Szkolenie

Wynagrodzenia pracowników w świetle sądowego orzecznictwa i urzędowych interpretacji

O szkoleniu

Prawidłowe obliczenie pensji pracowników to wyższa szkoła jazdy, zwłaszcza że nie pomagają tu trudne i niejednoznaczne przepisy płacowe. Przedstawiamy analizę tych regulacji na podstawie najciekawszego i najnowszego dorobku orzeczniczego sądów i interpretacji urzędów. Wyroki i interpretacje zawierają cenne wskazówki, jak sobie poradzić w praktyce z ustalaniem wynagrodzeniem. Celem szkolenia jest pokazanie sposobu rozwiązania najbardziej kontrowersyjnych problemów rodzących się na tym tle.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

1) Wynagrodzenie za czas przepracowany (tzw. częściowe)

wynagrodzenie częściowe za miesiąc, kiedy pracownik chorował przez 30 dni i przepracował jeden dzień
wynagrodzenie częściowe za luty
wynagrodzenie częściowe za miesiąc, w środku którego doszło do zmniejszenia lub podwyższenia stałej stawki miesięcznej
2) Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za urlop

wliczanie do podstawy wymiaru premii, nagród i wynagrodzenia za nadgodziny
Czy składniki wypłacone z opóźnieniem wchodzą do podstawy wymiaru?
Jak ustalać współczynnik ekwiwalentu, w tym dla niepełnoetatowców, niepełnosprawnych i pracowników szpitali?
3) Wynagrodzenie normalne i dodatki za godziny nadliczbowe

Co to jest normalne wynagrodzenie i stawka osobistego zaszeregowania?
Czy dzielnikiem są godziny normatywne, czy wynikające z rozkładu czasu pracy?
Czy do podstawy wymiaru wliczamy premie i dodatki do wynagrodzenia?
4) Wynagrodzenie za czas odsunięcia od pracy podczas wypowiedzenia

Czy takie zwolnienie od pracy jest dopuszczalne i kiedy?
Jak je wynagradzać?
Czy w wynagrodzeniu uwzględniamy premie wynikowe?
5) Odprawy emerytalna i rentowa

nabycie prawa do emerytury w jakiś czas po rozwiązaniu stosunku pracy
uzyskanie odprawy przez zatrudnionego w kilku miejscach
Czy należy się zwalnianemu w ramach redukcji grupowych?
Kiedy ją dostaje pracownik pobierający emeryturę podczas zatrudnienia?
Czy zasady jej nabycia przez kierowników państwowych wolno określić w układzie zbiorowym?
6) Odprawa z tytułu zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników

Kiedy nieprawidłowo zwolniony z pracy w tym trybie musi zwrócić odprawę?
Czy odprawa przysługuje pracownikowi odchodzącemu z pracy za 7-dniowym uprzedzeniem w związku z transferem pracodawcy?
Kiedy odprawa należy się zwalnianemu członkowi zarządu spółki handlowej?
7) Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy dla przywróconego do pracy przez sąd

Czy pomniejszamy je o pobierane w trakcie pozostawania bez pracy emeryturę, zasiłek chorobowy, odszkodowanie antykonkurencyjne, czy pensję z innego zakładu?
Czy obok niego przysługuje odszkodowanie cywilne?
Kiedy wolno je obniżyć o odprawę z ustawy o zwolnieniach grupowych i o odszkodowanie z racji nieprawidłowego zwolnienia?
Od kiedy przysługuje to wynagrodzenie nieprawidłowo zwolnionej ciężarnej, która poinformowała o ciąży już po rozstaniu?
8) Odszkodowanie za niezgodne z prawem lub nieuzasadnione zwolnienie z pracy

Kiedy obok niego należy się odszkodowanie z kodeksu cywilnego?
nieprawidłowe zwolnienie chronionego pracownika zatrudnionego na umowie okresowej bez klauzuli dopuszczającej jej wypowiedzenie
rozwiązanie umowy o pracę przewidującej dłuższy od kodeksowego okres wypowiedzenia
9) Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu zatrudnienia

Kiedy pracownik może się domagać zmniejszenia kary umowy za naruszenie zakazu konkurencji?
Co się dzieje, gdy były szef spóźnia się wypłaty raty odszkodowania?
Jak obliczać odszkodowanie, jeśli zatrudnienie trwało kilka miesięcy, a zakaz konkurencji ma trwać np. 2 lata?
Czy można przekroczyć limity ustawy kominowej przy określaniu odszkodowania antykonkurencyjnego dla kierownika państwowego?
10) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)

Jak czas choroby wliczamy do stażu uprawniającego do trzynastki?
Czy urlop macierzyński uprawnia do trzynastki bez względu na staż?

Prelegenci

Cytat
Renata Majewska – właścicielka firmy „Biuro Kadr i Płac”. Prawnik, doświadczony wykładowca w dziedzinie prawa pracy, w tym w praktycznym rozliczaniu wynagrodzeń. Autorka licznych artykułów poświęconych praktycznym aspektom stosowania prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wieloletnia redaktorka w dziale prawnym „Rzeczpospolitej”.

Gdzie i kiedy

Wrocław 19 listopada 2012
.

Wrocław

.

woj. dolnośląskie

Weź udział

Cena 1
+ 23% Vat
430 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w szkoleniu autorskie materiały szkoleniowe lunch, serwis kawowy certyfikat ukończenia szkolenia
Weź udział

Organizator

Polexpert Sp. z o.o.
02-676 Warszawa
Postępu 12
woj. mazowieckie
Szanowni Państwo Z dużą przyjemnością pragnę Państwa poinformować, iż z dniem 17 maja 2012 r. nastąpiło połączenie działalności spółek Polexpert Sp. z o.o., Eurodirect Sp. z o.o. oraz BDO Sp. z o.o. Połączenie ma na celu optymalizację dział...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Polexpert Sp. z o.o.
02-676 Warszawa Postępu 12
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!