Szkolenie: Wsparcie asystenta rodziny a wykorzystanie pracy socjalnej przez pracownika socjalnego

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/wsparcie-asystenta-rodziny-a-wykorzystanie-pracy-socjalnej-przez-pracownika-socjalnego-69334

Informacje o szkoleniu

 • Wsparcie asystenta rodziny a wykorzystanie pracy socjalnej przez pracownika socjalnego

  ID szkolenia: 69334
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Inne
 • Adres szkolenia:

  Centrum Szkoleniowe
  ścisłe centrum
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 28.08.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10.00-16.00
 • Organizator szkolenia:

  Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest przybliżenie wiedzy na temat istoty i kontekstu funkcjonowania asystentów rodziny w polskim systemie pomocy społecznej. Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty współpracy asystentów rodziny z pracownikami socjalnymi i innymi specjalistami systemu pomocy społecznej w Polsce.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do szeroko pojętej kadry pomocy społecznej i organizacji pozarządowych, podejmujących działania w obszarze polityki społecznej
i wspierania rodziny.

Program szkolenia:

1. System wsparcia rodzin z dziećmi
■Pomoc społeczna jako wsparcie dla współczesnej rodziny
■Cele systemu wsparcia rodzin z dziećmi
■Charakterystyka rodzin – adresatów systemu wspierania rodziny
■Podmioty systemu wsparcia rodzin z dziećmi
■Kwalifikacje asystenta rodziny

2. Asystent rodziny – zadania
■Opracowywanie i realizacja planów pracy z rodziną
■Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego
■Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, problemów psychologicznych oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi
■Wspieranie aktywności społecznej rodzin, motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej
■Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych
■Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa rodzin i dzieci

3. Asystent rodziny a pracownik socjalny

4. Przesłanki przydzielenia asystenta rodziny

5. Etapy metodycznego działania asystenta rodziny
■Diagnoza rodziny
■Konstruowanie planu pracy z rodziną
■Niezbędne dokumenty

6. Przykładowe metody pracy asystenta rodziny
■Praca z indywidualnym przypadkiem
■Praca z rodziną - model skoncentrowany na rozwiązaniach
■Podejście systemowe do pracy z rodziną

7. Główne obszary współpracy pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w systemie wspierania rodziny
■Pracownik socjalny
■Asystent rodziny
■Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

8. Dyskusja i konsultacje - pytania i odpowiedzi.

Informacje o prelegentach:

Doktor nauk o polityce Uniwersytetu Warszawskiego, polityk społeczny, doradca CSR wpisany do Bazy Doradców CSR prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wieloletni pracownik jednostki pomocy społecznej szczebla powiatowego – Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Przez wiele lat pracujący w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie – szkoły kształcącej kadrę pomocy społecznej, funkcjonującej pod patronatem Instytutu Polityki Społecznej UW. Autor wielu artykułów o tematyce społecznej – m.in. w miesięcznikach „Pracownik socjalny” i „Dotacje finansowe dla pomocy społecznej”. Posiada na swoim koncie dwie pozycje książkowe: Procedury prawne ochrony praw kobiet oraz dzieci przed przemocą domową (2013) oraz Jak skutecznie napisać projekt socjalny. Nowa edycja środków z EFS na lata 2014–2020 (2016).

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 499,00 - +

Cena zawiera:

przerwa kawowa, lunch, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie przesłane faxem, mailem lub przez internet, płatność na podstawie proformy lub faktury VAT

Tytuł wydarzenia: Wsparcie asystenta rodziny a wykorzystanie pracy socjalnej przez pracownika socjalnego