Szkolenie

Wycena transakcji w walutach obcych – ujęcie rachunkowe, w podatku CIT i VAT

O szkoleniu

2014.02.12 Warszawa

2014.03.19 Warszawa
Kto powinien wziąć udział?
*

Program szkolenia

1. Wprowadzenie.

2. Zasady przeliczania operacji wyrażonych w walutach obcych:
a) wycena operacji w walutach obcych w księgach rachunkowych,
b) wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych na dzień bilansowy,
c) ujmowanie różnic kursowych dotyczących rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych, inwestycji oraz pozostałych składników bilansowych,
d) zasady przeliczania przychodów podatkowych oraz kosztów uzyskania przychodu wyrażonych w walutach obcych,
e) rozliczanie różnic kursowych dla celów podatku dochodowego,
f) przeliczanie kwot wyrażonych w walutach obcych dla potrzeb podatku VAT.

3. Rozliczanie transakcji w obrocie z zagranicą – wycena w podatku CIT oraz VAT, wycena i ujęcie w księgach rachunkowych:
a) eksport towarów – rozliczanie i ewidencja,
b) import towarów – ujęcie w księgach rachunkowych,
c) wycena i ewidencja WDT oraz WNT,
d) ujęcie importu usług,
e) kompensata rozrachunków w walucie obcej.

4. Rozliczanie pozostałych operacji wyrażonych w walutach obcych w świetle przepisów rachunkowych i podatkowych:
a) wycena operacji dokonywanych na rachunku walutowym,
b) rozliczanie kosztów podróży służbowych zagranicznych,
c) transakcje w walutach obcych między polskimi kontrahentami,
d) kredyty w walutach obcych – rozliczanie i ewidencja,
e) odpisy aktualizujące wartość należności zagranicznych.

5. Dyskusja.

Czas trwania

10:00 – 15:45

Prelegenci

Cytat
Elżbieta Kida – doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania, m.in.: kursy rachunkowości od podstaw, kursy na samodzielnego księgowego, kursy na głównego księgowego, kursy z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg oraz kursy przygotowujące do egzaminów na biegłego rewidenta. Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku od towarów i usług.

Gdzie i kiedy

Warszawa 12 lutego 2014
centrum w/w miast.

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 540 zł + 23% VAT - dwóch lub więcej osób z jednej firmy490 zł/os. + 23% VAT
540 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!