Wyroby i opakowania do kontaktu z żywnością – interpretacja wymagań Rozporządzenia UE nr 10/2011 i postępowanie w praktyce

O szkoleniu

Celem szkolenia jest omówienie rozporządzenia UE nr 10/2011 i wprowadzonych do niego zmian kolejnymi rozporządzeniami UE oraz zaleceń nowych Wytycznych Komisji Europejskiej. Wiedza z tego zakresu ma istotne znaczenie przy potwierdzaniu zgodności wyrobów do kontaktu z żywnością z przepisami oraz pozwala uniknąć wielu problemów i nieporozumień wynikających z niewłaściwej interpretacji wymagań obowiązujących przepisów.
Przedstawiona zostanie obowiązująca interpretacja wymagań dotyczących substancji stosowanych w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, z uwzględnieniem substancji dozwolonych, dopuszczalnych limitów migracji oraz wymagań dla substancji stosowanych w powłokach, klejach, farbach drukarskich i barwnikach. Przedstawione zostaną także wymagania jakie powinny spełniać wielowarstwowe i wielomateriałowe wyroby i opakowania do kontaktu z żywnością oraz występowanie odbicia farby w opakowaniach zadrukowanych.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do producentów, importerów, dystrybutorów oraz użytkowników wyrobów i materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, a także do pracowników służb kontrolnych odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów dotyczących materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz za prawidłowe ich stosowanie w codziennej praktyce, aby zapewnić, że wprowadzone do obrotu będą bezpieczne dla konsumenta.

Program szkolenia

Rozporządzenie UE nr 10/2011 i jego kolejne nowelizacje
Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące stosowania w praktyce przepisów rozporządzenia UE nr 10/2011
Interpretacja wymagań w zakresie składu materiału lub wyrobu, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian i aktualnych wytycznych Komisji Europejskiej
Unijny wykaz substancji dozwolonych
Dodawanie nowych substancji i wprowadzanie zmian do unijnego wykazu
Odstępstwa w odniesieniu do substancji niewłączonych do unijnego wykazu
Substancje niewłączone do unijnego wykazu (powłoki, farby, kleje, barwniki, rozpuszczalniki)
Substancje przeciwdrobnoustrojowe
Interpretacja wymagań dotyczących substancji dozwolonych do stosowania
Dopuszczalny limit migracji globalnej (OML)
Dopuszczalne limity migracji specyficznej (SML)
Substancje dodatkowe o podwójnym zastosowaniu (‘dual-use additives’)
Specyfikacje i ograniczenia w zakresie limitowania substancji dozwolonych w wyrobach z tworzyw sztucznych - omówienie na przykładach
Wymagania szczegółowe dla wielowarstwowych materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych
Wymagania szczegółowe dla wielomateriałowych, wielowarstwowych materiałów i wyrobów
Odbicie farby (set-off) w przypadku materiałów lub wyrobów zadrukowanych
Rodzaje dokumentacji potwierdzającej spełnianie przepisów Rozporządzenia UE 10/2011
Badania wyrobów i opakowań do żywności w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami przepisów

Miejsce: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 - budynek Kolmex
Termin: 23.11.2017 r., w godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch.

Czas trwania

1 dzień, 6 godz.

Prelegenci

Szkolenie poprowadzone będzie przez dr inż. Kazimierę Ćwiek- Ludwicką z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, eksperta w zakresie legislacji krajowej i unijnej, oceny zdrowotnej materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz ich badania w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami przepisów. Posiada długoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wykładów, autorka wielu artykułów i publikacji na temat interpretacji wymagań przepisów dotyczących wyrobów i opakowań do żywności.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

budynek Kolmex

00-844 Warszawa

Grzybowska 80/82

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
.
5
Cena zawiera:
  • zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, obiad.
Zapisz się

Organizator

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa
Grzybowska 77
woj. mazowieckie
Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard jest firmą szkoleniową, wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa. Organizujemy szkolenia biznesowe, seminaria i warsztaty zarówno w formule otwartej jak i zamkniętej d...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Dokonanie zgłoszenia poprzez jeden z poniższych sposobów:
- formularz zgłoszeniowy
- telefonicznie (22) 457 03 01 lub 602-119-518,
- faksem: (22) 457 03 11,
- e-mail: akademia@awuleopard.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa Grzybowska 77
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!