Szkolenie

Wyodrębniona Ewidencja Księgowa Projektów Unijnych

O szkoleniu

Wykład wsparty prezentacją multimedialną, warsztat praktyczny, studium przypadku, analiza przykładowych wniosków o płatność, dyskusja
Dlaczego warto wziąć udział?

Nabycie i poszerzenie wiedzy pracowników Urzędu z zakresu wyodrębnionej ewidencji księgowej w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Nabycie praktycznych umiejętności związanych z rozliczaniem projektów w ramach RPO WL 2014-2020.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie dedykowane jest w szczególności Pracownikom Oddział Wdrażania Projektów w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program szkolenia

1.  Cel i podstawa prowadzenia wyodrębnionej księgowości projektu w prawie unijnym i polskim

2.  Zmiany w Nowej Perspektywie 2014-2020

3.  Rzeczywiste aspekty regulacji wewnętrznych w zakresie rachunkowości w jednostce organizacyjnej w zależności od jej rodzaju:

a)  polityka rachunkowości (dobre praktyki),

b)  zakładowy plan kont

c)  system informatyczny

4.  Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości dla celów ewidencji operacji związanych z projektem

5.  Sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej z omówieniem przykładów

6.  Sposoby stosowania odpowiedniego kodu księgowego

7.  Kwestie szczegółowe związane z wprowadzeniem wyodrębnionej ewidencji lub kodu księgowego

a)  wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie

b)  terminy i warunki przeksięgowań – w tym praktyczne przykłady

c)  ewidencja i rozliczanie wydatków dotyczących dofinansowania do aktywów

d)  ewidencja zwrotu części lub całości dotacji

e)  dofinansowanie w sprawozdaniu finansowym

f)   konsekwencje związane z brakiem prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej

8.  Praktyczne wypełnianie obowiązku prowadzenia kontroli wyodrębnionej księgowości jako element kontroli na miejscu realizacji projektu

9.  Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej i kodu księgowego

10.   Ogólne zasady dokumentowania wydatków oraz ich praktyczne zastosowanie

a)  Wymagania wynikające z przepisów prawa

b)  Szczególne wymagania dla dokumentacji projektowej – przykłady

11.   Rodzaje dokumentów wymagane dla poszczególnych rodzajów wydatków kwalifikowanych – Omówienie rzeczywistych przypadków dotyczących wynagrodzeń, środków trwałych, podróży służbowych, umów cywilnoprawnych itp.

12.   Środki trwałe w projektach – wartość początkowa, ewidencja, trwałość

13.   Archiwizacja dokumentów – najlepsze rozwiązania i rzeczywiste przykłady

a)  terminy archiwizacji wynikające z przepisów prawa a termin wynikający z umowy o dofinansowanie

b)  sposób archiwizacji (szczególne wymogi w projektach dofinansowanych z dotacji)

14.   Case studies – omówienie praktycznych przykładów (np. plany kont, opisywanie dokumentów, metody archiwizacji, zakańczanie projektu, itp.)

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek  korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora. 

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych

Prelegenci

Cytat

Specjalista z zakresu analizy finansowej, planowania, controllingu finansowego, sprawozdawczości budżetowej, budżetów zadaniowych, aplikacji i rozliczania środków współfinansowanych z Unii Europejskiej. Z wykształcenia ekonomista i finansista.

Gdzie i kiedy

Lublin 7 grudnia 2021
Alter sp. z o. o.

20-824 Lublin

Aleja Warszawska 102

woj. lubelskie

Gdzie i kiedy

Poznań 20 stycznia 2022
Biurowiec Omega

60-529 Poznań

Ul. Dąbrowskiego 79 A - 11 piętro

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Online 31 marca 2022

Gdzie i kiedy

Kraków 11 maja 2022
Hotel DEMEL ***

30-085 Kraków

Ul. Głowackiego 22

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 18 - 19 października 2021
Novotel Wrocław City

53-011 Wrocław

Ul. Wyścigowa 35

woj. dolnośląskie

Zapisz się

550
Wrocław / Poznań / Kraków
550 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
450
Lublin
450 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
430
on-line
430 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin
Aleja Warszawska 102
woj. lubelskie
ORYLION to działająca grupa doradcza, w ramach tej grupy doskonaleniem biznesu zajmuje się Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION. Instytucją szkoleniowa, działa od 2004 roku. Aktywnie zajmujemy się doskonaleniem zawodowym dla biznesu. ORYLION Ewo...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

PLAN SZKOLENIA:

1 dzień szkolenia:

 • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
 • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
 • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
 • godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
 • godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./

MS TEAMS (link do szkolenia zostanie wysłane najpóźniej dzień przed szkoleniem)

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin Aleja Warszawska 102
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!