Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/wyroby-i-opakowania-do-kontaktu-z-zywnoscia-deklaracja-zgodnosci-i-dokumentacja-potwierdzajaca-w-lancuchu-dostaw-zgodnie-z-wymaganiami-aktualnych-przepisow-i-zalecen-komisji-europejskiej-69534-id156

Informacje o szkoleniu

 • Wyroby i opakowania do kontaktu z żywnością - deklaracja zgodności i dokumentacja potwierdzająca w łańcuchu dostaw, zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów i zaleceń Komisji Europejskiej


  ID szkolenia: 69534
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość Produkcja
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  budynek Kolmex
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień, 6 godz.
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Omówione zostaną deklaracje zgodności jakie powinny być wystawiane przez dostawców substancji chemicznych, produktów pośrednich (preformy, folie do termoformowania, elementy urządzeń itp.) i gotowych opakowań/wyrobów, z uwzględnieniem danych jakie powinny one zawierać, zgodnie z wymaganiami przepisów UE. Podkreślone zostanie znaczenie uaktualniania deklaracji zgodności oraz sposób postępowania w codziennej praktyce. Omówione będą także rodzaje dokumentacji (wewnętrznej i zewnętrznej) potwierdzającej zgodność dostarczanego produktu z wymaganiami przepisów, które są niezbędne przy wystawianiu deklaracji zgodności i muszą być udostępniane w ramach przeprowadzanych kontroli i audytu.
Na zakończenie szkolenia przewidziana jest dyskusja z możliwością wyjaśnienia i omówienia szczególnych problemów zgłoszonych przez uczestników, w zakresie tematyki objętej szkoleniem.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do producentów, importerów i dystrybutorów opakowań i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, z uwzględnieniem wyrobów gospodarstwa domowego, którzy wystawiają deklarację zgodności i muszą posiadać odpowiednią dokumentację potwierdzającą zgodność. Szkolenie adresowane jest także do inspektorów i audytorów przeprowadzających kontrole dokumentacji u dostawców, w celu potwierdzenia bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobów dostarczanych odbiorcy w łańcuchu dostaw.

Program szkolenia:

Ogólne i szczegółowe wymagania aktualnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego opakowań i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
Deklaracje zgodności i ich zawartość w zależności od rodzaju produktu dostarczanego w łańcuchu dostaw, z uwzględnieniem wyrobów zawierających barierę funkcjonalną oraz wytworzonych z zastosowaniem tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu – szczegółowe omówienie na przykładach
Potwierdzanie zgodności powłok, klejów i farb drukarskich stosowanych w wyrobach do kontaktu z żywnością i udostępnianie informacji o stosowanych substancjach
Rodzaje dokumentacji (zewnętrznej i wewnętrznej) wymaganej dla potwierdzenia bezpieczeństwa zdrowotnego wyrobu do kontaktu z żywnością dostarczanego w łańcuchu dostaw
Kontrola dokumentacji przeprowadzana u dostawców i odbiorców wyrobów w ramach urzędowej kontroli i audytu w celu potwierdzenia ich zgodności z wymaganiami przepisów dotyczących materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością w zakresie składu i dopuszczalnych limitów migracji
Miejsce: Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 - budynek Kolmex
Termin: 27.09.2017 r, w godz. 10.00-15.15
Cena: 590,- zł, zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch.

Informacje o prelegentach:

Szkolenie poprowadzone będzie przez dr inż. Kazimierę Ćwiek- Ludwicką z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, eksperta w zakresie legislacji krajowej i unijnej, oceny zdrowotnej i badania materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, posiadającej długoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wykładów, autora wielu publikacji naukowych z zakresu ustawodawstwa i bezpieczeństwa opakowań do żywności.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 590 zł wpisz opis .ceny

Cena zawiera:

zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, obiad.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Szkolenie poprowadzone będzie przez dr inż. Kazimierę Ćwiek- Ludwicką z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, eksperta w zakresie legislacji krajowej i unijnej, oceny zdrowotnej i badania materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, posiadającej długoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wykładów, autora wielu publikacji naukowych z zakresu ustawodawstwa i bezpieczeństwa opakowań do żywności.

Wydarzenie: Wyroby i opakowania do kontaktu z żywnością - deklaracja zgodności i dokumentacja potwierdzająca w łańcuchu dostaw, zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów i zaleceń Komisji Europejskiej