Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/wymagania-gmp-dla-dostawcow-branzy-farmaceutycznej-30698-id127

Informacje o szkoleniu

 • Wymagania GMP dla dostawców branży farmaceutycznej


  ID szkolenia: 30698
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień x 8 godzin

  TERMINY SZKOLENIA:
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Przegląd terminologii i prawa farmaceutycznego wraz z aktami wykonawczymi. Wprowadzenie do zasad GMP. Standardy międzynarodowe dla dostawców branży farmaceutycznej. Sposoby oceny dostawcy przez firmy farmaceutyczne. Audyt II strony (klienta), metody pracy audytorów w branży farmaceutycznej. Typowe niezgodności i ich usuwanie. Wprowadzenie teoretyczne, studia przypadków, ćwiczenia praktyczne, w tym w oparciu o sytuacje audytowe.

Szkolenie skierowane jest do:

1. Producenci materiałów opakowaniowych i pomocniczych dla farmacji.
2. Producenci produktów leczniczych
3. Audytorzy dostawców branży farmaceutycznej (poziom podstawowy)

Program szkolenia:

WYKŁADY:
1. Wprowadzenie:
• Przegląd polskiego prawa farmaceutycznego
• Pojęcia i terminy charakterystyczne dla przemysłu farmaceutycznego.
2. Ogólne zasady GMP w branży farmaceutycznej stosowane wobec dostawców
a) Powody kwalifikacji dostawcy w farmacji
b) Metody kwalifikacji dostawców stosowane przez firmy farmaceutyczne
c) Audyt GMP u dostawcy materiałów opakowaniowych i/lub pomocniczych
• Specyfika pracy auditorów farmaceutycznych
• Zachowanie w czasie audytów
• Typowe niezgodności
3. Wybrane standardy międzynarodowe dla dostawców branży farmaceutycznej: PS9000, PS9100, ISO 15378, IPEC-PQG
a) Omówienie charakterystycznych punktów standardów
b) Analiza porównawcza typowych standardów w odniesieniu do dostawców i ich systemów jakości
4. Konsekwencje braku spełnienia wymagań jakościowych w odniesieniu do surowców i materiałów dla branży farmaceutycznej (z pominięciem substancji czynnych)

ĆWICZENIA:

1. Analiza przypadków na podstawie sytuacji audytowych.
2. Udzielanie odpowiedzi na ankiety oceny dostawcy.
3. Dyskusje nt. problemów zgłoszonych przez Uczestników.

Informacje o prelegentach:

trener TQMsoft

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 950,00 PLN netto/os.

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniach, obiad, słodki poczęstunek, pomoc w rezerwacji hotelu

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia przesłać w postaci faksu, nie później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.
Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Wydarzenie: Wymagania GMP dla dostawców branży farmaceutycznej