Szkolenie

Wynagrodzenia za pracę dla początkujących

O szkoleniu

Celem szkolenie jest przygotowanie Uczestnika do naliczania wynagrodzeń za pracę, które są jednym z bardziej problematycznych elementów w pracy specjalisty ds. kadr i płac. Naszym celem jest umożliwienie Uczestnikom zrozumienia i nabycia umiejętności naliczania wynagrodzeń. W szkoleniu zawarta jest treść merytoryczna, poparta podstawami prawnymi, duża liczba przykładów oraz test końcowy. Uczestnik może również zweryfikować przyswojoną wiedzę w kilkudziesięciu zadaniach zmieszczonych w szkoleniu. Istnieje możliwość konsultacji z trenerem za pośrednictwem e-maila.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie dedykujemy osobom, które zamierzają podjąć pracę w działach kadr i płac, księgowości lub już pracują a chciałby usystematyzować, zaktualizować lub uzupełnić swoją wiedzę: kierownikom i specjalistom działów kadr i płac, właścicielom i pracownikom biur rachunkowych, osobom prowadzącym działalność gospodarczą, które zatrudniają pracowników, studentom oraz wszystkim osobom zainteresowanym tematyką szkolenia.

Program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA

1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę

2. Minimalne wynagrodzenie za pracę

a. jego wpływ na inne składniki wynagrodzeń i świadczenia ze stosunku pracy
b. składniki przyjęte do wysokości ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę

3. Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca:

a. z tytułu nieobecności spowodowanej niezdolnością do pracy z powodu choroby
b. z tytułu innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy

4. Wynagrodzenie za godziny nocne

5. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

a. „normalne” wynagrodzenie
b. dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych

6. Ustalanie podstaw składników wynagrodzeń

a. wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
składniki wchodzące do podstawy urlopowej i ekwiwalentu za urlop
wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej, godzinowej i akordowej
ustalanie podstawy urlopowej i ekwiwalentu za urlop – stałe i zmienne składniki
wynagrodzenia wypłacane w różnych terminach
uzupełnianie podstawy urlopowej
współczynnik urlopowy
b. wynagrodzenie za urlop okolicznościowy
c. wynagrodzenie za urlop szkoleniowy
d. wynagrodzenie za pozostawanie w gotowości do pracy
e. wynagrodzenie w przypadku obniżenia jakości produktu lub usługi
f. wynagrodzenie za czas przerwy w pracy
g. wynagrodzenie za czas dyżuru
h. odprawy i odszkodowania
i. wyrównanie wynagrodzenia po przeniesieniu do innej pracy

7. Odliczenia od wynagrodzenia:

a. składki na ubezpieczenie społeczne
rodzaje składek i ich wysokość procentowa
podstawa wymiaru składek
zasady ustalania składki na ubezpieczenie wypadkowe
ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
b. składki na ubezpieczenie zdrowotne
rodzaje składek i ich wysokość procentowa
podstawa wymiaru składek
zasady ustalania wysokość poszczególnych składek
c. zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych
koszty uzyskania przychodu (zryczałtowane, 50% oraz rzeczywiste)
skala podatkowa i ulga podatkowa
kwota wolna od pdof
zasady ustalania podstawy oraz zaliczki na pdof

8. Lista płac – ustalanie wynagrodzenia do wypłaty

9. Składniki wynagrodzenia i świadczenia zwolnione z obowiązku opłacania składek ZUS i zaliczki na pdof

10. Szczególne przypadki podlegania ubezpieczeniom:

a. osoby pobierające zasiłek macierzyński
b. osoby przebywające na urlopach wychowawczych
c. opłacanie składek w przypadku zbiegu umowy zlecenie i o dzieło z przebywaniem na urlopach związanych z rodzicielstwem

11. Obliczanie narzutów na wynagrodzenia

a. definicja przychodu i dochodu
b. składki na ubezpieczenie społeczne
rodzaje składek i ich wysokość procentowa
podstawa wymiaru składek
zasady ustalania składki na ubezpieczenie wypadkowe
ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
c. składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
wysokość procentowa składek
podstawa wymiaru składek
zwolnienia pracodawcy z opłacania składek
d. składka na Fundusz Emerytur Pomostowych
wysokość procentowa składki
zasady jej opłacania
podstawa wymiaru składki i jej ograniczenie

12. Zgłoszenie ZUS ZSWA i informacja ZUS IWA

a. zasady wypełniania formularzy
b. terminy składania

13. Zwrot kosztów użytkowania samochodu prywatnego pracownika do celów służbowych:

a. ryczałt samochodowy
b. „kilometrówka”

14. Ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży zamiast roboczej oraz za używanie narzędzi pracownika

a. zasady ustalania wysokości ekwiwalentów
b. zasady zwolnienia z oskładkowania i opodatkowania

15. Potrącenia z wynagrodzeń

a. rodzaje potrąceń
b. kolejność dokonywania potrąceń
c. granice potrąceń
d. kwoty wolne od potrąceń
e. zbieg potrąceń
f. obowiązki pracodawcy w związku z dokonywaniem potrąceń na mocy tytułów wykonawczych
g. sankcje karne za brak współpracy z organami administracji państwowej i komornikami

16. Dokumentacja związana z wynagrodzeniami za pracę:

a. dokumenty rozliczeniowe ZUS
b. deklaracje i informacje roczne (PIT-11, PIT-40, PIT-4R I PIT-8AR)
c. karta przychodów i karta wynagrodzeń
d. ochrona wynagrodzenia za pracę
e. termin wypłaty wynagrodzenia
f. zaświadczenia wystawiane przez pracodawcę

Czas trwania

W celu zapewnienia Uczestnikowi komfortu nauki i zniwelowania zbędnego stresu umożliwiliśmy samodzielne podjęcie decyzji, co do tempa odbywania szkolenia oraz godzinie i czasie jego realizacji. Uczestnik uzyskuje dostęp do treści dydaktycznej i materiałów dodatkowych na okres 35 dni (5 tygodni). Ze szkolenia można korzystać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę z każdego miejsca z dostępem do Internetu.

Prelegenci

Cytat
Małgorzata Grajewska - absolwentka UMK zarządzania zasobami pracy, Szkoły Trenerów Metrum. Od 6 lat prowadzi szkolenia na rynku otwartym oraz szkolenia zamknięte. Doświadczenie zdobywała prowadząc działy personalne wielu firm o różnym profilu działalności. Przeprowadziła ponad 1.500 godzin szkoleniowych. Prowadzi firmę w zakresie doradztwa kadrowo-płacowego oraz szkoleń.

Gdzie i kiedy

platforma e-leaarning 5 stycznia 2015 - 10 stycznia 2016
platforma e-learning

platforma e-leaarning

platforma e-learning

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
138,21 zł netto + 23% VAT
170 PLN
Cena zawiera:
  • Dostęp do szkolenia przez okres 35 dni (5 tygodni) materiały dydaktyczne kilkadziesiąt przykładów ponad 30 zadań do samodzielnego rozwiązania test końcowy 2. Dostęp do formularzy związanych z tematem szkolenia 3. Dostęp do materiałów dodatkowych związanych z tematem szkolenia (przydatnych w codziennej pracy schematów) 4. Indywidualne konsultacje z trenerem za pośrednictwem poczty elektronicznej 5. Zaświadczenie ukończenia szkolenia – samodzielny wydruk z portalu szkoleniowego – w cenie szkolenia
Weź udział

Organizator

Personnel Project Małgorzata Grajewska
85-795 Bydgoszcz
Gen. Hallera 7
woj. kujawsko-pomorskie
Oferujemy: Szeroki zakres rozwiązań w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi: 1. Szkolenia otwarte oraz zamknięte z zakresu kadr i płac, prawa pracy, zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozwoju osobistego w formie: a. e-learning b. blend...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

zakup szkolenia dokonywany jest bezpośrednio przez stronę Personnel Project www.dp-pp.pl za pośrednictwem przelewu tradycyjnego lub systemu płatności internetowej PayU.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Personnel Project Małgorzata Grajewska
85-795 Bydgoszcz Gen. Hallera 7
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!