Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/wycena-przedsiebiorstw-warsztaty-praktyczne-30239-id1103

Informacje o szkoleniu

 • WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW - warsztaty praktyczne


  ID szkolenia: 30239
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Centrum Szkoleniowe FRR
  Moniuszki 4/8
  40-005 Katowice
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Czas trwania: 8 godzin

  Zajęcia odbywają się w godzinach: 9.00 - 15.45
 • Organizator szkolenia:

  Centrum Szkoleniowe FRR
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zapoznanie uczestników szkolenia z metodami wyceny przedsiębiorstw, ich zaletami i wadami, a także przedstawienie sposobów wyboru odpowiedniej metody wyceny. Ponadto omówione zostaną różnego typu przypadki "złych transakcji" i metodologia zabezpieczeń przed takimi zdarzeniami. Odbędą się również liczne ćwiczenia, w tym praktyczne zastosowanie autorskiego programu wykładowcy do wyceny przedsiębiorstw i innych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu:
Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Cena obejmuje:
* uczestnictwo,
* autorskie materiały szkoleniowe,
* projekt wewnętrznej procedury,
* serwis kawowy.

Więcej informacji:
http://www.frr.pl/szkolenie/katowice/133/wycena-przedsiebiorstw-warsztaty-praktyczne

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci szkolenia:

* dyrektorzy przedsiębiorstw rozważających inwestycje kapitałowe,
* inwestorzy giełdowi,
* osoby zainteresowane zbyciem aktywów,
* dyrektorzy finansowi,
* kontrolerzy finansowi,
* osoby odpowiedzialne za księgowość, w tym wyceny aktywów inwestycyjnych (akcje, udziały)
* osoby zainteresowane tematyką prawidłowej wyceny przedsiębiorstwa.

Program szkolenia:

PODSTWAWY VBM
1) Rola właściciela w przedsiębiorstwie, pojecie wartości przedsiębiorstwa oraz wartości firmy
2) Metodologia i wskaźniki zwrotu z zainwestowanego kapitału dla właścicieli
3) Pojęcia i metodologia VBM, EVA, WACC i dźwigni finansowej
4) Ćwiczenia

METODY MAJĄTKOWE
1) Metody majątkowe wyceny przedsiębiorstw
2) Metoda aktywów netto
3) Zakres badań due dilligence i sposób korekty w metodzie skorygowanych aktywów netto
4) Metody negocjacyjne - likwidacyjna i odtworzeniowa
5) Praktyczne przykłady z rynku przejęć i ćwiczenia

METODY DOCHODOWE
1) Wyniki finansowe kontra cash flow jako baza do wyceny
2) Standard EBITDA x 9 i EV/EBITDA
3) Metoda DCF a kryzys finansowy na świecie
4) Zalety i wady metody DCF
5) Praktyczne przykłady wycen DCF-em i ćwiczenia

WYCENA OPTYMALNA
1) Zależność metodologii wyceny od optymizmu nabywcy w zakresie realizacji przyszłych korzyści
2) Rating przedsiębiorstwa jako baza do wyceny
3) Metodologia autorska w zakresie ostatecznej wyceny
4) Ćwiczenia na bazie programu autorskiego

Informacje o prelegentach:

Ekspert FRR

Wydarzenia towarzyszące:

ANALIZA FINANSOWA - warsztaty praktyczne

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 799 zł zw z VAT

Cena zawiera:

autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie:
http://www.frr.pl/szkolenie/katowice/133/wycena-przedsiebiorstw-warsztaty-praktyczne

Wydarzenie: WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW - warsztaty praktyczne