Szkolenie: Wymóg prawny opracowania STWIORB i zasady opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Przedmiaru robót

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/wymog-prawny-opracowania-stwiorb-i-zasady-opracowania-specyfikacji-technicznej-wykonania-i-odbioru-robot-budowlanych-oraz-przedmiaru-robot-44928-id386

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest:

Podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu sporządzania przedmiaru robót na potrzeby realizacji inwestycji zgodnie z procedurą zamówień publicznych

Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość:

Poznanie katalogu popełnianych błędów przy opracowaniu przedmiarów robót,
Możliwość przedyskutowania trudnych tematów z zakresu omawianych zagadnień i nauka pod okiem doświadczonego praktyka

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do osób:

Zajmujących się wykonywaniem przedmiarów i kosztorysów, rozliczaniem robót budowlanych oraz ich weryfikacją,
Zainteresowanych opracowaniem przedmiarów robót i kosztorysów zgodnie z przepisami prawnym
Osób zajmujących się przygotowaniem inwestycji budowlanych

Program szkolenia:

1. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Technicznych Wymagania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB)

1.1. Dyrektywy unijne
1.2. Ustawa prawo zamówień publicznych
1.3. Rozporządzenie MI w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, STWIORB oraz …

2. Opis przedmiotu zamówienia

2.1. Zasady opisu przedmiotu zamówienia
2.2. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia
a/Projekt budowlany
b/ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

3. Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

3.1. Cel opracowania
3.2. Definicje
3.3. Systematyka podziału robót

4. Elementy i zakres STWIORB

4.1. Część ogólna
4.2. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych
4.3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
4.4. Wymagania dotyczące środków transportu
4.5 Wymagania dotyczące robót budowlanych
4.6. Opis działań związanych z kontrolą wyrobów i robót budowlanych
4.7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
4.8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
4.9. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących
4.10. Dokumenty odniesienia

5. Rola STWIORB dla Wykonawcy i Zamawiającego

6. Przykłady STWIORB

7. Podstawa prawna opracowania Przedmiaru robót

8. Cel opracowania Przedmiaru robót

9. Elementy Przedmiaru robót

10. Odniesienie roboty podstawowej do STWIORB

11. Zawartość tabeli Przedmiaru robót

12. Robota podstawowa w ujęciu brutto

12.1. Robota tymczasowa
12.2. Praca towarzysząca

13. Opracowanie robót podstawowych i zapisy w przedmiarze robót

14. Popełniane błędy przez Zamawiających w SIWZ

15. Popełniane błędy przy sporządzaniu Przedmiaru robót

16. Przykłady, dyskusja, odpowiedzi na pytania

Informacje o prelegentach:

Niezależny Inżynier Konsultant – posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, FIDIC. Jest członkiem Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC/SIDIR, Rzeczoznawcą Kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych. Współautorką dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji finansowanych z funduszy ISPA, Phare, Spójności oraz PO IiŚ. Posiada dyplom specjalisty ds. zarządzania produkcją i jakością. Ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej Wydział Inżynierii Lądowej kierunek Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego. Doświadczenie i praktykę zdobyła jako ekspert, członek zespołu Inżyniera kontraktu oraz Inżynier kosztów przy realizacji inwestycji finansowanych z funduszu Spójności według warunków kontraktowych FIDIC. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej oraz Politechnice Krakowskiej z zakresu przygotowania do realizacji i rozliczania inwestycji finansowanych z funduszy UE. Prowadzi Biuro zarządzania projektami inwestycji budowlanych specjalizujące się w przygotowaniu projektów do realizacji inwestycji budowlanych, zarządzaniu i rozliczaniu projektów finansowanych z funduszy UE i budżetu państwa.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 350 PLN - dla osób, których finansowanie za szkolenie pochodzi w co najmniej 70% ze środków publicznych. W innym przypadku należy doliczyć 23% VAT

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, materiały piśmiennicze, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenia, konsultacje w trakcie i po szkoleniu

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia poprzez formularze kontaktowe dostępne u góry strony oraz wniesienie opłaty za szkolenie.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń z potwierdzeniem wpłaty

Wydarzenie: Wymóg prawny opracowania STWIORB i zasady opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Przedmiaru robót