Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

O szkoleniu

Szkolenie omawiające szczegółowo formy i organizację pieczy zastępczej, podstawy prawne dotyczące funkcjonowania rodzin zastępczych oraz zasad organizacji, funkcjonowania i koordynowania wsparcia udzielanego rodzinie w ramach  systemu pieczy zastępczej. Poznaj perspektywy funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej. Więcej: https://www.polbi.pl/szkolenia/online-wspieranie-rodziny-piecza-zastepcza

 

Dlaczego warto wziąć udział?

Szkolenie będzie obejmowało dogłębną analizę prawną instytucji pieczy zastępczej. Na gruncie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zostanie kompleksowo omówiona problematyka instytucji pieczy zastępczej, jej podstawy prawne oraz spotykane w praktyce problemy dotyczące zasad organizacji, funkcjonowania i koordynowania rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Kto powinien wziąć udział?

Kurs kierujemy do jednostek, służb i podmiotów systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizujących zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. W szczególności zapraszamy na warsztaty:

 • pracowników gminnych ośrodków pomocy społecznej (GOPS);
 • osoby zatrudnione w miejskich ośrodków pomocy społecznej (MOPS);
 • kuratorów sądowych;
 • pracowników  powiatowych centrów pomocy rodzinie (PCPR);
 • pracowników wydziałów polityki społecznej starostw powiatowych;
 • pracowników wydziałów polityki społecznej urzędów wojewódzkich.

 

Program szkolenia

1. Podstawowe informacje dotyczące pieczy zastępczej:

 • definicje,
 • rodzaje rodzin zastępczych,
 • organizator rodzinnej pieczy zastępczej – zadania i narzędzia służące doskonaleniu pieczy zastępczej.

2. Rola koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej:

 • procedura kwalifikacji kandydata na rodzica zastępczego,
 • objęcie rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 • praktyczne aspekty pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (plan pracy z dzieckiem, wspieranie i współpraca z rodziną zastępczą),
 • posiedzenie ds. okresowej oceny pobytu dziecka,
 • ocena rodziny zastępczej,
 • współpraca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej z instytucjami i osobami działającymi na rzecz dziecka.

 

3. Rodziny zastępcze oraz ośrodki opiekuńcze i inne formy instytucjonalnej pieczy zastępczej.

4. Zasady tworzenia i organizacji pieczy zastępczej.

5. Problemy funkcjonowania instytucji pieczy zastępczej.

6. Współpraca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym w ramach planu pomocy dziecku i rodzinie.

7. Rola sądu oraz kuratora sądowego w zakresie funkcjonowania pieczy zastępczej.

8. Istotność opinii szkoły i jej wpływ na trwałość pieczy zastępczej.

9. Analiza błędów formalnych w funkcjonowaniu pieczy zastępczej.

10. Funkcjonalność systemu teleinformatycznego ewidencjonującego pieczę zastępczą.

11. Ograniczenia organizacyjno-prawne w zakresie tworzenia nowych placówek pieczy zastępczej.

12. Przywileje w pieczy zastępczej:

 • zmiana wysokości wynagrodzenia,
 • ujednolicenie zasad przyznawania świadczeń,
 • przywileje ojcowskie.

13. Derejonizacja w pieczy zastępczej.

14. Kryzys usamodzielnienia a powrót do pieczy zastępczej.

15. Ochrona danych osobowych w pieczy zastępczej.

16. Perspektywy funkcjonowania pieczy zastępczej.

Czas trwania

10:00-15:00

Prelegenci

Kamil Miśtal jako prawnik i wykładowca specjalizuje się w postępowaniach administracyjnych i egzekucyjnych oraz w prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym. Kamil Miśtal zajmuje się szkoleniami pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Komputer z dostępem do Internetu.

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
448
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Polbi Sp. z o.o.
00-697 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 65/79
woj. mazowieckie
Jesteśmy firmą szkoleniową. Działamy od 1994 r. Prowadzimy kursy i szkolenia. Zespół Polbi tworzą ludzie z pasją, nasze motto brzmi „Uczymy tego, na czym się znamy”, a naszą misją jest dzielenie się wiedzą. Specjalizujemy się w księgowośc...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

POLBI - REGULAMIN WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I KURSACH ORAZ WARUNKI REZYGNACJI

 

1. Przepisy wprowadzające

Regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniach i kursach prowadzonych przez Polbi Sp. z o.o. zwaną dalej Organizatorem oraz warunki rezygnacji z udziału w nich przez zgłoszonego uczestnika zwanego dalej Zamawiającym.

 

2. Zgłoszenie udziału w szkoleniu lub kursie

Poprawnie wypełnione zgłoszenie udziału w kursie lub szkoleniu, które wpłynęło do Polbi, jest prawnie wiążącą umową pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym.

 

3. Informacje organizacyjne

Przed rozpoczęciem kursu lub szkolenia Organizator przekaże Zamawiającemu informacje zawierające szczegóły organizacyjne, udostępni niezbędne materiały szkoleniowe, a w przypadku zajęć prowadzonych w formie zdalnej dostęp do internetowej platformy szkoleniowej.

 

4. Wypowiedzenie umowy, odwołanie zajęć

Umowa może zostać wypowiedziana zarówno przez Organizatora, jak i przez Zamawiającego. Wypowiedzenie umowy lub zmiana jej warunków, wymaga wyłącznie formy pisemnej. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu lub szkolenia (rozwiązanie umowy) lub zmiany terminu szkolenia lub kursu (zmiana umowy). Zmiana umowy pozostaje wiążąca dla stron wyłącznie po jej zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

 

5. Rezygnacja z udziału w szkoleniu lub kursie

Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu lub kursie. Jednakże w przypadku:

 • gdy rezygnacja wpłynie do Polbi przed wysłaniem potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu lub kursie – Zamawiający nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 • gdy rezygnacja wpłynie do POLBI już po wysłaniu potwierdzenia uczestnictwa – Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% ceny ustalonej w zgłoszeniu,
 • gdy rezygnacja nie wpłynie do POLBI do dnia rozpoczęcia szkolenia/kursu – Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami określonymi w zgłoszeniu.

 

6. Płatności za szkolenia

Przedsiębiorcy i firmy dokonują wpłaty na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Termin płatności – 14 dni.

Osoby prywatne dokonują wpłat najpóźniej na dzień przed szkoleniem.

Jednostki budżetowe i samorządowe dokonują wpłaty na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Termin płatności – 21 dni.

 

7. Płatności za kursy

W przypadku uczestnictwa w kursie długim (np. kurs księgowości, kurs kadrowo-płacowy) wpłaty należy dokonać przed rozpoczęciem kursu.

 

8. Faktury, zwolnienie z VAT

Uczestnicy szkoleń otrzymują faktury w dniu szkolenia. Osoby biorące udział w kursach otrzymują fakturę po dokonaniu wpłaty należności za kurs. Szkolenia i kursy organizowane przez Polbi Sp. z .o.o są zwolnione z podatku od towarów i usług – VAT.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Polbi Sp. z o.o.
00-697 Warszawa Aleje Jerozolimskie 65/79
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!