Szkolenie: WYDAWANIE I COFANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/wydawanie-i-cofanie-zezwolen-na-sprzedaz-napojow-alkoholowych-50524-id1128

Informacje o szkoleniu

 • WYDAWANIE I COFANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH


  ID szkolenia: 50524
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
  Długa 23/25
  00-238 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10.00+15.00
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest omówienie zasad kontroli zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych ze szczególnym uwzględnieniem sposobu pobierania opłat za wydane zezwolenia w pierwszym roku i kolejnych latach obowiązywania zezwolenia.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do urzędników zajmujący się wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Program szkolenia:

1. Zasady wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w aspekcie obowiązujących przepisów prawa:
• badanie prawidłowości dokumentów złożonych do wniosku o udzielenie zezwolenia,
• zasady ustalania i pobierania opłaty przed wydaniem zezwolenia dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność,
• ustalenie prawidłowej wysokości opłaty dla przedsiębiorców kontynuujących sprzedaż alkoholu (kolejne zezwolenie),
• sposób pobierania opłaty za korzystanie z zezwolenia rozpoczynającego byt prawny w trakcie roku kalendarzowego – kwestia rozkładania opłaty na raty ,
• określenie prawidłowej treści zezwolenia i terminu ważności – problem interpretacji pojęcia „ daty wydania zezwolenia”,
2. Uchylanie, zmiana, wygaszanie zezwoleń:
• zgłoszenie likwidacji punktu sprzedaży przez przedsiębiorcę w trakcie roku – procedura organu zezwalającego ,
• kwestia opłaty skarbowej za decyzję zmieniającą,
• forma prawna zmiany treści zezwolenia,
3. Kontrola oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w trybie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jako obowiązek organu zezwalającego.
4. Procedura wygaszania zezwoleń :
• brak wniesienia opłaty w terminach wyznaczonych ustawowo,
• określanie prawidłowości terminu wniesienia opłaty- przelewy internetowe, wpłaty na poczcie a data wpływu opłaty na rachunek gminy,
• zasady postępowania administracyjnego w procedurze stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia,
• wykonalność a ostateczność decyzji,
• zasady obliczania terminu karencji po stwierdzeniu wygaśnięcia zezwolenia ,
• kwestia zwrotu opłat po utracie zezwoleń
5. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej a obowiązki wynikające z funkcjonowania zezwolenia- składanie oświadczeń i wnoszenie opłat.
6. Stosowanie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w praktyce organu zezwalającego :
• postępowanie opiniujące – tryb i zasady współpracy z organem zezwalającym
• określenie prawidłowej treści zezwolenia i terminu ważności – problem daty wydania zezwolenia,
• zezwolenia kateringowe i jednorazowe – zasady i tryb wydawania.
7. Prawidłowe zastosowanie przepisów KPA w sprawach zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
• termin załatwienia sprawy z wniosku przedsiębiorcy a termin ważności zezwolenia ,
• zastosowanie instytucji odmowy wszczęcia postępowania w aspekcie zezwoleń alkoholowych,
• zawieszenie postępowania o wydanie lub cofnięcie zezwolenia – możliwość zastosowania w praktyce organu zezwalającego.
• metryka akt sprawy w sprawach alkoholowych - zakres,
• poświadczanie zgodności dokumentów w procedurze wydawania zezwoleń - realizacja w praktyce przepisów art.76 a Kpa.
• przesłanka wyłączenia pracownika od załatwiania sprawy, w której brał udział,
• wezwanie do uzupełnienia braków dokumentów do wniosku – art. 64 KPA.

Informacje o prelegentach:

Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wykładowca praktyk współpracujący od wielu lat z FRDL. Wykładowca w Wyższej Szkole Administracji Publicznej.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 299 - przy zgłoszeniu do 9 maja.

Cena zawiera:

W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Wydarzenie: WYDAWANIE I COFANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH