Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl/szkolenie/wydatki-strukturalne-po-zmianach-w-opisie-kodow-oraz-sprawozdanie-rb--wsa-i-rb---wsb-oraz-odpowiedzialnosc-kierownikow-glownych-ksiegowych-i-pracownikow-instytucji---zmiany-w-ustawie-o-dyscyplinie-f-49393-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
• Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących sektora finansów publicznych, zasad klasyfikowania wydatków przez jednostki do właściwych kodów jako wydatków strukturalnych oraz sposobu sporządzania sprawozdania z wydatków strukturalnych Rb–WSa i Rb-WSb po kolejnych zmianach wprowadzonych w 2012 r.
• Podczas szkolenia, prowadząca omówi kryteria decydujące o zakwalifikowaniu konkretnych wydatków do wydatków strukturalnych, zwróci szczególną uwagę na zmiany w opisach na 2012 r., podpowie również jak opracować przepisy wewnętrzne w jednostce, określające zasady kwalifikowania wydatków na cele strukturalne i ich ewidencjonowanie.
Korzyści dla uczestników:
• Zdobycie umiejętności zastosowania w praktyce przepisów dotyczących sporządzania sprawozdania RB - WS a i b oraz zastosowania klasyfikacji wydatków.
• Nabycie wiedzy z zakresu prawidłowego sporządzania sprawozdania z wydatków strukturalnych Rb –WSa i Rb-WSb.

Szkolenie skierowane jest do:

• Szkolenie jest przeznaczone dla dyrektorów, skarbników, głównych księgowych oraz pracowników merytorycznych jednostek sektora finansów publicznych odpowiedzialnych za prawidłowe przyporządkowanie wydatków w ramach środków budżetowych pod odpowiednie obszary tematyczne i kody w klasyfikacji wydatków strukturalnych.

Program szkolenia:

1. Wydatki strukturalne
 Jednostki zobowiązane do kwalifikowania wydatków strukturalnych i prowadzenia ewidencji wydatków strukturalnych i sporządzenia sprawozdania Rb – WSa i Rb-WSb.
 Wydatki strukturalne a plan finansowy jednostki.
 Sposób i technika kwalifikowania wydatków strukturalnych.
 Zakres obszarów i kodów – sposób kwalifikowania i interpretowania na przykładach- istotne zmiany wprowadzone w klasyfikacji wydatków strukturalnych „ Przykłady typów projektów wg kodów klasyfikacji i obszarów tematycznych dla nowej klasyfikacji wydatków strukturalnych – wprowadzone przez Ministerstwo Finansów - AKTUALIZACJA - luty 2011r.”.
 Szkolenia pracowników - przyporządkowanie do wydatków strukturalnych - przykłady.
 Wynagrodzenia - sposób przyporządkowania do wydatków strukturalnych.
 Terminy i sporządzenie sprawozdania Rb – WSa i Rb- WSb – przykłady.
2. Dyscyplina finansów publicznych – zasady i odpowiedzialność kierowników, głównego księgowego i pracowników instytucji sektora finansów publicznych – od 11 lutego 2012 roku.
3. Konsultacje.

Informacje o prelegentach:

wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej
w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych
i spółek, autor pozycji książkowych oraz autor wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem
z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości – współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych, nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 320 - +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Wydatki strukturalne po zmianach w opisie kodów oraz sprawozdanie Rb -WSa i Rb - WSb oraz odpowiedzialność kierowników, głównych księgowych i pracowników instytucji - zmiany w ustawie o dyscyplinie f