Szkolenie: Wybrane zagadnienia z zakresu rachunkowości budżetowej na rok 2012 z uwzględnieniem zmian w rozporządzeniu MF z dnia 19 stycznia 2012 roku

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/wybrane-zagadnienia-z-zakresu-rachunkowosci-budzetowej-na-rok-2012-z-uwzglednieniem-zmian-w-rozporzadzeniu-mf-z-dnia-19-stycznia-2012-roku-39090-id414

Informacje o szkoleniu

 • Wybrane zagadnienia z zakresu rachunkowości budżetowej na rok 2012 z uwzględnieniem zmian w rozporządzeniu MF z dnia 19 stycznia 2012 roku


  ID szkolenia: 39090
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat:
 • Adres szkolenia:

  zostanie podana po zebraniu grupy
  centrum
  Rybnik
  woj. śląskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 16.04.2012
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10-15
 • Organizator szkolenia:

  Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
  Wadowicka 8A
  30-415 Kraków
  woj. małopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
• Szczegółowe omówienie zmian zasad rachunkowości jednostek i zakładów budżetowych wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z 19 stycznia 2012 r.


Korzyści dla uczestników:

• Szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę dotyczącą zmian dotyczących zasad rachunkowości jednostek i zakładów budżetowych

• Nabycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów.

Szkolenie skierowane jest do:

• Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych oraz innych pracowników działów finansowo – księgowych jednostek i zakładów budżetowych

Program szkolenia:

Podstawy prawne rachunkowości jednostek budżetowych.
2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem zmian w rachunkowości w 2012 roku.
3. Obowiązki kierownika i głównego księgowego w zakresie zapewnienia jawności finansów publicznych.
4. Regulacje wewnętrzne dotyczące gospodarki finansowej jednostki-procedury kontroli zarządczej.
5. Szczególne zasady rachunkowości z uwzględnieniem projektowanych zmian w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, (projekt z dnia 21.12.2011r).
• Zakres przedmiotowy
• Określenie roku obrotowego
• Opis metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego
• Opis sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych
• Wykaz kont księgi głównej- wprowadzenie nowych kont i ich zasady funkcjonowania
• Opis przyjętych zasad klasyfikacji zdarzeń
6. Prowadzenie ewidencji dochodów budżetowych.
7. Ewidencja wydatków budżetowych.
8. Ewidencja ZFŚS w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
9. Sprawozdania budżetowe sporządzane przez głównych księgowych.
• Sporządzanie sprawozdania Rb WS
• Klasyfikacja wydatków strukturalnych

10. Pytania i odpowiedzi.

Informacje o prelegentach:

doświadczony wykładowca w dziedzinie rachunkowości i finansów. Specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej, wieloletni pracownik księgowości. Współpracownik wielu firm szkoleniowych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 290 - zw

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-gotówka w dniu szkolenia
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Wybrane zagadnienia z zakresu rachunkowości budżetowej na rok 2012 z uwzględnieniem zmian w rozporządzeniu MF z dnia 19 stycznia 2012 roku