Szkolenie

Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne w branży motoryzacyjnej - poziom rozszerzony

O szkoleniu

Wymiarowanie i tolerowanie geome­try­­czne­­ wg norm ISO oraz ASME poszerzone o wybrane normy DIN, VW, GS. Interpretacja rysunku technicznego pod kątem geometrii wyrobów w odniesieniu do wymagań branży motoryzacyjnej. Odchyłki i tolerancje kształtu, kierunku, położenia oraz bicia. Zasady prawidłowego doboru narzędzi i strategii pomiarowych do wybranych zapisów tolerancji. Zastosowanie współrzędno­ściowych technik pomiarowych do pomiaru odchyłek geometrycznych. Niepewność pomiaru i ocena zgodności wyrobów wg normy ISO 14253-1. Bazy wymiarowe
i bazy cząstkowe z rozszerzeniem o system punktów referencyjnych (RPS). Zapisy tolerancji dotyczące funkcjonalności (montowalności) wyrobów, studium przypadków z przemysłu motoryzacyjnego, ćwiczenia indywidualne oraz grupowe, rozwiązywanie problemów.
Kto powinien wziąć udział?
• Pracownicy działów konstrukcyjnych, konstruktorzy maszyn, narzędzi, oprzyrządowania o małym doświadczeniu w branży motoryzacyjnej • Technolodzy, kierownicy produkcji i dozór techniczny średniego szczebla. • Technicy pomiaru i operatorzy maszyn pomiarowych, inżynierowie jakości i inżynierowie produktów, operatorzy maszyn CNC. • Pracownicy działów jakości, osoby odpowiedzialne za jakość dostawców. • Liderzy i członkowie zespołów poprawy jakości. • Doradcy techniczni.

Program szkolenia

Program:

· Wprowadzenie

· Źródła informacji

· Przegląd norm

· Warstwy i rola rysunku 2D

· Rodzaje tolerancji i ich klasyfikacja

· Symbole tolerancji geometrycznych

· Jakość procesu technologicznego a odchyłki kształtu

· Dlaczego nie sam model 3D - kilka błędów z życia

· Zasady orzekania o zgodności/niezgodności wyrobów

· Domyślna interpretacja wymiaru

· Zasada niezależności

· Zasada powłoki

· Modyfikatory tolerancji geometrycznych (M, L, F, P, A, UZ, CZ)

· Zasada maksimum materiału

· Zasada minimum materiału

· Składowe tolerancji geometrycznych

· Ramka tolerancji geometrycznych

· Bazowanie - oznaczenia i zastosowanie

· Zasady doboru bazowania i kilka błędów z życia

· Tolerancje ogólne wg norm ISO

· Opis funkcjonalności wyrobów z zastosowaniem tolerancji geometrycznych

· Bazowanie „Best Fit” w ocenie funkcjonalności wyrobów

· Różnice ISO - AMSE

· Odchyłki kształtu, kierunku, położenia i bicia - ćwiczenia

· Dobór narzędzi i strategii pomiarowych do zapisów tolerancji geometrycznych

· Wirtualna granica maksimum materiału

· Mini-wstęp do projektowania sprawdzianów funkcjonalnych

· Dlaczego nie rozumiemy rysunków 2D

· Dlaczego komunikacja jest ważniejsza niż znajomość norm

· Jak analizować i tworzyć rysunki 2D

· Zastosowanie CMM - wybór czy konieczność

· RPS wg norm ISO i VW

· Tolerancje ogólne wg norm DIN

· Messplan wg norm GS

· Łańcuchy wymiarowe

· Analiza wybranych rysunków Uczestników

· PodsumowanieĆwiczenia i przykłady:

· Analiza rysunku technicznego - ustalanie właściwej kolejności analizy dla przykładowego rysunku z branży motoryzacyjnej (ćwiczenie w grupach)

· Analiza rysunku technicznego - dlaczego nie rozumiemy rysunków technicznych oraz dlaczego komunikacja jest ważniejsza niż znajomość norm (burza mózgów)

· Zasada powłoki i zasada niezależności - orzekanie o zgodności/niezgodności wyrobów oraz dobór narzędzi i metod pomiarowych dla wybranych przykładów

· "Profil" - wizualizacja pola tolerancji oraz analiza odchyłek i metody ich raportowania

· Zasada maksimum materiału - analiza wybranych przykładów

· Bicie - typowanie rodzaju odchyłki

· Odchyłki geometryczne - wizualizacja wielkości odchyłek geometrycznych wyrobów

· Odchyłki geometryczne - określanie rodzaju odchyłek geometrycznych wyrobów

· Składowe tolerancji geometrycznych - analiza składowych na przykładzie odchyłki pozycji
i odchyłki bicia promieniowego

· Bazowanie - analiza wpływu kolejności bazowania dla przykładowego wyrobu z branży motoryzacyjnej

· Bazowanie - analiza błędów bazowania dla wybranego przykładu z branży motoryzacyjnej

· Bazowanie - analiza lokalizacji punktów RPS na wybranym przykładzie z branży motoryzacyjnej

· Dobór przyrządów i strategii pomiarowych na przykładzie rysunku wyrobu z branży motoryzacyjnej (ćwiczenie
w grupach)

· Wykonanie rysunku technicznego dla prostego przyrządu pomocniczego, nadanie baz oraz wybór rodzaju i wielkości tolerancji geometrycznych (ćwiczenie w grupach)

· "Obliczenie" prostego sprawdzianu funkcjonalnego do weryfikacji wybranej tolerancji geometrycznej (ćwiczenie
w grupach)

· Znajdowanie błędów w dokumentacji przykładowego wyrobu z branży motoryzacyjnej (ćwiczenie w grupach)

· Analiza przykładowych konstrukcji oraz rysunków technicznych z branży motoryzacyjnej (z możliwością analizy rysunków klienta)

Prelegenci

Cytat
trener TQMsoft, specjalista

Gdzie i kiedy

Kraków 15 - 16 stycznia 2018
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

Weź udział

Cena 1
PLN netto/os.
1950 PLN
Cena zawiera:
  • Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.
Weź udział

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia- W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.


Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!