Wydawanie i kontrola decyzji w zakresie gospodarki odpadami w świetle najnowszych zmian; zabezpieczenie roszczeń w procesie wydawania decyzji

O szkoleniu

Liczne nowelizacje przepisów o odpadach wprowadziły szereg zmian w zakresie wydawania decyzji w zakresie gospodarki odpadami. Jaki organ będzie właściwy do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, jeżeli posiadacz odpadów posiada także pozwolenie na wytwarzanie odpadów, a łączna masa magazynowanych odpadów przekroczy 3000 Mg? Kiedy można uznać, że odpady nie powstają w wyniku eksploatacji instalacji? Jak określić wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej? Jak obliczyć wysokość zabezpieczenia roszczeń? Kiedy ustanowienie zabezpieczenia roszczeń nie jest wymagane? Jak prawidłowo skontrolować wydane decyzje? Co zrobić, kiedy kontrolowany utrudnia przeprowadzenie kontroli? Z tymi i wieloma innymi problemami spotykają się pracownicy organów administracji publicznej przy wydawaniu i przeprowadzaniu kontroli wydanych decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska przed odpadami.

Dlaczego warto wziąć udział?

Celem szkolenia jest omówienie obowiązujących przepisów z uwzględnieniem najnowszych zmian i aktualnego orzecznictwa oraz wskazanie możliwych sposobów rozwiązywania problemów, pojawiających się przy wydawaniu i kontroli wykonania decyzji z zakresu ochrony środowiska przed odpadami.

Kto powinien wziąć udział?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Program szkolenia

 1. Wydawanie decyzji w zakresie gospodarki odpadami:
  • przesłanki wydawania zezwoleń na zbieranie lub na przetwarzanie odpadów,
  • przesłanki wydawania pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz pozwoleń zintegrowanych, pojęcie eksploatacji instalacji i odpadów wytworzonych w wyniku eksploatacji instalacji oraz odpadów pozainstalacyjnych,
  • właściwość organów,
  • stosowanie przepisów o zezwoleniach na zbieranie lub przetwarzanie odpadów do pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz pozwoleń zintegrowanych, uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
  • wniosek o wydanie zezwolenia albo pozwolenia; problematyka maksymalnej i największej masy odpadów,
  • operat przeciwpożarowy oraz określenie wymagań wynikających z warunków ochrony przeciwpożarowej,
  • weryfikacja prawa do nieruchomości oraz niekaralności posiadacza odpadów przed wydaniem decyzji z zakresu gospodarki odpadami,
  • kontrola Inspekcji Ochrony Środowiska i Państwowej Straży Pożarnej przed wydaniem decyzji z zakresu gospodarki odpadami,
  • przesłanki odmowy wydania oraz wygaśnięcia i cofnięcia decyzji z zakresu gospodarki odpadami,
  • obligatoryjna zmiana decyzji z zakresu gospodarki odpadami wynikająca z nowelizacji z 2018 r.
  – tzw. ustawy przeciwpożarowej,
  • utrzymanie w mocy zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów.
   
 2. Zabezpieczenie roszczeń w związku ze zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów:
  • podmioty obowiązane do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń,
  • wyłączenia,
  • przeznaczenie zabezpieczenia roszczeń,
  • zabezpieczenie roszczeń w procedurze usuwania odpadów na podstawie art. 26a Ustawy o odpadach,
  • stosowanie przepisów art. 48a Ustawy o odpadach do pozwoleń na wytwarzanie odpadów i do pozwoleń zintegrowanych,
  • pojęcia: maksymalnej masy odpadów i największej masy odpadów,
  • obliczanie wysokości zabezpieczenia roszczeń: problematyka przypisania odpadów do poszczególnych kategorii, od których zależy wysokość stawki i metody obliczania wysokości stawki,
  • formy zabezpieczenia i sposób ich wniesienia,
  • zwrot zabezpieczenia roszczeń,
  • zmiana wysokości zabezpieczenia roszczeń w czasie obowiązywania decyzji z zakresu gospodarki odpadami,
  • skutki nieustanowienia zabezpieczenia roszczeń, ustanowienia w niewystarczającej wysokości albo nieutrzymywania zabezpieczenia.
   
 3. Kontrola decyzji:
  • podstawy prawne kontroli,
  • stosowanie ustawy – Prawo przedsiębiorców,
  • uprawnienia kontrolującego i obowiązki kontrolowanego,
  • przebieg kontroli,
  • udaremnianie lub utrudnianie kontroli jako przestępstwo,
  • asysta Policji przy kontroli,
  • uprawnienia kontrolne Inspekcji Ochrony Środowiska.
   
 4. Konsultacje, dyskusja

Czas trwania

Zajęcia w godzinach: 9:00 – 15:00.

Prelegenci

Prawnik i legislator z wieloletnim doświadczeniem z zakresu przepisów dotyczących gospodarki odpadami, w których tworzeniu brał także udział. Pracownik Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Doświadczony trener i wykładowca.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenia online organizujemy z wykorzystaniem platformy szkoleniowej ClickMeeting.

Do udziału w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon, słuchawki/głośniki, ewentualnie kamera internetowa. Prosimy o korzystanie z najaktualniejszych wersji przeglądarek Google Chrome (zalecana) lub Mozilla Firefox.

Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą wykładowcę, mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie – zapewniamy możliwość skorzystania z panelu dyskusyjnego dla wszystkich uczestników (obraz + dźwięk) w trakcie szkolenia oraz wsparcie techniczne realizowane telefonicznie lub w formie czatu podczas i przed szkoleniem.

Przed rozpoczęciem szkolenia każda zgłoszona osoba otrzyma e-maila z linkiem do wirtualnego pokoju wraz z instrukcją połączenia się z platformą szkoleniową.

Test konfiguracji komputera wraz z testem sprzętu można wykonać korzystając z linku: https://utilities.clickmeeting.com/connection-tester

Rejestracja

Cena szkolenia
650
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Dostępne zniżki:
 • 7.69% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 7.69% przy zgłoszeniu min. 3 osób
Zapisz się

Organizator

AMG Szkolenia
20-576 Lublin
Bursztynowa 8/44
woj. lubelskie
AMG Szkolenia zajmuje się organizacją szkoleń stacjonarnych i online z szeroko rozumianej ochrony środowiska. Rozbudowując swoją bazę szkoleń dokładamy starań by sięgać po aktualne tematy, mogące sprostać realnym potrzebom branży oraz rynku pracy. Na...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

• Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie do AMG Szkolenia (Organizatora) prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.amgszkolenia.pl Organizator potwierdza otrzymanie formularza zgłoszeniowego wysyłając e-mail na adresy podane w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku braku informacji potwierdzającej w czasie 24 godzin – należy skontaktować się z Organizatorem.
• Przesłanie do AMG Szkolenia formularza zgłoszeniowego stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy podmiotem zgłaszającym a AMG Szkolenia, jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie, jest podstawą do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
• Płatność za szkolenie powinna być przekazana w formie przedpłaty w terminie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia na n/w nr konta.
• Dokument pro-forma wystawiamy na życzenie. Po uzyskaniu zgody Organizatora istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.
   Nr konta: 37 1020 3176 0000 5602 0283 5627
• Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja z udziału w szkoleniu odbywa się wyłącznie w formie pisemnej,  i musi wpłynąć do Organizatora najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia. Organizator musi pisemnie potwierdzić  otrzymanie informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania pełnej opłaty.
• Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia z przyczyn organizacyjnych oraz do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy wykładowca nie będzie mógł prowadzić zajęć z ważnych przyczyn losowych.
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku zwrot przedpłaty będzie dokonany w terminie do 7 dni roboczych od daty odwołania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
• Wszystkie informacje dotyczące organizacji szkolenia (potwierdzenie, odwołanie, zmiana terminu itp.) Organizator przekaże w formie pisemnej na adresy e-mail podane na formularzu zgłoszeniowym.
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej AMG Szkolenia, Agnieszka Ochmańska, Grzegorz Ochmański z siedzibą w Lublinie, przy ul. Bursztynowej 8/44, kod pocztowy 20-576,  www.amgszkolenia.pl, e-mail: biuro@amgszkolenia.pl, tel. 789 172 032. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu zawarcia umowy (formularz zgłoszeniowy) i realizacji szkolenia. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy. Ma Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia podanych danych.
• Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi. Na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia AMG Szkolenia nie wyraża zgody.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

AMG Szkolenia
20-576 Lublin Bursztynowa 8/44
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!