Wybrane zagadnienia toksykologii i oceny bezpieczeństwa kosmetyków

O szkoleniu

Celem szkolenia jest omówienie etapów oceny bezpieczeństwa produktu kosmetycznego, a także wymaganego dossier toksykologiczne dla składników kosmetyków. Prowadzący omówi również wyliczanie marginesu bezpieczeństwa – wytyczne SCCS, a także podejście TTC. Podczas szkolenia poprowadzone zostaną praktyczne wrsztaty z pracy z monografią toksykologiczną wybranego surowca.

Kto powinien wziąć udział?

Warsztaty przeznaczone są dla pracowników sektora kosmetycznego, w szczególności dla:

 • Pracowników firm produkujących, dystrybutorów i importerów produktów kosmetycznych
 • Pracowników Działów Kontroli Jakości
 • Pracowników Działów Badawczo-Rozwojowych
 • Pracowników Działów Badawczo-Wdrożeniowych
 • Technologów
 • Działów marketingu
 • Pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie dossier dla kosmetyków

Program szkolenia

Moduł 1.
Ocena bezpieczeństwa produktów kosmetycznych

 • podstawy prawne i wytyczne w zakresie oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych i ich składników
 • zasady oceny bezpieczeństwa składników kosmetycznych w UE
 • elementy składowe procesu oceny bezpieczeństwa produktu kosmetycznego
 • wymagania względem Safety Assessora - kwalifikacje, odpowiedzialność, uprawnienia

Moduł 2.
Podstawowe pojęcia toksykologiczne

 • ksenobiotyk
 • trucizna
 • zagrożenie
 • ryzyko
 • narażenie
 • zależność dawka - odpowiedź

Moduł 3.
Parametry fizykochemiczne substancji chemicznych i ich wpływ na toksyczność

Moduł 4.
Toksykokinetyka substancji chemicznych

 • drogi wchłaniania i wydalania trucizn
 • losy trucizny w organizmie człowieka (ADME)

Moduł 5.
Toksykometria substancji chemicznych

 • toksyczność ostra
 • toksyczność podostra i podprzewlekła
 • toksyczność przewlekła
 • działanie żrące i drażniące skóry i oczu
 • działanie uczulające
 • wpływ na płodność i rozrodczość
 • teratogenność
 • mutagenność / genotoksyczność
 • rakotwórczość
 • ATERNATYWNE METODY BADANIA TOKSYCZNOŚCI vs. zakaz testowania składników kosmetycznych i produktów kosmetycznych na zwierzętach

Moduł 6.
Składniki kosmetyczne zwiększonego ryzyka i zasady ich oceny bezpieczeństwa

 • konserwanty
 • farby do włosów
 • nanomateriały
 • substancje ED
 • surowce naturalne wieloskładnikowe
 • substancje pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, mineralnego i biotechnologicznego
 • substancje CMR
 • składniki kosmetyków dla dzieci

Moduł 7.
Ocena narażenia na zanieczyszczenia składników kosmetycznych, zgodnie z podejściem TTC

Moduł 8.
Ocena ryzyka narażenia na toksyczne działanie związków chemicznych i jego szacowanie dla produktów kosmetycznych – WARSZTATY

 • deskryptory dawki
 • wyznaczanie narażenia systemowego (SED)
 • obliczanie marginesu bezpieczeństwa (MoS)
 • bazy danych toksykologicznych dla składników kosmetycznych przydatne w ocenie bezpieczeństwa kosmetyków

Czas trwania

10.00-15.30

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Komputer z dostępem do sieci Internet

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Gamma Sp. z o.o. Sp.k.
01-612 Warszawa
Mysłowicka 15
woj. mazowieckie
W firmie szkoleniowej Gamma dbamy, aby wszystkie realizowane przez nas projekty szkoleniowe przyczyniały się do podnoszenia efektywności osobistej ich uczestników, a także zespołów i całych przedsiębiorstw. Staramy się wspierać naszych klientów w dos...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zachęcamy do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony szkolenia. Po jego oodebraniu skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!