Wymagania normy Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

O szkoleniu

Szkolenie „Wymagania normy Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015” przygotowuje do realizacji procesów zachodzących w organizacji zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015, umożliwiając pracownikom efektywne interpretowanie, planowanie i wdrażanie wymagań w celu ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie „Wymagania normy Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015” adresowane jest do właścicieli firm, członków zarządu, kadry kierowniczej, specjalistów i pracowników działów jakości, audytorów wewnętrznych, pełnomocników, członków zespołów budujących, wdrażających, utrzymujących oraz doskonalących Zintegrowane Systemy Zarządzania, pracowników przedsiębiorstw planujących wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 i tych mających już wdrożony ten system oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do zarządzania jakością.
 2. Podstawowa terminologia PN-EN ISO 9000:2016.
 3. Stosowanie norm ISO 9000 i ISO 10000.
 4. Zarządzanie procesowe.
 5. Struktura formalna ISO 9001:2015. Logika PDCA.
 6. Zakres stosowania ISO 9001:2015.
 7. Wymagania określenia kontekstu organizacji oraz zakresu systemu zarządzania jakością.
 8. Wymagania w zakresie przywódczej roli kierownictwa oraz jego zaangażowania.
 9. Wymagania w zakresie orientacji na klienta, polityki jakości i podziału odpowiedzialności i uprawnień.
 10. Identyfikacja ryzyk i szans w procesach.
 11. Szacowanie i ocena ryzyk i szans.
 12. Określanie działań w odpowiedzi na ryzyka i szanse oraz monitorowanie ich skuteczności.
 13. Cele jakościowe i planowanie ich osiągnięcia.
 14. Planowanie zmian w systemie zarządzania jakością.
 15. Wymagania w zakresie dostarczenia niezbędnych zasobów do procesów.
 16. Wymagania odnośnie kompetencji i świadomości personelu organizacji.
 17. Wymagania odnośnie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej organizacji.
 18. Wymagany nadzór nad informacją udokumentowaną.
 19. Wymagania w zakresie identyfikacji wymagań dla wyrobów i usług.
 20. Wymagania odnośnie projektowania wyrobów i usług oraz projektowania zmian w wyrobach i usługach.
 21. Wymagania odnośnie nadzoru nad podwykonawstwem i dostawami.
 22. Wymagania dotyczące produkcji i realizacji usługi.
 23. Wymagania odnośnie kontroli jakości i zwalniania produktów.
 24. Wymagania dotyczące postepowania z niezgodnościami rezultatów procesów produkcyjnych i realizacji usługi.
 25. Wymagania dotyczące monitorowania efektów działań i skuteczności systemu zarządzania jakością.
 26. Wymagane monitorowanie zadowolenia klientów.
 27. Wymagana analiza i ocena danych z monitorowania.
 28. Audyt wewnętrzny jakości.
 29. Przegląd zarządzania – wymagane dane wejściowe i wyjściowe.
 30. Wymagania w zakresie działań korekcyjnych i korygujących.
 31. Wymagania w zakresie ciągłego doskonalenia.

Czas trwania

4 dni: 22h

Prelegenci

Eligiusz Myśliwy - Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA – Certified Internal Auditor), Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Ekspert w dziedzinie Zarządzania Jakością, trener, konsultant i pełnomocnik ds. jakości, specjalista w zakresie zarządzania ciągłością działania. Doświadczony trener i wykładowca realizujący szkolenia i doradztwo z zakresu systemów zarządzania jakością w organizacjach. Prowadzi konsultacje i szkolenia w dziedzinie ochrony danych osobowych, zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwem informacji. Planuje audyty wewnętrzne w organizacjach klientów oraz realizuje zadania audytowe. Wdraża i doskonali Systemy Zarządzania Jakością w samorządach lokalnych, prywatnych przedsiębiorstwach. Wdrożył systemy zarządzania w ponad 1,5 tys.przedsiębiorstw. Przeszkolił ponad 3 tysiące osób. Posiada 20-letnie doświadczenie we wdrażaniu i doskonaleniu Systemów Zarządzania.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Komputer z dostępem do Internetu

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
1 800
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Kalwaryjska 69
 • Kod pocztowy: 30-504
 • Miejscowość: Kraków
 • Numer NIP: 7352389549

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Centrum Zarządzania Jakością INFOX Sp. z o.o.
30-504 Kraków, Polska
Kalwaryjska 69
woj. małopolskie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!