Szkolenie: Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne w branży motoryzacyjnej - poziom rozszerzony

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/wymiarowanie-i-tolerowanie-geometryczne-w-branzy-motoryzacyjnej---poziom-rozszerzony-13540

Informacje o szkoleniu

 • Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne w branży motoryzacyjnej - poziom rozszerzony


  ID szkolenia: 13540
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Jakość Produkcja
 • Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22a
  31-231 Kraków
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 15-16.01.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  3 dni x 8 godzin

  TERMINY:
  01-03.08.2017
  10-12.10.2017
  19-21.12.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Wymiarowanie i tolerowanie geome­try­­czne­­ wg norm ISO oraz ASME poszerzone o wybrane normy DIN, VW, GS. Interpretacja rysunku technicznego pod kątem geometrii wyrobów w odniesieniu do wymagań branży motoryzacyjnej. Odchyłki i tolerancje kształtu, kierunku, położenia oraz bicia. Zasady prawidłowego doboru narzędzi i strategii pomiarowych do wybranych zapisów tolerancji. Zastosowanie współrzędno­ściowych technik pomiarowych do pomiaru odchyłek geometrycznych. Niepewność pomiaru i ocena zgodności wyrobów wg normy ISO 14253-1. Bazy wymiarowe
i bazy cząstkowe z rozszerzeniem o system punktów referencyjnych (RPS). Zapisy tolerancji dotyczące funkcjonalności (montowalności) wyrobów, studium przypadków z przemysłu motoryzacyjnego, ćwiczenia indywidualne oraz grupowe, rozwiązywanie problemów.

Szkolenie skierowane jest do:

• Pracownicy działów konstrukcyjnych, konstruktorzy maszyn, narzędzi, oprzyrządowania o małym doświadczeniu w branży motoryzacyjnej • Technolodzy, kierownicy produkcji i dozór techniczny średniego szczebla. • Technicy pomiaru i operatorzy maszyn pomiarowych, inżynierowie jakości i inżynierowie produktów, operatorzy maszyn CNC. • Pracownicy działów jakości, osoby odpowiedzialne za jakość dostawców. • Liderzy i członkowie zespołów poprawy jakości. • Doradcy techniczni.

Program szkolenia:

Program:

· Wprowadzenie

· Źródła informacji

· Przegląd norm

· Warstwy i rola rysunku 2D

· Rodzaje tolerancji i ich klasyfikacja

· Symbole tolerancji geometrycznych

· Jakość procesu technologicznego a odchyłki kształtu

· Dlaczego nie sam model 3D - kilka błędów z życia

· Zasady orzekania o zgodności/niezgodności wyrobów

· Domyślna interpretacja wymiaru

· Zasada niezależności

· Zasada powłoki

· Modyfikatory tolerancji geometrycznych (M, L, F, P, A, UZ, CZ)

· Zasada maksimum materiału

· Zasada minimum materiału

· Składowe tolerancji geometrycznych

· Ramka tolerancji geometrycznych

· Bazowanie - oznaczenia i zastosowanie

· Zasady doboru bazowania i kilka błędów z życia

· Tolerancje ogólne wg norm ISO

· Opis funkcjonalności wyrobów z zastosowaniem tolerancji geometrycznych

· Bazowanie „Best Fit” w ocenie funkcjonalności wyrobów

· Różnice ISO - AMSE

· Odchyłki kształtu, kierunku, położenia i bicia - ćwiczenia

· Dobór narzędzi i strategii pomiarowych do zapisów tolerancji geometrycznych

· Wirtualna granica maksimum materiału

· Mini-wstęp do projektowania sprawdzianów funkcjonalnych

· Dlaczego nie rozumiemy rysunków 2D

· Dlaczego komunikacja jest ważniejsza niż znajomość norm

· Jak analizować i tworzyć rysunki 2D

· Zastosowanie CMM - wybór czy konieczność

· RPS wg norm ISO i VW

· Tolerancje ogólne wg norm DIN

· Messplan wg norm GS

· Łańcuchy wymiarowe

· Analiza wybranych rysunków Uczestników

· PodsumowanieĆwiczenia i przykłady:

· Analiza rysunku technicznego - ustalanie właściwej kolejności analizy dla przykładowego rysunku z branży motoryzacyjnej (ćwiczenie w grupach)

· Analiza rysunku technicznego - dlaczego nie rozumiemy rysunków technicznych oraz dlaczego komunikacja jest ważniejsza niż znajomość norm (burza mózgów)

· Zasada powłoki i zasada niezależności - orzekanie o zgodności/niezgodności wyrobów oraz dobór narzędzi i metod pomiarowych dla wybranych przykładów

· "Profil" - wizualizacja pola tolerancji oraz analiza odchyłek i metody ich raportowania

· Zasada maksimum materiału - analiza wybranych przykładów

· Bicie - typowanie rodzaju odchyłki

· Odchyłki geometryczne - wizualizacja wielkości odchyłek geometrycznych wyrobów

· Odchyłki geometryczne - określanie rodzaju odchyłek geometrycznych wyrobów

· Składowe tolerancji geometrycznych - analiza składowych na przykładzie odchyłki pozycji
i odchyłki bicia promieniowego

· Bazowanie - analiza wpływu kolejności bazowania dla przykładowego wyrobu z branży motoryzacyjnej

· Bazowanie - analiza błędów bazowania dla wybranego przykładu z branży motoryzacyjnej

· Bazowanie - analiza lokalizacji punktów RPS na wybranym przykładzie z branży motoryzacyjnej

· Dobór przyrządów i strategii pomiarowych na przykładzie rysunku wyrobu z branży motoryzacyjnej (ćwiczenie
w grupach)

· Wykonanie rysunku technicznego dla prostego przyrządu pomocniczego, nadanie baz oraz wybór rodzaju i wielkości tolerancji geometrycznych (ćwiczenie w grupach)

· "Obliczenie" prostego sprawdzianu funkcjonalnego do weryfikacji wybranej tolerancji geometrycznej (ćwiczenie
w grupach)

· Znajdowanie błędów w dokumentacji przykładowego wyrobu z branży motoryzacyjnej (ćwiczenie w grupach)

· Analiza przykładowych konstrukcji oraz rysunków technicznych z branży motoryzacyjnej (z możliwością analizy rysunków klienta)

Informacje o prelegentach:

trener TQMsoft, specjalista

Wydarzenia towarzyszące:

Metrologia długości i kąta

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1950 - PLN netto/os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia- W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.


Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Wydarzenie: Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne w branży motoryzacyjnej - poziom rozszerzony