Wystąpienia publiczne i autoprezentacja - warsztaty praktyczne

O szkoleniu

Szkolenie przygotowuje do wystąpień publicznych oraz wzmacnia umiejętność autoprezentacji w oparciu o znajomość podstawowych zasad autoprezentacji i prezentowania treści, etapy przygotowania profesjonalnej prezentacji, ogólnych zasad prowadzenia prezentacji, sposobów koncentrowania uwagi i kierowanie poziomem energii słuchaczy, praktyczne umiejętności prowadzenia prezentacji, sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik po szkoleniu:

 • buduje własny wizerunek – jest wiarygodny,
 • buduje pewność siebie w trakcie prezentacji,
 • stosuje odpowiednie mechanizmy wywierania wpływu na innych,
 • kreuje sposoby uatrakcyjniania prezentowanych informacji,
 • wpływa na koncentrację odbiorców,
 • zapobiega popełnianiu błędów,
 • rozwija kontakt z grupą,
 • stosuje werbalne i niewerbalne sposoby koncentrowania uwagi,
 • interpretuje właściwie zachowania słuchaczy,
 • analizuje własny styl prowadzenia prezentacji i udoskonala go,
 • wyszukuje rozwiązania dla pojawiających się problemów,
 • kontroluje własne emocje w sytuacjach trudnych,
 • zmienia nastawienie niezainteresowanych odbiorców.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą zwiększyć swoją efektywność w zakresie wystąpień publicznych, menedżerów i kierowników prowadzących spotkania oraz prezentacje, ekspertów i specjalistów prowadzących spotkania z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi, a także dla wszystkich chcacych poznać zasady autoprezentacji, sposób przygotowania do prezentacji, poznać praktyczne umiejętności prowadzenia prezentacji oraz sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas wystąpień.

Program szkolenia

DIAGNOZA POTRZEB

Przed szkoleniem kierujemy do uczestników ankietę zawierającą program zajęć, z prośbą o zaznaczenie tematów i zagadnień, które są najbardziej interesujące oraz przedstawienie swoich oczekiwań względem szkolenia. Dzięki temu trener będzie mógł lepiej dopasować treść i ćwiczenia, które będą omawiane podczas szkolenia.

                                          

PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I

Podstawowe zasady autoprezentacji i prezentowania treści:

 • budowanie własnego wizerunku w oczach słuchaczy,
 • wiarygodność nadawcy (wiedza i kompetencje) jako podstawowy element zaufania,
 • budowanie własnej pewności w trakcie prezentacji,
 • efekt sympatii do nadawcy jako element sprzyjający zainteresowaniu,
 • uleganie, identyfikacja, internalizacja – podstawowe mechanizmy wywierania wpływu na innych,
 • różne sposoby uatrakcyjniania prezentowanych informacji,
 • sposoby koncentrowania uwagi odbiorcy na prezentowanych zagadnieniach,
 • rozpoznawanie sygnałów zainteresowania,
 • podstawowe błędy popełniane podczas prezentacji.

MODUŁ II

Etapy przygotowywania profesjonalnej prezentacji

Bardzo wiele zależy od tego, w jaki sposób osoba dokonująca prezentacji dobierze przedstawiane treści. Prezentacja nie może być bowiem ani zbyt syntetyczna i krótka, ani zbyt rozwlekła. Podstawowym warunkiem sukcesu jest zatem dobre merytoryczne przygotowanie i to zarówno od strony wyboru treści, jak i od strony wyglądu zewnętrznego i przygotowanych materiałów.

MODUŁ III

Ogólne zasady prowadzenia prezentacji - co stosować, a czego unikać?

W trakcie wystąpień publicznych działają pewne ogólne prawidłowości, które w konsekwencji mają ogromny wpływ na to, jak odbierana jest przez nas osoba dokonująca prezentacji. Znajomość tych prawidłowości (gdzie stawać, w którą stronę kierować wzrok, jak posługiwać się rzutnikiem, w jaki sposób rozdawać materiały, itd.) jest jednym z elementów budujących końcowy wizerunek osoby prowadzącej prezentację.

MODUŁ IV

Sposoby koncentrowania uwagi oraz kierowanie poziomem energii uczestników w trakcie wystąpień publicznych

 • ogólne prawidłowości dotyczące sposobów koncentrowania uwagi innych na własnej wypowiedzi,
 • nawiązywanie kontaktu z grupą,
 • niewerbalne sposoby koncentrowania uwagi – mowa ciała (mimika, gestykulacja, intonacja),
 • werbalne sposoby koncentrowania uwagi (głos, używany język i dobór słownictwa),
 • umiejętność werbalnego i niewerbalnego dostosowania się do odbiorców,
 • umiejętność właściwej interpretacji zachowań słuchaczy,
 • techniki aktywizujące i stabilizujące poziom energii słuchaczy,
 • zyski i straty związane z koncentracją uwagi na celu (zadaniu),
 • zyski i straty związane z koncentracją uwagi na uczestnikach,
 • umiejętność równoważenia tendencji do koncentracji na celu i tendencji do reagowania na potrzeby słuchaczy.

MODUŁ V

Praktyczne umiejętności prowadzenia prezentacji

 • analiza własnego stylu prowadzenia prezentacji/spotkania dla grupy,
 • uzyskanie informacji zwrotnych na temat swoich mocnych i słabych stron w pracy z grupami (wyznaczenie obszaru do dalszej pracy),
 • poszukiwanie optymalnych rozwiązań dla pojawiających się w grupie sytuacji trudnych.

MODUŁ VI

Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w trakcie prezentacji i spotkań

 • panowanie nad własnymi emocjami w sytuacjach trudnych,
 • reagowanie na trudne pytania,
 • radzenie sobie z brakiem zainteresowania/znudzeniem odbiorców,
 • możliwe reakcje na wątpliwości i zastrzeżenia słuchaczy,
 • radzenie sobie z nadmierną aktywnością uczestników spotkania,
 • możliwości poradzenia sobie z atakiem ze strony grupy,
 • sposoby radzenia sobie z przeżywanym stresem i tremą.

Uwaga! Treść merytoryczna może ulec zmianie w trakcie trwania szkolenia w związku z potrzebami Uczestników i przebiegiem zajęć.

Czas trwania

Dwa dni szkoleniowe - 9:00 - 16:00, 14 godzin zegarowych, 16 godzin dydaktycznych, przerwy

Prelegenci

Anna Krawulska-Biegańska

psycholog, trener, asesor, coach, mediator

Projektuje i realizuje działania rozwojowe dla właścicieli firm, kadry zarządzającej, menedżerów, liderów, brygadzistów oraz trenerów wewnętrznych. Jest ekspertem w dziedzinie audytu i wdrażania wartości organizacyjnych. Wspiera firmy przy budowaniu i implementacji systemów kompetencyjnych. Prowadzi coaching i konsultacje indywidualne dla kadry zarządzającej różnego szczebla. Jako asesor tworzy i realizuje badania Assessment i Development Center. Projektuje i realizuje badania satysfakcji pracowników oraz badania oceny pracownika metodą 270/360 stopni. Projektuje i prowadzi działania usprawniające komunikację wewnętrzną oraz współpracę w zespole. Ma doświadczenie jako mediator w sytuacji konfliktu.

Posiada certyfikaty: TA 101 w zakresie Analizy Transakcyjnej (wydany przez European Association for Transactional Analysis), certyfikat European Association for Psychotherapy oraz DiSC Certification. Jest aktywnym członkiem zespołu poznańskiego Ośrodka Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION. Prowadzi również zajęcia w ramach podyplomowych studiów MBA na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W pracy trenerskiej specjalizuje się w realizacji szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji menedżerskich, komunikacji i współpracy, organizacji czasu pracy, radzenia sobie ze stresem
i wypaleniem zawodowym oraz mentoringu i umiejętności trenerskich.

Gdzie i kiedy

Poznań 21-22 czerwiec 2022
OPEN Konsultacje i Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 19-26 listopad 2021
OPEN Konultacje i Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Poznań 25-26 sierpień 2021
OPEN Konsultacje i Szkolenia

61-696 Poznań

Serbska 6a/1

woj. wielkopolskie

Rejestracja

OPEN
1 440
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • przeprowadzenie zajęć przez trenera z kilkunastoletnim doświadczeniem w zawodzie
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

OPEN Konsultacje & Szkolenia
61-696 Poznań
ul. Serbska 6a/1
woj. wielkopolskie
Jako firma Open Konsultacje i Szkolenia od 2005 roku świadczymy usługi rozwojowe w takich obszarach zarządzania zasobami ludzkimi (HRM), jak: - szkolenia, - coachingi, - diagnozy i konsulting organizacyjny, - kompleksowe programy rozwojowe i wa...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu udzielenia informacji dotyczących płatności oraz potwierdzenia rejestracji.

Organizator może odwołać szkolenie, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa 4 osób.

Realizujemy szkolenia z dofinansowaniem dla sektora MMŚP. Można uzyskać aż 80% dofinansowania.

Skontaktuj się z nami - zbierzemy informacje, ustalimy o jakie dofinansowanie możesz się ubiegać.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

OPEN Konsultacje & Szkolenia
61-696 Poznań ul. Serbska 6a/1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!