Wprowadzenie do terapii ACT

O szkoleniu

Terapia Akceptacji i Zaangażowania jest terapią wywodzącą się z nurtu poznawczo – behawioralnego, opiera się o podejście kontkstualne. W dużej mierze opiera się o podejście behawioralne, jednak jest „wzbogacone” o podejście humanistyczne, egzystencjalne. Wspólna praca w ACT koncentruje się, w dużym skrócie mówiąc, na pozbywaniu przeszkód w drodze do życia zgodnego z naszymi wartościami. Do życia „pełnią życia”, bogatego w całą gamę jego doświadczeń… tutaj redukcja objawów jest jedynie efektem ubocznym, a nie celem naszych oddziaływań…

Cele szkolenia:

 1. Zapoznanie z zagadnieniami/procesami, na których opiera się terapia Akceptacji i Zaangażowania.
 2. Każdego z powyższych procesów doświadczysz na sobie (nic tak nie uczy jak doświadczenie).
 3. Dowiesz się w jaki sposób w ACT podchodzimy do problemów klientów. Będziemy ćwiczyć konceptualizację w oparciu o prawdziwe przypadki kliniczne.
 4. Nauczysz się konkretnych metod pracy, wspomagających zmianę w kierunku wartości (m.in. analizy behawioralnej, technik defuzjii, uważności, aktywizacji behawioralnej).
Dlaczego warto wziąć udział?

astosowanie terapii ACT zostanie przedstawione w odniesieniu do różnych problemów klinicznych (w pracy z zaburzeniami lękowymi, afektywnymi)

Zajęcia prowadzone będą w sposób warsztatowy, interaktywny, bogate w praktyczne ćwiczenia. Po jego ukończeniu będziesz widział/widziała procesy zmiany oraz nauczysz się aplikowania ich do własnego „arsenału” terapeutycznego, aby jeszcze lepiej pomagać swoim klientom.

CERTYFIKAT:

Po zakończeniu szkolenia, absolwenci i absolwentki otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia (wysokiej rozdzielczości pdf) wraz ze wskazaną ilością godzin dydaktycznych, podpisywany przez prowadzącego. 

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest skierowane do wszelkich osób zajmujących się wspieraniem procesów zmiany, szeroko pojętą tematyką zdrowia psychicznego; psychologowie, psychoterapeuci, pracownicy medyczni, studenci, terapeuci uzależnień, osoby szkolące się do pracy w zawodzie terapeuty.

Program szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną wprowadzeni w podstawy terapii ACT

 • Zostaną omówione procesy, na których opiera się terapia ACT. Każdy będzie mógł ich doświadczyć za pomocą ćwiczeń, nauczyć się wykorzystywania ich w procesie zmiany swoich klientów.
 • Zostanie przedstawionych wiele praktycznych umiejętności w zakresie wspierania 6 procesów zmiany ACT (np. defuzji, zaangażowanego działania, uważności)
 • Przeprowadzimy Państwa przez teorię ram relacyjnych (RFT) oraz jej zastosowania w pracy klinicznej.
 • Zastosowanie ACT Matrix
 • Zaangażowania pacjenta w wartościowe działanie

Czas trwania

2 dni, 9:00-17:00

Prelegenci

Adam Elżanowski – Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny PTTPB (nr. certyfikatu 500, certyfikat europejski EABCT nr. 61,). Obecnie pracujący w Klinicznym Centrum Zdrowia psychicznego w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, gdzie prowadzi terapię grupową zaburzeń lękowo depresyjnych w charakterze oddziału dziennego oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego. Ponad to jest wykładowcą – dydaktykiem na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz na Uniwersytecie SWPS, gdzie prowadzi zajęcia (seminaria, ćwiczenia)  dla studentów medycyny oraz psychologii. Doświadczenie kliniczne zdobywał m.in. w Centrum Psychoterapii na ul. Dolnej 42, Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii – Ośrodku podwójnej diagnozy, w Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania (ICGZ) Uniwersytetu Warszawskiego – programie „„Trakt III : PTSD diagnoza, terapia, profilaktyka”(jako terapeuta oraz diagnosta), Uniwersytecie SWPS w programie terapii depresji „E-compared”. Obecnie wykładowca w module z terapii CBT, w  kursie psychoterapii (pod kierownictwem prof. Andrzeja Cechnickiego). Autor własnych szkoleń z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej. Interesuje się  i rozwija w tematyce terapii akceptacji i zaangażowania (ACT),  terapii schematów oraz zaburzeń potraumatycznych.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Psychoterapii Integralnej

61-568 Poznań

Wierzbięcice 18/5

woj. wielkopolskie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
512
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Centrum Psychoterapii Integralnej
61-568 Poznań
Wierzbięcice 18/5
woj. wielkopolskie
Centrum Psychoterapii Integralnej oferuje profesjonalną pomoc psychologiczną, psychiatryczną i logopedyczną. Organizujemy też warsztaty integralnego rozwoju, szkolenia z Racjonalnej Terapii Zachowania, szkolenia dla lekarzy, warsztaty antystresowe, t...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przyjęcie na szkolenie następuje na podstawie kolejności zgłoszeń. Zgłoszenie oznacza zamówienie usługi szkoleniowej przez wypełnienie formularza oraz dokonanie wpłaty. W niektórych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do pobierania od uczestników szkoleń przedpłaty określonej przy opisie danego szkolenia.
 2. Kandydat, kandydatka przystępujący/a do szkolenia ma obowiązek uiścić opłatę za szkolenie w terminie wyznaczonym przez
 3. Organizatora. Nie później niż w ciągu trzech (3) dni od daty dokonania zgłoszenia. Kandydat, kandydatka która dokona zgłoszenia a nie dokona wpłaty w wyznaczonym terminie zostaje zapisana na listę rezerwową uczestników szkolenia.
 4. Wpłaty należy dokonywać w walucie PLN przelewem bankowym na rachunek bankowy: Centrum Psychoterapii Integralnej ul.
 5. Wierzbięcice 18/5, 61-568 Poznań mbank 85 1140 2004 0000 3702 8111 9816 w tytule podając numer zamówienia lub imię i nazwisko uczestnika/uczestniczki.
 6. W przypadku rezygnacji ze szkolenia na czternaście (14) dni lub mniej dni kalendarzowych przed terminem szkolenia kandydatowi, kandydatce nie przysługuje zwrot opłaty za szkolenie. W szczególnych przypadkach możliwe jest uczestniczenie w kolejnej edycji szkolenia, na podstawie wpłaty dokonanej na poczet szkolenia, z którego kandydat/kandydatka był zmuszony zrezygnować.
 7. W przypadku rezygnacji ze szkolenia na piętnaście (15) dni kalendarzowych lub więcej dni kalendarzowych przed szkoleniem kandydat/ kandydatka otrzymuje zwrot 100 % kwoty wpłaconej na rzecz szkolenia.
 8. Rachunki/ faktury – wystawiane są podczas szkoleń.
 9. Organizator jak również prowadzący zajęcia mają prawo zweryfikować obecność uczestników podczas zajęć.
 10. W wypadku nieobecności osoby, która podpisała się na liście obecności Organizator/prowadzący ma prawo zaznaczyć to na liście obecności. W takim wypadku będzie to traktowane tożsamo z brakiem podpisu na liście obecności. Organizator/prowadzący zajęcia mają prawo sprawdzać listę podczas szkoleń online - brak reakcji ze strony uczestnika będzie traktowany jak nieobecność podczas zajęć.
 11. Uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie / certyfikat / dyplom potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu. Zaświadczenie o ukończeniu zajęć jest wystawiane na podstawie obecności na całych zajęciach/cyklu zajęć. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wystawienia zaświadczenia/certyfikatu/dyplomu przy niespełnieniu przez uczestnika zajęć powyższego warunku. Formalnie jest to brak podpisu na liście obecności (osobno za każdy dzień zajęć) lub braku udziału podczas zajęć on line - brak zalogowania się, wyłączona kamera.
 12. Uczestnik może uzyskać bezpłatnie jeden (1) duplikat zaświadczenia.
 13. W przypadku szkoleń online certyfikat/zaświadczenie/dyplom wydawane są w formie elektronicznej. Na prośbę uczestnika/uczestniczki może otrzymać certyfikat w formie papierowej, przesyłany listem poleconym za dodatkową opłatą uzależnioną od adresu odbiorcy.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na siedem (7) dni kalendarzowych przed terminem realizacji z powodu zgłoszenia zbyt małej ilości kandydatów. W takiej sytuacji zobowiązany jest wyłączenie do zwrotu wpłaconej kwoty.
 15. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora jest on wyłączenie zobowiązany do zwrotu wniesionej przez kandydata opłaty za szkolenie i nie jest on odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek odwołania szkolenia.
 16. Szkolenia online mogą być nagrywane. Informacja taka zawarta jest przy opisie danego szkolenia. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego w ramach uczestnictwa w danym szkoleniu. Zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku w nagraniach ze szkolenia - przekazywanych uczestnikom danego szkolenia oraz materiałach promocyjnych, na stronie cpi.poznan.pl, w mediach społecznościowych. Zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo. Wyrażenie zgody na wykonanie zdjęcia i wykorzystanie wizerunku zgodnie z powyższym zakresem pozostaje całkowicie dobrowolne. Potrzeba uzyskania stosownej zgody wynika z przepisów prawa.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!