WYKONYWANIE PRACY NA TERYTORIUM NIEMIEC – PŁACA MINIMALNA, PODSTAWOWE ZASADY NIEMIECKIEGO PRAWA PRACY, ODDELEGOWANIE ORAZ PODATKOWE ROZLICZENIE PRACOWNIKÓW

O szkoleniu

Szkolenie skierowane jest do wszystkich przedsiębiorców, których pracownicy wykonują pracę na terytorium Niemiec. Ostatnie zmiany w niemieckich ustawodawstwie wprowadziły wiele rozwiązań nie tylko stanowiących znaczące obciążenie finansowe, ale także administracyjne dla polskich firm. Nie bez powodu ustawę o płacy minimalnej nazywa się w Niemczech “biurokratycznym potworem”. Efekt krytyki jaki spadł na niemieckie ministerstwo pracy spowodował, że przepisy idą w kierunku złagodzenia tych bardzo restrykcyjnych norm niemieckich. Stąd od 1 sierpnia br. zmieniło się w Niemczech prawo odnośnie obowiązków zgłoszeniowych i ewidencyjnych z zakresu czasu pracy, które były uregulowane w przepisach regulujących płacę minimalną. Jak odnaleźć się w gąszczu skomplikowanych przepisów prawa niemieckiego, aby uniknąć surowych kar finansowych nawet do 500 000 euro? Jak stosować europejskie prawo ubezpieczeń społecznych? Jakie stanowisko prezentują niemieckie i polskie organy rentowe w zakresie dotyczącym delegowania i A1? Co na to polski NFZ ? Jak rozliczać podatkowo pracowników i kiedy zaprzestać pobierania zaliczek na podatek dochodowy?
Na te i wiele innych trudnych pytań znajdziecie Państwo odpowiedź podczas szkolenia “Wykonywanie pracy na terytorium Niemiec”.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie dedykowane jest dla właścicieli firm, kadry zarządzającej, osób zajmujących się kadrami i płacami oraz wszystkich zainteresowanych prezentowaną tematyką.

Program szkolenia

CZEŚĆ I

Jeden pracodawca – trzy systemy prawne

1. Polskie i niemieckie prawo pracy w stosunku pracy. Kiedy stosować polskie, a kiedy niemieckie prawo pracy i w jakim zakresie. Omówienie norm kolizyjnych w prawie pracy na podstawie polskich, europejskich i niemieckich regulacji (np. jak rozliczać wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, wg jakich stawek wypłacać wynagrodzenie chorobowe, urlopowe, itp.).

2. Niemiecka ustawa o delegowaniu pracowników (AEntG) jako podstawowy akt niemieckiego prawa pracy dla każdego polskiego pracodawcy, kierującego pracowników do wykonywania pracy na terytorium Niemiec. Omówienie ustawy z uwzględnieniem orzecznictwa niemieckich organów rentowych.

3. Niemiecka ustawa o płacy minimalnej (MiLoG) – prawa pracowników i obowiązki pracodawców wynikające z ustawy o płacy minimalnej.

4. Odpowiedzialność zamawiającego za zapłatę płacy minimalnej przez podwykonawców. Czy niemiecki kontrahent może żądać od polskiej firmy przedstawienia dokumentacji płacowej? Niemieckie prawo o płacy minimalnej a polska ustawa o ochronie danych osobowych – czy można to pogodzić.

5. Jak stosować ustawę o płacy minimalnej, aby nie narazić się na wysokie kary finansowe i odpowiedzialność karną. Omówienie ustawy ze szczególnym uwzględnieniem szczegółowych zasad rozliczenia płacy minimalnej, składników płacy minimalnej, składek na ubezpieczenie społeczne pracowników, dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych, premii, kosztów zakwaterowania i wyżywienia, itp. Omówienie ustawy z uwzględnieniem oficjalnego stanowiska niemieckiego Ministerstwa Finansów (BMF) oraz niemieckiego Ministerstwa Pracy (BMAS).

6. Elastyczne kształtowanie czasu pracy jako alternatywa rozliczenia pracowników na podstawie ustawy o płacy minimalnej. Co to są konta czasu pracy, jak je tworzyć i rozliczać zapisane na nich godziny.

7. Modele wynagradzania a płaca minimalna. Model wynagrodzenia oparty na miesięcznym wynagrodzeniu a płaca minimalna.

8. Obowiązki administracyjne pracodawcy wynikające z ustawy o delegowaniu pracowników i ustawy o płacy minimalnej.

9. Obowiązki dokumentacyjne związane z wykonywaniem pracy przez pracowników na terytorium Niemiec z uwzględnieniem rozporządzeń wykonawczych niemieckiego resortu pracy.

10. Ewidencjonowanie czasu pracy, wymogi formalne, sposób ewidencjonowania czasu pracy.

11. Kontrola przestrzegania przepisów o płacy minimalnej (podstawy prawne, zakres kontroli, kary).

CZEŚĆ II

Oddelegowanie pracowników do pracy w Niemczech a ubezpieczenie społeczne

1. Oddelegowanie pracowników do pracy w Niemczech a delegacja. Kiedy dochodzi do zmiany miejsca wykonywania pracy. Omówienie aspektów praktycznych z uwzględnieniem orzecznictwa polskich i niemieckich sądów.

2. Europejskie ustawodawstwo dotyczące wykonywania pracy na terytorium Unii Europejskiej, omówienie rozporządzenia 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz aktów uzupełniających. Wytyczne Unii Europejskiej dotyczące stosowania europejskiego ustawodawstwa oraz najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

3. Jak uzyskać A1 – omówienie procedury dotyczącej uzyskania zaświadczenia A1.

4. Praktyka orzecznicza ZUS i NFZ w związku z wykonywaniem pracy na terytorium Niemiec.

5. Wypadek pracownika na terytorium Niemiec – problemy praktyczne.

6. Postępowanie kontrolne ZUS i niemieckich organów rentowych.

7. Konsekwencje prawne i finansowe związane z wykonywaniem pracy na terytorium Niemiec bez wymaganego A1.

8. Dyrektywa wdrożeniowa do dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników – oczekiwane zmiany także w polskim ustawodawstwie.

CZEŚĆ III

Rozliczenia podatkowe pracowników w związku z oddelegowaniem i podróżą służbową

1. Wykonywanie pracy na terytorium Niemiec a rezydencja podatkowa pracownika. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy.

2. Omówienie zasad opodatkowania wynagrodzeń pracownicznych w kontekście polsko – niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (w szczególności art. 15 umowy).

3. Podróż służbowa a rozliczenie świadczeń związanych z delegacją. Zwolnienie z PIT świadczeń związanych z delegacją.

4. Szczególne zasady dotyczące ustalania podstawy wymiaru składki pracowników wykonujących pracę za granicą.

5. Obowiązki płatnika związane z rozliczaniem w Polsce pracowników wykonujących pracę za granicą.

6. Pobór podatku w Niemczech w świetle § 38 niemieckiej ustawy o podatku dochodowym (Einkommensteuergesetz), pojęcie „zakładu“ w rozumieniu niemieckiej Ordynacji Podatkowej (Abgabenordnung).

7. Kiedy pracodawca zobowiązany jest zaprzestać pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 650 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 590 zł/os. + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy
30 09 2015 - Poznań
28 10 2015 - Katowice
30 10 2015 - Wrocław
02 11 2015 - Poznań
04 11 2015 - Warszawa

Czas trwania

10:00-16:00

Prelegenci

dr Katarzyna Styrna-Bartman – LL.M. jest radcą prawnym specjalizującym się w obsłudze prawnej związanej z polsko-niemiecką współpracą gospodarczą, europejskim prawie pracy, transakcjach międzynarodowych, fuzjach i przejęciach, sporach transgranicznych. Przez wiele lat współpracowała z niemiecką firmą doradczą Rödl & Partner. Tytuł doktora nauk prawnych uzyskała na Uniwersytecie w Ratyzbonie (Niemcy) po obronie rozprawy doktorskiej z zakresu europejskiego prawa administracyjnego. Absolwentka studiów prawa i Podyplomowego Studium Tłumaczy Języka Niemieckiego Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka publikacji krajowych (Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Beck), zagranicznych (Berliner Wissenschaftsverlag) oraz pierwszego na polskim rynku tłumaczenia niemieckiego kodeksu Bürgerliches Gesetzbuch. Doświadczony trener szkoleń z zakresu prawa handlowego, prawa pracy, prawa antymonopolowego dla polskich i niemieckich firm, a także Izby Przemysłowo – Handlowej z siedzibą w Monachium (IHK München) oraz Polsko-Niemieckiej Izby P.H. z siedzibą we Wrocławiu (AHK Wrocław).

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Rejestracja

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!