Wyroby budowlane 2020 - rynek wyrobów budowlanych z omówieniem praw i obowiązków producentów, importerów, dystrybutorów i stosujących wyroby budowlane.

O szkoleniu

Problemy związane z rygorami prawnymi dotyczącymi wyrobów budowlanych są bardzo różnorodne. Jest to spowodowane nie tylko różnorodnością ww. produktów ale też innym punktem widzenia producentów lub importerów a innym stosującym te wyroby. Na powyższe nakładają się działania organów kontrolujących rynek  w postaci badań próbek, prowadzenia postępowań kontrolnych i administracyjnych oraz wymierzania kar. Od 19 kwietnia 2020 r.  stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2019/515  z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 764/2008. Przedmiotowy akt prawny ma doniosłe znaczenie dla producentów wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem budowlanym chcących eksportować swe wyroby do innych krajów UE, jak  i dla stosujących w Polsce wyroby legalnie wprowadzone do obrotu w innych krajach UE. Nowy dokument, wydawany na mocy ww. rozporządzenia tj. Oświadczenie o wzajemnym uznawaniu, z pewnością usprawni eksport wyrobów budowlanych jak i weryfikację dokumentacji przez uczestników procesu budowlanego. Producenci, importerzy i dystrybutorzy zgłaszają też wiele wątpliwości związanych tworzeniem deklaracji właściwości użytkowych, przenoszeniem danych zawartych w tym dokumencie do informacji towarzyszącej oznakowaniu znakiem dopuszczającym do obrotu. Problemy występują też w trakcie poprawiania tych dokumentów wy wyniku kontroli organów kontroli rynku (WINB lub GUNB).   Szkolenie ma na celu pomoc w rozwiązywaniu ww. problemów. Jest przeznaczone zarówno dla osób stawiających pierwsze kroki w tematyce wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu jak i osób posiadających wieloletnie doświadczenie w tym zakresie W trakcie szkolenia są omawiane m.in.  konkretne przypadki problematyczne, wraz z podaniem przykładowych rozwiązań w zakresie wystawiania deklaracji i informacji towarzyszącej (wprowadzanie do obrotu pod brandem, rygory podwójnego oznakowanie CE i B, wyroby oferowane jednocześnie jako zastaw jak i oddzielnie, podzlecanie produkcji,  wyroby jednostkowego zastosowania, wyroby wytworzone na placu budowy). Przedstawione też są przykłady błędnych dokumentów.
Kto powinien wziąć udział?
 • Producentów wyrobów budowlanych
 • Importerów i dystrybutorów materiałów budowlanych
 • Osób zajmujących się wprowadzaniem wyrobów budowlanych do obrotu, nadzorem i kontrolą
 • Inspektorów nadzoru budowlanego i inwestorskiego, kierowników budowy i robót budowlanych
 • Przedsiębiorstw budowlanych realizujących inwestycje w generalnym wykonawstwie,
 • Developerów, spółdzielni mieszkaniowych budujących na sprzedaż domy i mieszkania
 • Pracowników administracji samorządowej odpowiedzialnych za realizację inwestycji budowlanych
 • Osób przygotowujących oferty przetargowe w zakresie wyrobów budowlanych
 • Wszystkich osób zainteresowanych tematyką wyrobów budowlanych i ich wprowadzaniem do obrotu

Program szkolenia

1. Podstawowe definicje dotyczące wyrobów budowlanych.

 

2. Obowiązki producenta wyrobów budowlanych.

 • Ocena zgodności z specyfikacją techniczną;
 • Wystawienie deklaracji właściwości użytkowych;
 • Oznakowanie znakiem dopuszczającym do obrotu wraz z informacją towarzyszącą;
 • Rozporządzenie 2019/515 (zakres stosowania, oświadczenie o wzajemnym uznawaniu, nowe obowiązki punktów kontaktowych, projekt z dnia 12 lutego ustawy o odpowiedzialności za naruszenie przedmiotowego rozporządzenia).
 • Sytuacje problematyczne (podwójne oznakowanie, nazwy handlowe, podzlecanie produkcji,

 

3. Obowiązki importera wyrobów budowlanych.

 • Zapewnienie przeprowadzenie przez producenta oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych;
 • Dodatkowe obowiązki związane oznakowaniem wyrobów budowlanych.

 

4. Obowiązki dystrybutora wyrobów budowlanych.
 

5. Dopuszczenie do zabudowania wyrobów budowlanych w obiekcie budowlanym.

 • Wskazanie jakie dokumenty dopuszczając do zabudowania wyroby budowlane w obiekcie;
 • Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego związane z wyrobami budowlanymi;
 • Dopuszczenie wyrobów budowlanych do zabudowania w obiektach budowalnych budowanych wznoszonych lub remontowanych w ramach zamówień publicznych.

 

6. Kontrola wyrobów budowlanych przez organy nadzoru rynku

 • Organy kontrolne;
 • Plan kontroli 2020  organów nadzoru rynku;
 • Procedura kontroli – zawiadomienie, czas kontroli, zasady kontroli;
 • Pobieranie próbek wyrobów budowlanych – przesłanki, procedura, skutki;
 • Omówienie Decyzji Prezesa UOKiK o karze w wysokości 49.745.460 zł;
 • Postanowienia i decyzje w zakresie wyrobów budowlanych;
 • Kary administracyjne;
 • Publiczne rejestry dotyczące wyrobów budowlanych.

Czas trwania

09.30-15.00

Prelegenci

Grzegorz Skórka - ekspert Ośrodka Szkoleń Budownictwa w zakresie przepisów prawa w tematyce wyrobów budowlanych. W latach 2009-2015 Naczelnik Wydziału Wyrobów Budowlanych Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Obecnie Dyrektor Wydziału Kontroli w Urzędzie Wojewódzkim. Doświadczony wykładowca specjalizujący się od lat w tematyce związanej z rynkiem wyrobów budowlanych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 16 wrzesień 2020

Rejestracja

Cena 1
zł + 23% VAT za 1 os.
450
Cena zawiera:
 • uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenie, konsultacje w trakcie i po szkoleniu.
Zapisz się

Organizator

Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
40-025 Katowice
Wojewódzka 50/6
woj. śląskie
Jesteśmy firmą szkoleniową specjalizującą się w realizacji kompleksowych i wielostopniowych programów szkoleniowych z zakresu nowoczesnego budownictwa, zamówień publicznych i prawa gospodarczego.
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia.

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia wystarczy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu.

platforma webinarowa: https://clickmeeting.com/pl.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Ośrodek Szkoleń Budownictwa IPW PROJEX Sp. z o.o.
40-025 Katowice Wojewódzka 50/6
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!