narzędziami.
1. Filozofia Lean Manufacturing:
• podstawy LEAN MANUFACTURING: filozofia, historia, korzyści, strategia, definicje,
• rozwój koncepcji Lean w oparciu o Toyota Production System,
• rodzaje MUDA,
• siedem źródeł strat w spojrzeniu Lean,
• identyfikacja strat,
• definicja wartości dodanej z punktu widzenia klienta,
• charakterystyka muda w obszarze produkcyjnym,
• pojęcie klienta wewnętrznego, jak i jej/jego definicji wartości,
• warsztaty auditu marnotrawstwa z przykładowym formularzem trenera.
2. Rozbieżne cele wewnątrz firmy - wdrażanie Lean Manufacturing?
Zazębianie się procesów przepływu informacji, materiałów i pieniędzy pomiędzy współpracującymi ze sobą podmiotami/działami:
• "wyniesienie ponad perspektywę mojego działu" i zrozumienie na przykładach przyczyn powstawania wewnątrz firmy sprzecznych celów - warunki i przeszkody ustalania spójnych wewnętrznie działań firmy.
3. 5S – organizacja miejsca pracy:
• definicja i omówienie 5S,
• zasady wdrożenia 5S,
• korzyści.
4. Poka-Yoke i Visual Management - przykłady.
5. Kaizen:
• cele i wyzwania,
• elementy angażujące pracowników,
• otwarta polityka informacyjna,
• komunikacja międzyludzka.
6. Total Productive Maintenance (TPM) - zero awarii, zero defektów:
• pojęcia i definicja TPM.
7. SMED (Single Minute Exchange of Die) - techniki skracania czasu przezbrojenia maszyn i urządzeń:
• założenia,
• omówienie etapów SMED,
• korzyści wynikające z wdrożenia.
Podczas całego szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na nabycie umiejętności identyfikowania marnotrawstwa i sposobów na eliminowanie go z procesów. Naszym mottem będzie "naucz się widzieć".

Prelegenci

Cytat
-

Gdzie i kiedy

Gdańsk 29 - 30 sierpnia 2019
Novotel Marina***

Gdańsk

Jelitkowska 20

woj. pomorskie

Weź udział

Cena 1
PLN + VAT
1490 PLN
Cena zawiera:
  • Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Organizator

Progress Project Sp. z o.o.
02-229 Warszawa
ul. Światowa 22
woj. mazowieckie
Firmę szkoleniowo - doradczą Progress Project tworzy zespół profesjonalnych i zaangażowanych doradców i ekspertów, których łączy wspólna pasja. Szeroka oferta naszych szkoleń i projektów doradczych obejmuje obszar logistyki, transportu, magazynowania...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

-

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Progress Project Sp. z o.o.
02-229 Warszawa ul. Światowa 22
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!