Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/wymiarowanie-i-tolerowanie-geometryczne-w-branzy-motoryzacyjnej-poziom-podstawowy-56767-id127

Informacje o szkoleniu

 • Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne w branży motoryzacyjnej - poziom podstawowy


  ID szkolenia: 56767
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  ul.Bociana 22 a
  31-321 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni po 8h

  Terminy:
  01-02.08.2017
  15-15.11.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne wg norm ISO oraz ASME. Interpretacja rysunku technicznego pod kątem geometrii wyrobów w odniesieniu do wymagań branży motoryzacyjnej. Odchyłki i tolerancje kształtu, kierunku, położenia oraz bicia. Zasady prawidłowego doboru narzędzi i strategii pomiarowych do wybranych zapisów tolerancji. Niepewność pomiaru i ocena zgodności wyrobów wg normy ISO 14253-1. Bazy wymiarowe i bazy cząstkowe. Zapisy tolerancji dotyczące funkcjonalności (montowalności) wyrobów, studium przypadków z przemysłu motoryzacyjnego, ćwiczenia indywidualne oraz grupowe, rozwiązywanie problemów

Szkolenie skierowane jest do:

• Pracownicy działów konstrukcyjnych, konstruktorzy maszyn, narzędzi, oprzyrządowania o małym
doświadczeniu w branży motoryzacyjnej
• Technolodzy, kierownicy produkcji i dozór techniczny średniego szczebla.
• Technicy pomiaru i operatorzy maszyn pomiarowych, inżynierowie jakości i inżynierowie produktów, operatorzy maszyn CNC.
• Pracownicy działów jakości, osoby odpowiedzialne za jakość dostawców.
• Liderzy i członkowie zespołów poprawy jakości.

Program szkolenia:

Program:

· Wprowadzenie

· Źródła informacji

· Przegląd norm

· Warstwy i rola rysunku 2D

· Rodzaje tolerancji i ich klasyfikacja

· Symbole tolerancji geometrycznych

· Jakość procesu technologicznego a odchyłki kształtu

· Dlaczego nie sam model 3D - kilka błędów z życia

· Zasady orzekania o zgodności/niezgodności wyrobów

· Domyślna interpretacja wymiaru

· Zasada niezależności

· Zasada powłoki

· Modyfikatory tolerancji geometrycznych (M, L, F, P, A, UZ, CZ)

· Zasada maksimum materiału

· Zasada minimum materiału

· Składowe tolerancji geometrycznych

· Ramka tolerancji geometrycznych

· Bazowanie - oznaczenia i zastosowanie

· Zasady doboru bazowania i kilka błędów z życia

· Tolerancje ogólne wg norm ISO

· Opis funkcjonalności wyrobów z zastosowaniem tolerancji geometrycznych

· Bazowanie „Best Fit” w ocenie funkcjonalności wyrobów

· Różnice ISO - AMSE

· Odchyłki kształtu, kierunku, położenia i bicia - ćwiczenia

· Dobór narzędzi i strategii pomiarowych do zapisów tolerancji geometrycznych

· Wirtualna granica maksimum materiału

· Mini-wstęp do projektowania sprawdzianów funkcjonalnych

· PodsumowanieĆwiczenia i przykłady:

· Zasada powłoki i zasada niezależności - orzekanie o zgodności/niezgodności wyrobów oraz dobór narzędzi i metod pomiarowych dla wybranych przykładów· "Profil" - wizualizacja pola tolerancji oraz analiza odchyłek i metody ich raportowania

· Zasada maksimum materiału - analiza wybranych przykładów

· Bicie - typowanie rodzaju odchyłki

· Odchyłki geometryczne - wizualizacja wielkości odchyłek geometrycznych wyrobów

· Odchyłki geometryczne - określanie rodzaju odchyłek geometrycznych wyrobów

· Składowe tolerancji geometrycznych - analiza składowych na przykładzie odchyłki pozycji i odchyłki bicia promieniowego

· Bazowanie - analiza wpływu kolejności bazowania dla przykładowego wyrobu z branży motoryzacyjnej

· Bazowanie - analiza błędów bazowania dla wybranego przykładu z branży motoryzacyjnej

· Dobór przyrządów i strategii pomiarowych na przykładzie rysunku wyrobu z branży motoryzacyjnej (ćwiczenie
w grupach)

· Wykonanie rysunku technicznego dla prostego przyrządu pomocniczego, nadanie baz oraz wybór rodzaju i wielkości tolerancji geometrycznych (ćwiczenie w grupach)

· Obliczanie prostego sprawdzianu funkcjonalnego do kontroli wybranej tolerancji geometrycznej (ćwiczenie w grupach)


· Analiza przykładowych konstrukcji oraz rysunków technicznych z branży motoryzacyjnej

Informacje o prelegentach:

trenerzy TQMsoft

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1690 PLN netto/os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

karta zgłoszenia. W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.

Wydarzenie: Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne w branży motoryzacyjnej - poziom podstawowy