Szkolenie

Wynagrodzenia w sferze budżetowej ze szczególnym uwzględnieniem naliczania 13-tek

O szkoleniu

.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

TEMAT: Wynagrodzenia w sferze budżetowej ze szczególnym uwzględnieniem naliczania 13-tek

TERMIN: 09.12.2011
LOKALIZACJA: Warszawa, ul. Bagno 2 (Metro Świętokrzyska) mapa
CENA: 430 zł + VAT *
* dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych cena zwolniona z podatku

Przy zgłoszeniach więcej niż 2 osób udzielamy rabatu 15%


Prelegent
Magdalena Kasprzak >>> czytaj więcej


Rozpoczęcie godz. 10.45

1. Ustawa kominowa, a pracownicy samorządowi – kto jest wynagradzany na jakiej podstawie

a.Wynagrodzenia z ustawy kominowej – jakie składniki wynagrodzenia i na jakich zasadach przysługują pracownikom

b. Wynagrodzenia pracowników samorządowych – z czego składa się wynagrodzenia pracownika samorządowego

2. Podstawowe dodatki do wynagrodzenia pracowników

a. Dodatek stażowy
- Jak dokładnie naliczyć jego wysokość (jaki staż pracy powinien być brany pod uwagę, czy przerwy w zatrudnieniu wpływają na prawo do dodatku?)
- Dodatek stażowy, a praca u kilku pracodawców
- Pracownik prawo do dodatku w wyższej wysokości uzyskuje w trakcie miesiąca

b. Dodatek funkcyjny
- Kto ma do niego prawo
- W jaki sposób ustalić wysokość tego dodatku
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne

a. Jak ustalić uprawnienia pracownika do nagrody?
-Co należy rozumieć pod pojęciem „przepracowanego roku”?
-Jak traktować usprawiedliwione nieobecności w pracy?
-Jakie nieobecności traktowane są jako czas przepracowany?

b. Kiedy wypłacamy trzynastkę w niepełnej wysokości?
-Kto i kiedy ma prawo do takiej nagrody?

c. Kiedy można pozbawić pracownik prawa do nagrody?

d. Zasady naliczania wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- Od czego zależy wysokość nagrody?
- Co wchodzi w skład wynagrodzenia pracownika?
- Czy dodatek stażowy za czas choroby uwzględnić przy naliczaniu wysokości trzynastki?
- Jakie składniki nie są zaliczane do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?
- Jak traktować dodatkowe składniki wynagrodzenia? Wliczać – nie wliczać?

e. Błędnie wypłacona pracownikowi nagroda
- Jak należy postąpić gdy źle naliczono wysokość nagrody?
- Co w przypadku gdy nagroda została wypłacona bezprawnie?
- Czy nagrodę można potrącić z wynagrodzenia pracownika?
- Czy pracownik może wystąpić do sądu z roszczeniem o wypłatę nagrody?

4. Nagroda jubileuszowa

a. Jak liczyć staż pracy uprawniający do nagrody

b. Jakie składniki wynagrodzenia wpływają na wysokość nagrody

c. Kiedy pracownik nagrody nie dostanie

Zakończenie godz. 16.30
(w trakcie 15 minutowe przerwy kawowe i około godzinna przerwa obiadowa)Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest:

* przesłanie drogą elektroniczną lub faxem prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej;

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej, listem poleconym lub faxem najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia (decyduje data wpływu do Hensen Polska Sp. z o.o.). Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
Więcej: http://www.hensen.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=81&cntnt01returnid=40

Czas trwania

10:45 - 16:30

Prelegenci

Cytat
.

Gdzie i kiedy

Warszawa 9 grudnia 2011
Hensen

Warszawa

Bagno 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 9 grudnia 2011
Hensen

Warszawa

Bagno 2

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
+ 23% VAT
430 PLN
Cena zawiera:
  • dla opłacających szkolenie co najmniej w 70% ze środków publicznych cena zwolniona z VAT
Weź udział

Organizator

Hensen Polska Sp. z o.o.
02-202 Warszawa
Drawska 10a/27
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest:

* przesłanie drogą elektroniczną lub faxem prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia zamieszczonej na stronie internetowej;

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej, listem poleconym lub faxem najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia (decyduje data wpływu do Hensen Polska Sp. z o.o.). Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Hensen Polska Sp. z o.o.
02-202 Warszawa Drawska 10a/27
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!