Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne wg normy ISO oraz ASME

O szkoleniu

1.  GPS – specyfikacja geometryczna produktu.
2.  Struktura norm GPS.
3.  Klasyfikacja wymiarów.
4.  GD&T - geometryczne wymiarowanie i tolerowanie a GPS.
5.  Klasyfikacja tolerancji geometrycznych.
6.  Symbolika tolerancji geometrycznych.
7.  Tolerowanie ogólne GDT:

 • dla wymiarów liniowych, 
 • dla wymiarów kątowych, 
 • oznaczanie tolerancji ogólnych.

8.  Tolerowanie stanu swobodnego.
9.  Tolerancje kształtu:

 • prostoliniowości, 
 • płaskości, 
 • okrągłości, 
 • walcowości,
 • kształtu wyznaczonego zarysu (bez baz), 
 • kształtu wyznaczonej powierzchni (bez baz).

10.  Identyfikowalność metrologiczna odchyłek kształtu.
11.  Bazy: ich rodzaje i układy baz.
12.  Tolerancje kierunku:

 • równoległości, 
 • prostopadłości, 
 • nachylenia.

13.  Tolerancje położenia:

 • pozycji, 
 • współśrodkowości/współosiowości, 
 • symetrii.

14.  Tolerancje kształtu wyznaczoneg-zarysu i kształtu wyznaczonej powierzchni (z bazami).
15.  Tolerancje bicia.
16.  Warunki (zasady) stosowane w tolerowaniu (MMC, LMC, RMC, EC).

 

Ćwiczenia:

 • Przykłady specyfikowania wymagań na rysunkach. 
 • Interpretacja zapisów wymagań GDT. 
 • Rozwiązywanie problemów i zadań w zespołach, dyskusja. 
 • Czytanie zapisów specyfikacyjnych na rysunkach technicznych. 
 • Interpretacja wymagań z warunkiem max materiału. 
 • Pomiary wybranych tolerancji geometrycznych (równoległość, bicie itp.).
 • Obliczanie dopuszczalnych tolerancji geometrycznych.

Zalecenia dla Uczestników:
Posiadanie podstawowych wiadomości z rysunku technicznego maszynowego.

Dlaczego warto wziąć udział?
 • Nabycie umiejętności interpretowania oznaczeń i symboli na rysunku technicznym maszynowym.

 • Poznanie symboli i oznaczeń stosowanych do ścisłego określenia wymagań wymiarowych i geometrycznych na rysunkach technicznych -GDT

 • Poznanie dodatkowych wymagań służących do zwiększania tolerancji geometrycznych bez pogarszania warunków montowalności.

Kto powinien wziąć udział?
 • specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości,

 • liderzy projektów,

 • audytorzy wewnętrzni SZJ, ZSZJ,

 • konstruktorzy, specjaliści ds. pomiarów, 

 • kadra produkcyjna średniego i wyższego szczebla,

 • kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

Program szkolenia

Uczestnik nauczy się:

 • Właściwego oznaczania rodzajów wymiarów i tolerancji GD&T.
 • Rozumienia wymiarowania wg zasady niezależności i powłoki.
 • Interpretacji zapisów na rysunkach technicznych maszynowych.
 • Poznania i rozumienia dodatkowych  wymagań ważnych dla  montowalności (maksimum i minimu materiału).
 • Obliczania dopuswzczalnych tolerancji GD&T.
 • Prawidłowego dobierania baz i układów baz.

Uczestnik dowie się:

 • O sposobach podejścia do zagadnienia tolerowania geometrycznego wg koncepcji ISO oraz ASME.
 • O tworzeniu modeli geometrycznych wyrobu.
 • O różnych koncepcjach i definicjach wymiarów.
 • Jak oznacza się różne rodzaje wymiarów wg ISO1405.
 • Jakie rozróżnia się rodzaje tolerancji geometrycznych i jak zaznacza na rysunkach technicznych.
 • O wymaganiach maksimum i minimum materiału oraz zewnętrznego pola tolerancji, wspólnego pola tolerancji, stanu swobodnego. Czym się kierować odnośnie zastosowania tych wymagań.
 • Jak interpretować zapisy i oznaczenia na rysunkach technicznych.
 • O powiązaniach zapisów rysunkowych z pomiarami.

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

 • Poprawne rozumienie zapisów rysunkowych pozwala na utworzenie dokumentacji wytwarzania i pomiarów.
 • Pozwalają na stwierdzenie czy możliwe jest połączenie ze sobą wyrobów na etapie montażu.
 • Umożliwiają ocenić zgodność wyrobów z dokumentacją techniczną.
 • Ułatwiają porozumienie w ramach prac zespołu lub między producentem a odbiorcą.
 • Są niezbędne do pracy na niektórych stanowiskach (konstruktora, inżyniera produkcji, metrologa, eksperta).

Czas trwania

2 DNI PO 8 GODZ.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

Rejestracja

Szkolenie
2 250
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • parking
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu, 
 • materiały w formie papierowej, segregator, notatnik, długopis,
 • bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
 • możliwość bezpłatnych 3-miesięcznych konsultacji po szkoleniu,
 • obiady, przerwy kawowe oraz słodki poczęstunek

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!