Wycena kosztów robót budowlanych jako podstawa do zawarcia umów inwestora z wykonawcą

O szkoleniu

W procesie inwestycyjnym podstawą do zawarcia umowy z przyszłym wykonawcą robót, jest uzgodniona cena za wykonanie określonego zakresu robót. Inwestor jak i wykonawca przystępując do oszacowania przyszłych kosztów wykonania robót budowlanych, który to szacunek stanowi bazę wyjściową do negocjacji ceny umownej, powinni mieć pełną jasność i jednoznaczność w określeniu przyszłego zadania, praktycznie we wszystkich szczegółach. Dlatego też jednym z podstawowych celów, stawianym przed specyfikacjami technicznymi, jest wyeliminowanie do minimum, możliwości powstawania jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy stronami w zakresie interpretowania, relacji pomiędzy zakresem rzeczowym i innymi wymogami stawianymi przez zamawiającego a wynikającą z nich, ustaloną ceną umowną.
Celem szkolenia jest:
Usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy związanej z tematyką kosztorysowania,
Zapoznanie się z przepisami regulującymi ten obszar,
Zapoznanie się z rodzajami kosztorysów i celów w jakich mogą być sporządzane na różnych etapach
Poznanie procedur i metod poprawnego sporządzania przedmiarów robót i kosztorysów budowlanych
Poznanie zasad i metod kalkulacji robót oraz kalkulacji cen
Kto powinien wziąć udział?
Osób zajmujących się przygotowaniem inwestycji budowlanych, a także do inspektorów i specjalistów ds. zamówień publicznych.

Program szkolenia

1. Podstawowe akty prawne regulujące problematykę wyceny kosztów robót budowlano-montażowych i opracowań projektowych

2. Zasady opisu przedmiotu zamówienia stanowiące podstawę do wyceny kosztów

3. Zakres i forma dokumentacji projektowej

4. Dane wyjściowe do kosztorysowania

5. Ogólne podstawy ustalenia wartości zamówienia

6. Przedmiar robót sposób i forma przygotowania

7. Nakłady rzeczowe, stawki i ceny

8. Wycena robot - metody i narzędzia

9. Znaczenie pojęć:

a. Wartość,
b. Koszt,
c. Cena

10. Kosztorysy:

a. inwestorskie,
b. ofertowe,
c. częściowe,
d. powykonawcze,
e. zamienne
cel i podstawy ich opracowania

11. Metody i podstawy obliczenia planowanych kosztów prac projektowych

Czas trwania

10.00-15.00

Prelegenci

mgr inż.:

Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa. Magister inżynier budownictwa lądowego po Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, z uprawnieniami budowlanymi do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w nieograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Posiada 38-letnią praktykę w zawodzie w tym: 25 lat w przedsiębiorstwach wykonawczych i projektowych, kierujący i nadzorujący ok. 40 budów jako kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego oraz 13 lat jako nauczyciel akademicki. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu prawa budowlanego, procedur w procesie inwestycyjnym, organizacji i zarządzania w budownictwie, kalkulacji kosztów, zarządzania nieruchomościami. Wykładowca na kursach organizowanych przez Izbę Inżynierów Budownictwa, starszy wykładowca Politechniki Śląskiej oraz wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum konferencyjne w Krakowie

Kraków

do wiadomości zainteresowanych

woj. małopolskie

Centrum Konferencyjne w Łodzi

Łódź

do wiadomości zainteresowanych

woj. łódzkie

Hotel*** we Wrocławiu

Wrocław

do wiadomości zainteresowanych

woj. dolnośląskie

Centrum Konferencyjne w Poznaniu

Poznań

do wiadomości zainteresowanych

woj. wielkopolskie

Centrum Konferencyjne

Katowice

Jordana 18

woj. śląskie

Rejestracja

Cena 1
PLN - dla osób, których finansowanie za szkolenie pochodzi w co najmniej 70% ze środków publicznych. W innym przypadku należy doliczyć 23% VAT
320
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały piśmiennicze, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenia, konsultacje w trakcie i po szkoleniu
Zapisz się

Organizator

Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
40-025 Katowice
Wojewódzka 50/6
woj. śląskie
Jesteśmy firmą szkoleniową specjalizującą się w realizacji kompleksowych i wielostopniowych programów szkoleniowych z zakresu nowoczesnego budownictwa, zamówień publicznych i prawa gospodarczego.
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia poprzez formularze kontaktowe dostępne u góry strony oraz wniesienie opłaty za szkolenie.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
40-025 Katowice Wojewódzka 50/6
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!