Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/wycena-i-zarzadzanie-wartoscia-przedsiebiorstwa-value-based-management-43444-id512

Informacje o szkoleniu

 • WYCENA I ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA (Value-Based Management)


  ID szkolenia: 43444
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki Kadry, Human Resources Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  hotel o wysokim standardzie
  centrum
  Krynica-Zadrój
  Godziny zajęć (czas trwania):
  3 dni; około 20 godz.dyd.
 • Organizator szkolenia:

  EDU-SKILLS SZKOLENIA
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cele szkolenia:

· prezentacja podstawowych metod wyceny przedsiębiorstw

· ukazanie praktycznych zastosowań instrumentów wspomagających kreowanie wartości dla

właścicieli

· przedstawienie możliwości tworzenia własnych narzędzi zarządzania wartością przedsiębiorstwa

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do dyrektorów finansowych, analityków i konsultantów, kadry zarządzającej przedsiębiorstwami, menedżerów zajmujących się kreowaniem wartości przedsiębiorstw oraz wszystkich zainteresowanych tematyką.

Program szkolenia:

CEL DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Z PUNKTU WIDZENIA WŁAŚCICIELIPRAKTYCZNE UWARUNKOWANIA WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW:

· Przesłanki wyceny

· Funkcje wyceny

· Reguły wycenyMETODY MAJĄTKOWE STOSOWANE W WYCENIE:

· Wartość aktywów netto

· Odtworzeniowa

· LikwidacyjnaPODEJŚCIE DOCHODOWE DO WYCENY I ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ:

· metody szacowania przepływów pieniężnych – jak oszacować przepływy pieniężne dla właścicieli (equity cash flow) i wolne przepływy pieniężne (free cash flow)

· kalkulacja kosztu kapitału pochodzącego z różnych źródeł finansowania – obliczanie kosztu kapitału własnego (przekazanego przez udziałowców), obliczanie kosztu kapitału obcego (kredyty, emisja obligacji), wyliczanie średniego ważonego kosztu kapitału

· określanie wartości przedsiębiorstwa na podstawie dyskontowania przepływów pieniężnychMETODY MIESZANE I METODY PORÓWNAWCZE:

· metody mieszane – jak powiązać cechy podejścia majątkowego i dochodowego

· metody transakcji porównywalnych,

· metody mnożnikoweISTOTA I PROCEDURY ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA:

· nośniki wartości i sterowanie wartością przedsiębiorstwa

· projektowanie sieci wartości i dostosowywanie jej do struktury przedsiębiorstwaEKONOMICZNA WARTOŚĆ DODANA EVA (ECONOMIC VALUE ADDED) W ZARZĄDZANIU

WARTOŚCIĄ:

· Szacowanie i prognozowanie EVA

· Ocena projektów inwestycyjnych na podstawie ekonomicznej wartości dodanej

· Relacja między efektywnością projektu a wartością z perspektywy EVAFINANSOWE MIERNIKI KREOWANIA WARTOŚCI – CZYLI JAK MONITOROWAĆ WARTOŚĆ

· Rynkowa wartość dodana MVA (market value added) i jej związek z EVA,

· Wartość dodana dla właścicieli SVA (shareholder value added)OPCJE REALNE – WYKORZYSTANIE W PODEJMOWANIU DECYZJI ZORIENTOWANYCH NA WARTOŚĆ

· Ocena projektów inwestycyjnych przy zastosowaniu opcji realnych:

· Identyfikacja ukrytych możliwości inwestycyjnych

· Wycena praw inwestycyjnych i związanych z modyfikacją projektu

· Wycena elastyczności decyzyjnej menedżerówOCENA FUZJI I PRZEJĘĆKSZTAŁTOWANIE PROGRAMÓW MOTYWACYJNYCH UKIERUNKOWANYCH NA WZROST

WARTOŚCI

Informacje o prelegentach:

doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej w Instytucie Rachunkowości na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów. Specjalista z obszaru VBM, autor wielu wycen i ekspertyz sporządzanych na potrzeby różnych podmiotów gospodarczych a także programów restrukturyzacji ukierunkowanych na wzrost wartości. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości zarządczej, budżetowania, controllingu oraz wyceny przedsiębiorstw.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1940 PLN+VAT

Cena zawiera:

zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Dostępne zniżki:

 • 5 przy zgłoszeniu 2 osób
 • 7 przy zgłoszeniu 3 osób

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Wydarzenie: WYCENA I ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA (Value-Based Management)