Szkolenie: WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA-METODY SZCZEGÓŁOWE I UPROSZCZONE-WARSZTATY

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/wycena-przedsiebiorstwa-metody-szczegolowe-i-uproszczone-warsztaty-56875-id512

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zapoznanie uczestników szkolenia z metodami wyceny przedsiębiorstw, ich zaletami i wadami, a także przedstawienie sposobów wyboru odpowiedniej metody wyceny.

Szkolenie skierowane jest do:

wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia

Program szkolenia:

ZAGADNIENIA TEORETYCZNE
1. Ogólnie o wartości przedsiębiorstwa
2. Pojęcie księgowej wartości przedsiębiorstwa
3. Pojęcie wartości firmy oraz ujemnej wartości firmy
4. Pojęcie zysku z okazyjnego nabycia
5. Mierniki poziomu zwrotu z zainwestowanego kapitału udziałowców/akcjonariuszy
6. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
7. Metody rozliczania zarządów z kreowania wartości przedsiębiorstwa
8. Transakcje M&A – zakres rynku i przedmioty obrotu
9. Transakcje M&A – główne ryzyka, standardowe błędy
10. Transakcje M&A – praktyka postępowania i zakres badania due dilligence
11. Pojęcie wyceny przedsiębiorstwa oraz reguły Noty Interpretacyjnej nr 4 (standard rzeczoznawców majątkowych)
12. Wycena przedsiębiorstwa metodą skorygowanych aktywów netto jako efekt badania due dilligence
13. Wycena metodą likwidacyjną – zastosowanie i metodologia
14. Wycena metodą odtworzeniową – zastosowanie i metodologia
15. Metody wskaźników rynkowych – zastosowanie i metodologia
16. Wstęp do metod dochodowych – filozofia i postępowanie
17. Uproszczone metody dochodowe oparte na mnożnikach rocznego dochodu
18. Inne uproszczone metody dochodowe
19. Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych jako najpopularniejsza szczegółowa
20. Metodologia, zastosowania, ryzyka, wady i zalety metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych
21. Przykłady zastosowania różnych metod

ĆWICZENIA /BUDOWA PROGRAMU DO WYLICZANIA DOCHODOWEJ WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI MS EXCEL
Uczestnicy w trakcie dnia z pomocą trenera napiszą program w aplikacji MS Excel, który znajdzie zastosowanie do przeprowadzania wycen metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych dowolnego przedsiębiorstwa

ĆWICZENIA /WYCENA PRZYKŁADOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
Uczestnicy z pomocą trenera dokonają wyceny przykładowego przedsiębiorstwa z wykorzystaniem różnych metod, stosując się do Noty Interpretacyjnej nr 4 (standard rzeczoznawców majątkowych)

Informacje o prelegentach:

Trener z dużym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z powyższej tematyki, wysoko oceniany przez słuchaczy.

Wydarzenia towarzyszące:

ZARZĄDZANIE FINANSAMI DLA NIEFINANSISTÓW
KREOWANIE WARTOŚCI FIRMY I ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1860 - pln netto

Cena zawiera:

– zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym o wysokim standardzie – pełne wyżywienie – od kolacji w dniu poprzedzającym szkolenie do obiadu ostatniego dnia szkolenia – udział w zajęciach – zestaw materiałów szkoleniowych – przerwy kawowe – udział w imprezach regionalnych – imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Rezerwacja pokoju 1osobowego za dodatkową opłatą 130 zł/doba+VAT Pobyt osoby towarzyszącej jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. Istnieje możliwość udziału w szkoleniu w opcji bez zakwaterowania i wyżywienia. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z biurem.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Wydarzenie: WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA-METODY SZCZEGÓŁOWE I UPROSZCZONE-WARSZTATY