Szkolenie: Wprowadzenie do Six Sigma i metodyki DMAIC - Modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/wprowadzenie-do-six-sigma-i-metodyki-dmaic---modelowanie-i-optymalizacja-procesow-biznesowych-2-dniowe-warsztaty-praktyczne-54050-id1095

Informacje o szkoleniu

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Informacje organizacyjne:
-czas trwania szkolenia - 2 dni (16h);
-w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz lunch;
-każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;
-Zespół Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych oferuje także kompleksową pomoc dla Uczestników szkolenia w zakresie rezerwacji noclegów w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Cel szkolenia:
Celem warsztatu jest przedstawienie technik i narzędzi na rzecz podnoszenia jakości procesów biznesowych wynikających z aktualnych i przyszłych potrzeb Klientów.
Szkolenie zostało tak zaprojektowane, aby przy wykorzystaniu metodyki Six-Sigma uczestnicy po szkoleniu byli w stanie na bazie uzyskanych informacji i wskazówek od Klientów płynących z otoczenia zewnętrznego i procesów biznesowych wykorzystać wiedzę do wdrożenia zmian transformacyjnych zwiększając przewagę konkurencyjną na tak dynamicznie zmieniającym się rynku usług i produktów.
Ten wysoce interdyscyplinarny kurs daje pracownikom możliwość przeprowadzenia wszystkich pięciu etapów projektu doskonalenia procesów: definicji, pomiaru, analizy, wdrożenia i sterowania, które opracowano na podstawie wiodących branżowych modeli doskonalenia procesów. Wysiłki podejmowane w ramach projektu bądź programu Six-Sigma skupiają się na ciągłym usprawnieniu procesów, w celu zapewnienia całkowitego zaspokojenia wymagań Klienta. Cykl DMAIC jest metodyką optymalizacji procesów, umożliwiającą obiektywne spojrzenie na problem i zrozumienie – poprzez zastosowanie analizy bazującej na faktach – co należy zrobić żeby takie usprawnienie stało się faktem.
Podczas kursu uczestnicy będą mieli okazję sprawdzenia w praktyce sposobów rozpoznawania i hierarchizacji procesów wymagających doskonalenia, w tym obsługi Klienta oraz tworzenia dokumentów niezbędnych podczas komunikowania tych zmian pozostałej części organizacji. Poznają techniki tworzenia map stanu istniejącego i stanu docelowego procesu oraz przeprowadzą analizę interesariuszy. Na koniec, rozwiną kompetencje niezbędne do tworzenia wzorców oraz metod pomiaru nowych procesów.
Szkolenie przybliża aspekty wdrażania Six-Sigma i ułatwia kadrze kierowniczej podjęcie decyzji związanych z wdrażaniem programów transformacyjnych

Zaletą organizowanych przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST szkoleń w formie otwartej jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących podobne projekty w bliskim dla uczestników środowisku. Szkolenia otwarte to szansa, by spojrzeć na własny styl pracy z odmiennej perspektywy, by doskonalić się przez pryzmat osób pracujących w innych organizacjach.
Aby zadbać o najwyższą efektywność naszych szkoleń, grupy liczą maksymalnie do 16 osób.

Szkolenie skierowane jest do:

Grupa docelowa:
Kadra Menedżerska
Liderzy Projektów

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu otwartym organizowanym przez IIST?
kompetentny wykładowca - praktyk;
ciekawa forma prowadzenia zajęć;
możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji po szkoleniu;
udział w szkoleniach otwartych to dużo więcej niż poddanie się procesowi szkoleniowemu - to niepowtarzalna możliwość wymiany doświadczeń z ciekawymi, nierzadko inspirującymi ludźmi a także asumpt do nawiązania nowych, owocnych kontaktów zawodowych.

Program szkolenia:

Program szkolenia:
Główną zasadą Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST jest zrozumienie i audyt potrzeb szkoleniowych Uczestników naszych warsztatów. Przed każdym szkoleniem otwartym kontaktujemy się z Państwem aby poznać Państwa oczekiwania i dotychczasowe doświadczenia w zakresie obejmującym program zajęć. Z tego względu zależy nam na tym, by przedstawiony przez nas poniżej program szkolenia traktowali Państwo jedynie poglądowo i informacyjnie. Na podstawie zebranych od Uczestników informacji każdy program szkolenia otwartego zostaje zmodyfikowany aby szkolenie było dla Państwa jak najbardziej efektywne oraz spełniło Państwa oczekiwania.

DZIEŃ I

Prezentacja trenera i uczestników szkolenia.
I. Wprowadzenie do zarządzania procesem ciągłego doskonalenia.
Projektowanie strumienia wartości.
Doskonalenie strumienia wartości.
Tradycyjna strategia zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstwa.
Narzędzia ciągłego doskonalenia.

II. Kluczowe terminy i pojęcia zarządzania modelowaniem procesów.
Modelowanie procesu, zarządzanie procesowe, doskonalenie procesów.
Działania w ramach zarządzania procesowego.
Model przebiegu pracy.
Kluczowe korzyści z zarządzania modelowaniem procesów.
Etapy projektu doskonalenia procesów.
Zarządzanie zmianami organizacyjnymi.

III. Wykorzystanie głosu Klienta (VoC) na rzecz wzrostu jakości usług.
Czym jest Głos Klienta (VoC)
Wartość postrzegana przez klienta
Satysfakcja - całkowita satysfakcja Klienta
Narzędzia do śledzenia i pomiaru satysfakcji klienta
Oczekiwania Klienta a zdolność procesów biznesowych do ich zaspokajania.
Wpływ VoC na strategię biznesową
Informacja VoC, CTQ: plan działań.
IV. Modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych - Six-Sigma (cykl DMAIC).

Etap Definiowania (D)
Karta Projektu: definiowanie przyczyn powstawania problemów i opracowanie uzasadnienia wyboru zagadnienia z perspektywy Klienta i organizacji.
Opracowanie celu i harmonogramu projektu jakościowego.
Modelowanie procesu - SIPOC.
Orientacja na Klienta: czyli jak głos Klienta opisać w formie mierzalnej i wykorzystać wiedzę do wdrożenia usprawnień.

DZIEŃ II

Przegląd zagadnień omówionych w dniu pierwszym.

Etap Pomiaru (M)
Kluczowe wskaźniki procesu (KPI): czyli w jaki sposób należy patrzeć na proces, aby identyfikować problemy.
4 kroki do zbierania danych (definicja operacyjna, źródła i typy danych, analiza systemu pomiarowego, próbki losowe)
Analiza czynników wpływające na niespełnienie oczekiwań Klientów.
Miary jakościowe: sposoby opisu zbiorów danych i wyników obserwacji procesów.
Graficzna prezentacja wyników: obiektywny sposób prezentacji wyników.

Etap Analizy (A)
Szukanie głównych przyczyn problemu (istota burzy mózgów)
Analiza statystyczna procesu czyli co trzeba zrobić, aby wiedzieć o swoim procesie wszystko.
Mapowanie procesu: zapis obserwacji procesu w formie graficznej (istota GEMBA).
Analiza dodawanej wartości (podstawy filozofii LEAN):gdzie i jak zaobserwować elementy generujące straty i nie dodające wartości w naszych procesach
Analiza ryzyka i krytycznych elementów procesu.

Etap Usprawnień (I)
Generowanie rozwiązań: jak w najkrótszym czasie uzyskać i wdrożyć jak najwięcej potencjalnie dobrych rozwiązań (strategia Quick-Win).
Wykorzystanie sprawdzonych narzędzi i technik jakości na rzecz doskonalenia.
Wybór rozwiązań: narzędzia i sposoby wyboru najlepszych rozwiązań i podejmowania właściwych decyzji.
Plan wdrożenia usprawnień: przegląd najlepszych praktyk w zarządzaniu projektami.

Etap Sterowania (C)
Dokumentowanie zmian
Monitorowanie procesu
Zamknięcie projektu: co jest ważne, aby po zamknięciu projektu zmiana pozostała, a pracownicy chcieli ponownie wziąć udział w kolejny projektach.
Podsumowanie i wnioski końcowe.

Metody pracy:
Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia to przede wszystkim aktywny warsztat pozwalający na zdobycie praktycznych umiejętności, case study oraz elementy wykładu. Dzięki takiej formie dodatkowo wzbogaconej o pracę indywidualną i w małych grupach przekazujemy uczestnikom wiedzę pozwalającą na kompetentą realizację zadań, z którymi spotykają się w swojej pracy zawodowej.

Wykładowcy:
Zespół Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST to nasza największa wartość. Jako eksperci traktujemy nasze cele bardzo poważnie i dokładamy wszelkich starań, aby je realizować na najwyższym poziomie. Dysponujemy międzynarodową kadrą wybitnych specjalistów, trenerów biznesu, prawników, inżynierów i techników, którzy pozostając do Państwa dyspozycji pracują z pasją i pełnym zaangażowaniem wykorzystując światowe standardy i rozwiązania.

Dedykowany trener:
Doktor, który jest ekspertem w zakresie zarządzania strategicznego i zarządzania projektami, w dotychczasowej pracy zawodowej skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeniu ostatnich kilkunastu lat realizował projekty o budżetach sięgających ponad 10 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych polskich przedsiębiorstwach, najbardziej dumny jest z udziału swojego zespołu w projektach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności. Posiada ponad 5 letnią praktykę trenerską w kreowaniu wartości biznesowych I zarządzania ograniczeniami. Jako specjalista Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST realizuje autorskie projekty szkoleniowe dla kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla.

Zasady uczestnictwa:
Koszt uczestnictwa: 1450zł netto (+ 23% Vat)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Miedzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem ( 61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl).
Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu oraz przekazać pozostałe informacje organizacyjne.

Kontakt:
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych
ul. Grottgera 16/1
60-758 Poznań
tel.(061) 307 01 49
fax. (061) 666 15 66
e-mail biuro@iist.pl

Informacje o prelegentach:

Doktor, który jest ekspertem w zakresie zarządzania strategicznego i zarządzania projektami, w dotychczasowej pracy zawodowej skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeniu ostatnich kilkunastu lat realizował projekty o budżetach sięgających ponad 10 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych polskich przedsiębiorstwach, najbardziej dumny jest z udziału swojego zespołu w projektach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności. Posiada ponad 5 letnią praktykę trenerską w kreowaniu wartości biznesowych I zarządzania ograniczeniami. Jako specjalista Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST realizuje autorskie projekty szkoleniowe dla kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1450 - zł netto

Cena zawiera:

-w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz lunch; -każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Miedzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem ( 61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl).

Wydarzenie: Wprowadzenie do Six Sigma i metodyki DMAIC - Modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych. 2-dniowe warsztaty praktyczne.