Szkolenie: Wykonywanie zadań zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/wykonywanie-zadan-zapewniania-przestrzegania-przepisow-o-ochronie-danych-osobowych-26814

Informacje o szkoleniu

 • Wykonywanie zadań zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych


  ID szkolenia: 26814
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Prawo IT i komputery
 • Adres szkolenia:

  Centrum Szkoleń ABI
  Al. Jana Pawła II 34
  00-141 Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 23-24.11.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.30-17
  9.30-13.30
 • Organizator szkolenia:

  European Network Security Institute Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Warsztaty ABI Wykonywanie zadań zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych – skierowane są do osób pełniących funkcję ABI od dłuższego czasu i posiadających doświadczenie w dziedzinie ochrony danych osobowych.

Szkolenie skierowane jest do:

Warsztaty te mają na celu przygotowanie do wykonywania nowych zadań ABI określonych w nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych z 7 listopada 2014 r., w tym: sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami, nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji przetwarzania danych oraz przestrzegania zasad w niej określonych, prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez ADO.

Poruszony zostanie także temat konieczności wprowadzania zmian związanych z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Jego kontynuację znajdziecie Państwo na warsztatach "Przygotowanie do wdrożenia RODO".

Ideą warsztatów jest również wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz skonsultowanie z ekspertami ENSI stosowanych w Państwa organizacjach rozwiązań, dotyczących ochrony danych osobowych.

Program Warsztatów został opracowany przez Prezesa ENSI, p. Macieja Byczkowskiego, który brał udział w przygotowywaniu nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie nowego statusu ABI oraz rozporządzeń wykonawczych w zakresie wykonywania zadań ABI.

Pan Maciej Byczkowski, prowadzący warsztaty, jest specjalistą – praktykiem posiadającym ponad 20-letnie doświadczenie w przygotowywaniu organizacji do wypełnienia wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz w prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych. Prowadzący pełni funkcję ABI w podmiotach różnych branży w Polsce – w ramach outsourcingu.

Od 2004 r. w warsztatach ENSI (otwartych i zamkniętych) organizowanych w tej tematyce wzięło udział ponad 1000 osób.

Obecnie na rynku można znaleźć ogromną liczbę szkoleń z zakresu danych osobowych. Wiele z nich, prowadzonych jest przez teoretyków lub osoby, które jedynie zapoznały się z ustawą o ochronie danych osobowych lub przeczytały o jej nowelizacji, bez zrozumienia istoty zmian. Taka sytuacja prowadzi do przekazywania zafałszowanych i błędnych informacji związanych z wykonywaniem zadań ABI, co skutkuje dezorientacją i niepokoi ADO oraz osoby, które pełnią funkcję ABI.

Wiedza teoretyczna to za mało, żeby przekazać rzetelną wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych, zwłaszcza w zakresie wykonywania zadań ABI po deregulacji.

Podczas warsztatów, nasi eksperci-praktycy podzielą się z Państwem wiedzą ekspercką, popartą 20-letnim doświadczeniem. Udział w warsztatach zagwarantuje Państwu otrzymanie najważniejszych, rzetelnych informacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz przedstawienia praktycznego podejścia do tematu.

Nieliczne grupy uczestników podczas warsztatów, gwarantują skuteczną naukę oraz swobodną wymianę doświadczeń, jak również merytoryczne i przydatne dyskusje.


Poruszony zostanie także temat konieczności wprowadzania zmian związanych z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Jego kontynuację znajdziecie Państwo na warsztatach "Przygotowanie do wdrożenia RODO".

Ideą warsztatów jest również wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz skonsultowanie z ekspertami ENSI stosowanych w Państwa organizacjach rozwiązań, dotyczących ochrony danych osobowych.

Program Warsztatów został opracowany przez Prezesa ENSI, p. Macieja Byczkowskiego, który brał udział w przygotowywaniu nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie nowego statusu ABI oraz rozporządzeń wykonawczych w zakresie wykonywania zadań ABI.

Pan Maciej Byczkowski, prowadzący warsztaty, jest specjalistą – praktykiem posiadającym ponad 18-letnie doświadczenie w przygotowywaniu organizacji do wypełnienia wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz w prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych. Prowadzący pełni funkcję ABI w podmiotach różnych branży w Polsce – w ramach outsourcingu.

Od 2004 r. w warsztatach ENSI (otwartych i zamkniętych) organizowanych w tej tematyce wzięło udział ponad 1000 osób.

Obecnie na rynku można znaleźć ogromną liczbę szkoleń z zakresu danych osobowych. Wiele z nich, prowadzonych jest przez teoretyków lub osoby, które jedynie zapoznały się z ustawą o ochronie danych osobowych lub przeczytały o jej nowelizacji, bez zrozumienia istoty zmian. Taka sytuacja prowadzi do przekazywania zafałszowanych i błędnych informacji związanych z wykonywaniem zadań ABI, co skutkuje dezorientacją i niepokoi ADO oraz osoby, które pełnią funkcję ABI.

Wiedza teoretyczna to za mało, żeby przekazać rzetelną wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych, zwłaszcza w zakresie wykonywania zadań ABI po deregulacji.

Podczas warsztatów, nasi eksperci-praktycy podzielą się z Państwem wiedzą ekspercką, popartą 20-letnim doświadczeniem. Udział w warsztatach zagwarantuje Państwu otrzymanie najważniejszych, rzetelnych informacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz przedstawienia praktycznego podejścia do tematu.

Nieliczne grupy uczestników podczas warsztatów, gwarantują skuteczną naukę oraz swobodną wymianę doświadczeń, jak również merytoryczne i przydatne dyskusje.

Serdecznie zapraszamy!

Program szkolenia:

1. Status prawny Administratora Bezpieczeństwa Informacji
a) Obowiązki zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych z 7.11.2014 r.
b) Status ABI obowiązujący od 1 stycznia 2015 r.
c) Zasady powołania ABI.
d) Zakres zadań i obowiązków ABI.
e) Wymagane kwalifikacje do pełnienia funkcji ABI.
f) Umocowanie ABI w strukturze organizacji – niezależność stanowiska.
g) Zgłoszenie ABI do rejestracji GIODO.
h) Rola ABI w kontroli GIODO.
i) Rozporządzenia wykonawcze w zakresie wykonywania zadań ABI.
j) Wykonywanie zadań zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w sytuacji niepowołania ABI.
k) Zgłaszanie zbiorów danych osobowych do rejestracji GIODO w przypadku powołania ABI.
l) Funkcja Inspektora ochrony danych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

2. Zgłaszanie ABI do rejestracji GIODO
a) Kiedy należy zgłosić ABI do rejestracji GIODO?
b) Zasady zgłaszania ABI do rejestracji GIODO oraz jego odwołania.
c) Prowadzenie przez GIODO – jawnego rejestru ABI.
d) Rozporządzenie wykonawcze dotyczące wzorów zgłoszenia powołania i odwołania ABI do rejestracji GIODO.
o Jak wypełnić poprawnie wniosek rejestracyjny?
3. Wykonywanie sprawdzenia zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych – praktyczne i skuteczne podejście
a) Stworzenie listy kontrolnej oraz planu sprawdzenia przez ABI.
b) Inwentaryzacja zbiorów/zasobów danych osobowych przetwarzanych przez ADO.
c) Sprawdzenie wypełniania obowiązków technicznych i organizacyjnych zabezpieczenia danych osobowych.
d) Sprawdzenie wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
e) Analiza dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
f) Przygotowywanie sprawozdania ze sprawdzenia dla ADO.
g) Prowadzenie aktualnej „Teczki ABI”.
4. Wykonywanie sprawdzenia zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych – ćwiczenia
Ćwiczenie nr 1: „Przygotowanie planu sprawdzenia”
Ćwiczenie nr 2: „Wykonanie sprawdzenia dla wybranego procesu przetwarzania danych osobowych”
Ćwiczenie nr 3: „Przygotowanie sprawozdania ze sprawdzenia”
5. Wdrożenie i nadzór przestrzegania zasad ochrony danych osobowych
a) Określanie i doskonalenie zasad ochrony danych osobowych w organizacji – metody zapobiegania naruszeniom obowiązków przy przetwarzaniu danych.
b) Organizacja zarządzania procesami przetwarzania danych osobowych (Metodyka PBDO):
- Podział zadań przy przetwarzaniu danych osobowych – role zarządcze, wykonawcze i kontrolne.
- Zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.
c) Podstawy do wdrożenia właściwej dokumentacji przetwarzania danych osobowych:
- Wymogi ustawy i przepisów wykonawczych,
- Zastosowanie metodyk eksperckich oraz wytycznych norm dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji.
d) Wdrożenie i doskonalenie Polityki bezpieczeństwa danych osobowych (PBDO) – omówienie zakresu przykładowego dokumentu oraz dokumentów uzupełniających, takich jak:
- Procedura nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
- Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych.
e) Wdrożenie Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do
przetwarzania danych osobowych (IZSI) – omówienie zakresu przykładowego dokumentu.
f) Prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem zasad określonych w PBDO i IZSI.

Ćwiczenie nr 4: Analiza prawidłowości dokumentacji przetwarzania danych osobowych

5. Prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych przez ABI
a) Zgłaszanie informacji o prowadzonych zbiorach danych do ABI.
b) Jakie zbiory danych ABI ma obowiązek wprowadzać do rejestru?
c) Sposób prowadzenia jawnego rejestru zbiorów danych osobowych przez ABI zgłoszonego do rejestracji GIODO.
d) Sposoby udostępniania jawnego rejestru zbiorów danych do przeglądania.
e) Rozporządzenie wykonawcze określające sposób prowadzenia rejestru zbiorów danych osobowych przez ABI.

Ćwiczenie nr 5: Przygotowanie rejestru zbiorów danych osobowych

5. Rola ABI w sytuacji kontroli GIODO
a) Uprawnienia kontrolne GIODO i inspektorów jego biura.
b) Wykonywanie sprawdzenia zgodności przetwarzania danych przez ABI na wniosek GIODO.
c) Powody i przebieg kontroli GIODO.
d) Przygotowanie do kontroli GIODO – podział zadań.
e) Odpowiedzialność karna za naruszenie zasad ochrony danych osobowych wynikająca z przeprowadzonej kontroli GIODO.
Test ze znajomości realizacji obowiązków zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
Rozdanie dyplomów. Zakończenie Warsztatów.

Informacje o prelegentach:

.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1845 - z VAT

Cena zawiera:

udział w warsztatach, materiały warsztatowe, obiad, przerwy kawowe, dyplom oraz egzamin i certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

(cena obowiązuje w przypadku zgłoszenia dokonanego 3 tygodnie przed planowanym terminem szkolenia

http://csabi.ensi.net/index.html

Szkolenie, kurs: Wykonywanie zadań zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych