Szkolenie

Wyodrębniona Ewidencja Księgowa Projektów Unijnych

O szkoleniu

Celem szkolenia jest nabycie i poszerzenie wiedzy pracowników Urzędu z zakresu wyodrębnionej ewidencji księgowej w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Nabycie praktycznych umiejętności związanych z rozliczaniem projektów w ramach RPO WL 2014-2020.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie dedykowane jest w szczególności Pracownikom Oddział Wdrażania Projektów w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program szkolenia

1.  Cel i podstawa prowadzenia wyodrębnionej księgowości projektu w prawie unijnym i polskim

2.  Zmiany w Nowej Perspektywie 2014-2020

3.  Rzeczywiste aspekty regulacji wewnętrznych w zakresie rachunkowości w jednostce organizacyjnej w zależności od jej rodzaju:

a)  polityka rachunkowości (dobre praktyki),

b)  zakładowy plan kont

c)  system informatyczny

4.  Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości dla celów ewidencji operacji związanych z projektem

5.  Sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej z omówieniem przykładów

6.  Sposoby stosowania odpowiedniego kodu księgowego

7.  Kwestie szczegółowe związane z wprowadzeniem wyodrębnionej ewidencji lub kodu księgowego

a)  wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie

b)  terminy i warunki przeksięgowań – w tym praktyczne przykłady

c)  ewidencja i rozliczanie wydatków dotyczących dofinansowania do aktywów

d)  ewidencja zwrotu części lub całości dotacji

e)  dofinansowanie w sprawozdaniu finansowym

f)   konsekwencje związane z brakiem prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej

8.  Praktyczne wypełnianie obowiązku prowadzenia kontroli wyodrębnionej księgowości jako element kontroli na miejscu realizacji projektu

9.  Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej i kodu księgowego

10.   Ogólne zasady dokumentowania wydatków oraz ich praktyczne zastosowanie

a)  Wymagania wynikające z przepisów prawa

b)  Szczególne wymagania dla dokumentacji projektowej – przykłady

11.   Rodzaje dokumentów wymagane dla poszczególnych rodzajów wydatków kwalifikowanych – Omówienie rzeczywistych przypadków dotyczących wynagrodzeń, środków trwałych, podróży służbowych, umów cywilnoprawnych itp.

12.   Środki trwałe w projektach – wartość początkowa, ewidencja, trwałość

13.   Archiwizacja dokumentów – najlepsze rozwiązania i rzeczywiste przykłady

a)  terminy archiwizacji wynikające z przepisów prawa a termin wynikający z umowy o dofinansowanie

b)  sposób archiwizacji (szczególne wymogi w projektach dofinansowanych z dotacji)

14.   Case studies – omówienie praktycznych przykładów (np. plany kont, opisywanie dokumentów, metody archiwizacji, zakańczanie projektu, itp.)

Prelegenci

Cytat

Trener Radosław Gierałtowski - Specjalista z zakresu analizy finansowej, planowania, controllingu finansowego, sprawozdawczości budżetowej, budżetów zadaniowych, aplikacji i rozliczania środków współfinansowanych z Unii Europejskiej. Z wykształcenia ekonomista i finansista.

Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Finansów i Informatyki na Uniwersytecie w Białymstoku. Przebył liczne kursy doszkalające, a zdobytą wiedzę i umiejętności przekazuje Uczestnikom swoich szkoleń. Doświadczenie zawodowe zdobył w bankach oraz urzędach gminnych. Aktualnie pracuje jako Główny Specjalista w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, nieustannie zwiększając swoje doświadczenie i umiejętności. Doświadczenie trenerskie zdobył szkoląc właścicieli firm i przedsiębiorstw, studentów, właścicieli i kadrę zarządzającą. Szkolił pracowników jednostek samorządowych, pracowników służb cywilnych oraz kadry menedżerskie różnego szczebla, a także osoby przystępujące do projektów w ramach zakładana własnej działalności gospodarczej.

Gdzie i kiedy

Online 29 marca 2021

Gdzie i kiedy

Online 20 stycznia 2021

Gdzie i kiedy

Lublin 8 grudnia 2020
Alter Sp. z o.o.

20-824 Lublin

Al. Warszawska 102

woj. lubelskie

Weź udział

Cena szkolenia stacjonarnego
400 PLN
+23% vat
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia i po szkoleniu; ankieta oceniająca szkolenie; test sprawdzający wiedzę (pre i post test)
Cena szkolenia on-line
300 PLN
+23% vat
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia i po szkoleniu; ankieta oceniająca szkolenie; test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Organizator

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin
Aleja Warszawska 102
woj. lubelskie
ORYLION to działająca grupa doradcza, w ramach tej grupy doskonaleniem biznesu zajmuje się Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION. Instytucją szkoleniowa, działa od 2004 roku. Aktywnie zajmujemy się doskonaleniem zawodowym dla biznesu. ORYLION Ewo...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin Aleja Warszawska 102
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!